Toate seminariile din domeniul Matematica

 • Examen Matematica

  Varianta A 1 1)(1p) Justi cati convergenta si calculati suma seriei urmțatoare: 1Σ n=1 2n + 2n+1 + (????2)n 6n 2)(2p) Determinati punctele de extrem local ale functiei f : R2 ????! R; f(x; y) = ????2x2 + xy2 ???? 5x + y2 + 12. 3)(0,75p) V^anzțarile unui produs (^n mii unitțati) au ^nregistrat pe ultimii 3 ani valorile: Ani 2017 2018 2019 V^anzțari 10 12 17 Sța se estimeze volumul v^anzțarilor pentru anul 2020 utiliz^and o functie de ajustare liniarța. 4)(0,5p) S.T.B....

 • Modele optimizare

  I. MODELE LINIARE DE OPTIMIZARE STRUCTURĂ CULTURĂ MARE ZONELE DE SUD ȘI VEST I A.TABEL CU DATE PENTRU (SCOC1) ; (SCOV1) Culturi Resurse Grâu Porumb Floarea Soarelui Sfeclă de zahăr Limite Motorină(litri / ha) 150 180 190 200 17100 litri Combatere buruieni, boli,dăunători(BBD) (lei/ha) 50 40 60 80 5000 lei Îngrăşăminte Chimice(Kg/ha) 150 100 120 140 12500 kg Limită MIN (ha) 30 40 10 4 Suprafaţă Totală=100 ha Venit (lei/ha) 1200 1500 1200 1800 Total ≥ 1365000 lei Cheltuieli...

 • Matematici Speciale

  Numere complexe 1. Corpul numerelor complexe. 1. Scurt istoric 2. Construcţia corpului numerelor complexe 3. Modul, argument, conjugat 4. Forma trigonometrică 5. Forma exponenţială 6. Radicalul dintr-un număr complex 7. Ecuaţia de gradul doi în complex 1 Corpul numerelor complexe. 1.1 Scurt istoric Numerele complexe au apărut în istoria omenirii în jurul anului 1600, când, în procesul rezolvării ecuaţiei de gradul al treilea prin formulele lui Cardan, apăreau în calculele...

 • Statistica

  Problema 1. Enunt: Se cunoaste durata sejurului intr-o statiune montana in zile pentru 30 turisti: 12zile, 9, 10, 15, 6, 4, 9, 8, 12, 11, 16, 11, 9, 11, 10, 13, 3, 7, 16, 7, 5, 12, 10, 18, 6, 8, 6, 20, 12, 14. Se cere: a.) Sa se grupeze datele pe 6 intervale egale si sa se reprezinte grafic rezultatele sistematizarii; b.) Pt distributia de la punctual anterior, să se calculeze frecvenţele relative; c.) Sa se reprezinte grafic structura colectivului de turisti dupa durata sejurului....

 • Ecuatii Diferentiale Ordinare de Ordinul Intai Integrabile prin Cuadraturi

  O ecuaţie diferenţială ordinară de ordinul întâi sub formă normală se prezintă printr-o egalitate de forma: , (1) unde este funcţia necunoscută (funcţie reală de o variabilă reală x, presupusă a fi definită şi derivabilă – cu derivata (ordinară) de ordinul întâi continuă - pe un interval , ), iar f este o funcţie reală continuă de două variabile reale: . Cele mai simple tipuri de astfel de ecuaţii se pot rezolva prin reducere la calculul unor primitive (integrare = cuadratură). Funcţia y(x)...

 • Matematici Speciale

  Laboratorul 1 1. Sum: aceasta functie calculeaza suma elementelor unei matrici. Pentru a defini o matrice, tastaţi la linia de comanda in Command Window: A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1] MATLAB va afişa matricea pe care tocmai aţi introdus-o: A = 16 3 2 13 5 10 11 8 9 6 7 12 4 15 14 1 Daca efectuaţi suma elementelor matricei A de-a lungul oricărui rând sau coloana, sau de-a lungul oricăreia dintre diagonalele principale, veţi obţine întotdeauna acelaşi număr....

 • Matematici Actuariale

  De ce? Raspuns la una din intrebarile: - ce este o asigurare de viata? - cat platim pentru a ne asigura o pensie lunara de 1000u.m.? - cum se calculeaza prima de asigurare? Asigurari: platile se efectueaza doar in masura in care s-au realizat anumite eventimente aleatoare (dinainte stabilite). Asigurari de persoane. Functii biometrice In cazul asigurarilor de persoane platile se fac in anumite conditii luandu-se in calcul probabilitatile ca anumite evenitemte sa aiba loc sau nu....

