Economia comertului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Economia comertului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Marketing

Extras din document

M1.U1.8. Test de autoevaluare a cunoștințelor

1. Explicați următoareleconcepte:comerț, acte de comerț, comerciant.

2. În ce constă importanța structurării actelor de comerț pentru organizarea

activității comerciale.

3. Definiți comerțul în accepțiune clasică, apoi în accepțiune modernă.

4. Explicați și exemplificați tipologia actelor de comerț.

5. Abordarea comerțului ca ramură a economiei naționale.

Rezolvare

1 Explicarea următoarelor concepe :

Comrert - are o importanță strategică pentru dezvoltarea echilibrată și viabilă a sistemelor economice și sociale din orice țară.

Acte de comerț -reprezintă o acțiune realizată în procesul realizării unei profesiuni comerciale. Cu titlu excepțional poate fi calificat drept act de comerț și un act care a avut loc între necomercianți, în cazul în care, prin natură să, una din părți își fundamentează existența pe exercitarea unei activități comerciale.

Comerciant - inseramna orice persoană fizică sau juridică ce acționează, în lrgatura cu practicile directive , în scopul care se încadrează în activitatea să comercială ,industrial , artizanală sau liberal . Comercianți sunt de două feluri : comercianți persoane fizice , societăți comerciale .

2. Importantă structurări actelor de comerț pentru organizarea activităților comerciale constă o activitate specializată în intermedierea schimbului, desfășurată de persoane juridice sau fizice. Asemenea acte de comerț prezintă o serie de caracteristici referitoare la:

- scopul relațiilor comerciale este profitul;

- existența unei baze tehnico-materiale adecvate;

- o problematică comună a pieței (ofertă, cerere, negocieri, logistică etc.);

- probleme comune de gestiune a resurselor (pregătirea personalului, evidență contabilă etc.).

3. Definirea comerțului în accepțiune clasică și accepțiune modernă :

În accepțiune clasică, comerțul reprezintă o funcție economică ce constă în a

cumpăra materii prime sau mărfuri pentru a le revinde, dar în condiții convenabile

cumpărătorului cu privire la locul, timpul, cantitatea, calitatea, sortimentul și prețul

acceptat de cumpărător.

În accepțiune modernă, comerțul se referă astăzi (prin intermediul actelor de

comerț) la totalitatea activităților ce privesc un produs din momentul intenției de a

crea acel produs, până în momentul distrugerii produsului prin consum sau utilizare

(indiferent care ar fi formă consumului- fie intemediar, fie final).

4. Tipologia actelor de comerț se clasifică în :

- acte de comerț naturale,

- acte de comerț formale

- acte de comerț potrivit teoriei accesoriei.

5. Abordarea comerțului că ramură a economiei naționale este definite prin trei ramuri de comerț :a) comerț cu mijloacele de producție și diverse mărfuri de utilizare productivă;

b) comerțul cu produsele agricole;

c) comerțul cu bunurile de consum individual;

M1.U2.8. Test de evaluare a cunoștințelor

1. În ce constă conținutul mecanismului de piață?

Mecanismul de piață are în vedere un sistem de relați generale și particulare ,prezentând două părți :

- prima parte are în vedere cadrul general de constituire al mecanismului respectiv - această primă parte explică esența actului de piață adică vânzarea - cumpărarea dar și motivarea psihologică a acțiunii respective (satisfacerea nevoilor).

- a două parte are în vedere modul specific în care se desfășoară relațiile pe diferite zone și orizonturi de timp (se referă la activitatea comercială propriu-zisă).

Tot această parte include și rezultatele acțiunilor (nivelul satisfacției, volumul vânzărilor, profitul etc.). Vorbind despre rezultate putem spune că această parte a mecanismului de piață este expresia exterioară, concretă și compensatorie a manifestărilor individuale că și consumator sau agent economic.

Fisiere in arhiva (1):

  • Economia comertului.docx