 • Matematica

  CUADRICE Seminar 1. S. se afle coordonatele centrului .i raza sferei 02325222:)(222=+++.++zyxzyxS 2. S. se determine sfera de centru C(1,-2,3) care este tangent. planului 07:)(=+.+zyxp 3. S. se scrie ecua.ia sferei care are centrul in punctul A(-1,1,2) .i care trece prin punctul B(1,3,3) 4. Care este pozi.ia planului 01a.. de sfera 09 :)(=++.zyxp f2=.+zS?)1()1(:)(22++.yx 5. S. se g.seasc. punctele de intersec.ie ale dreptei 32:)(zyxd== cu hiperboloidul cu dou. panze...

 • Matematica Financiara

  ELEMENTE DE MATEMATICI FINANCIARE • Tipuri de operaţii financiare: - operaţii financiare certe: dobânda simplă, dobânda compusă, plăţi eşalonate (anuităţi) şi rambursarea creditelor şi împrumuturilor, adică acelea în cadrul cărora plăţile sumelor de bani se fac în mod cert, fără a fi condiţionate de realizarea unor evenimente. - operaţii financiare aleatoare: asigurările de persoane sau bunuri, adică acelea în cadrul cărora plăţile unor sume de bani se fac numai în măsura realizării unor...

 • Algoritmul Simplex

  • Algoritmul simplex se bazează pe metoda eliminării complete de rezolvare a unui sistem de ecuaţii liniare adaptată scopului urmărit, adică găsirea numai a soluţiilor cu componente nenegative, respectiv a soluţiei pentru care funcţia liniară f are valoarea optimă. • Presupunem mai departe că opt = max, deoarece dacă se cere minim din relaţia max (-f) = - min (f) rezultă că este suficient să se determine max (-f), iar apoi cu semn schimbat vom avea min f. • Întrebările la care trebuie să...

 • Matematici Speciale - Functii Complexe

  1. Numere complexe Un număr complex se defineşte ca o pereche ordonată de numere reale unde a se numeşte partea reală, iar b – partea imaginară a numărului complex z, notate Mulţimea numerelor complexe astfel considerată se notează cu Se observă similaritatea cu mulţimea , dar în cele ce urmează va fi structurată diferit. Egalitatea a două numere complexe şi Operaţii cu numere complexe: Adunarea numerelor complexe: , adică se adună părţile reale între ele şi părţile imaginare între...

 • Matematica

  Teoria câmpurilor 1. Câmpuri scalare Fie E3 spaţiul euclidian tridimensional, în care este dat un sistem de axe ortogonale Oxyz. Se numeşte câmp scalar o funcţie , unde : astfel Mulţimea punctelor P(x,y,z) din spaţiu care satisfac relaţia (1) constituie geometric o suprafaţă numită suprafaţă de nivel a câmpului scalar Prin fiecare punct trece o singură suprafaţă de nivel a câmpului , de ecuaţie: Considerând o curbă netedă , un punct fixat şi un punct oarecare , iar - versorul...

 • Utilizarea Mathcad ca Soft Didactic pentru Studiul Functiilor Algebrice

  1. Introducere Importanţa matematicii în formarea şi educarea elevilor este incontestabilă şi în acelaşi timp dificilă, datorită caracterului abstract şi în acelaşi timp aplicativ al matematicii, una din disciplinele cel mai dificile din curicula învăţământului preuniversitar. De aceea, didactica matematică a cunoscut o dezvoltare accentuată în ultimul deceniu, punând la dispoziţia cadrelor didactice noi metode şi mijloace de predare, inexistente cu câteva decenii în urmă. Folosirea...

 • Analiza Matematica

  6.10.2009 Seminar 1 1. Pentru orice submultime nevida C ` R notam −C = {−x; x > C}. Sa se arate ca daca C este marginita, atunci sup(−C) = −inf C si inf(−C) = −supC. R: C marginita §m = inf C > R si M = supC > R. Vom arata ca −m este cel mai mic majorant al multimii −C, care este la randul ei marginita. m = inf C m B x; ¦x > C −m C −x; ¦x > C; deci −m este un majorant al multimii −C. Daca ar exista un alt majorant −mœ < −m al lui −C, atunci mœ ar un minorant al lui C...

 • Integrale Triple

  Problema 25, pag. 108/ Calcul Integral 2008 SOLUT¸ IE. Avem I := Z Z Z (x + y)dxdydz = Z D dxdz Z 4 0 (x + y)dy, unde D este domeniul dat de D := {(x, z) 2 R2 | x + z 5, x 0, z 0}. Cu D specificat mai sus I devine I = Z Z D (4x + 8)dxdz = Z 5 0 Z 5−x 0 (4x + 8)dz dx = Z 5 0 (4x + 8)(5 − x)dx = ... 2. Problema 26, pag. 108/ Calcul Integral 2008 SOLUT¸ IE. Avem I = Z Z Z V xnymzpdxdydz, unde V = {(x, y, z) 2 R3 | x2 + y2 + z2 1, z 0}. Trecem la...

Pagina 1 din 4