Servicii de Sanatate

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Servicii de Sanatate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Medicina

Extras din document

Definiţii ale sănătăţii

- Sănatatea indică completa bunăstare corporală, mentală şi socială şi nu doar simpla absenţă a bolilor sau infirmităţilor. (O.M.S, 1948)

- Sănătatea este "o resursă pentru viaţa cotidiană, nu obiectivul existenţei“ (O.M.S.- Ottawa Charter for Health Promotion“, 1986)

- “Sănătatea este un concept pozitiv ce pune accentul atât pe resursele sociale şi personale cât şi pe capacităţile fizice“ (O.M.S.- Ottawa Charter for Health Promotion“, 1986)

Sănătatea publică

- Sănătatea publică este ştiinţa şi arta de a preveni boala, de a prelungi viaţa şi de a promova sănătatea prin eforturile organizate şi opţiunile în cunoştinţă de cauză ale societăţii, ale organizaţiilor publice sau private, ale comunităţilor şi ale indivizilor. (C.E.A. Winslow)

Organizarea sistemului public de sănătate din România

Ministerul Sănătăţii Publice

Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.

Principalele atribuţii ale MSP

a) elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei

b) realizează planificarea strategică în domeniul sănătăţii populaţiei;

c) evaluează şi monitorizează starea de sănătate a populaţiei şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

d) reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate;

e) coordonează şi controlează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, regional şi local;

f) informează Guvernul României despre starea de sănătate a populaţiei şi tendinţele de evoluţie şi despre măsurile adoptate pentru îmbunătăţirea ei;

g) monitorizează, controlează şi evaluează activitatea instituţiilor sanitare din reţeaua proprie şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;

h) asigură, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, resursele umane, materiale şi financiare necesare funcţionării instituţiilor din sistemul de sănătate;

i) colaborează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, cu cei ai societăţii civile şi cu mass-media pentru educarea populaţiei în spiritul prevenirii şi combaterii îmbolnăvirilor;

j) participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităţilor şi epidemiilor;

k) reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi cu alte organisme, în domenii de interes;

l) proiectează, implementează şi coordonează programe naţionale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;

m) gestionează, prin structuri de profil, programele internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformei în sănătate şi pentru creşterea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Principalele atribuţii ale CNAS

- asigura, supravegheaza si controleaza functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;

- administreaza si gestioneaza Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, impreuna cu casele de asigurari de sanatate care sunt institutii subordonate CNAS;

- aproba anual bugetele de venituri si cheltuieli ale Caselor de asigurari de sanatate in conditiile legii si, dupa caz, cu avizul ministerelor si al institutiilor centrale cu retele – sanitare proprii, corespunzatoare unui plan de activitati, precum si obiectivele de investitii, la propunerea acestora;

- negociaza criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor din sistemul de asigurari sociale de sanatate, elaborate de Colegiul Medicilor din Romania;

- participa la licitatiile nationale organizate de Ministerul Sanatatii in vederea achizitiei de medicamente si materiale sanitare specifice pentru realizarea programelor de sanatate si incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare specifice pentru realizarea acestor programe;

- asigura si controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

- asigura, monitorizeaza si controleaza modalitatea de eliberare a medicamentelor;

- participa la acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, care pot fi admisi sa lucreze in sistemul de asigurari sociale de sanatate;

- acorda gratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale.

Colegiul Medicilor din România

Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională a corpului medical, de interes public, apolitică şi fără scop patrimonial, având ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic.

Colegiul Medicilor din România are autonomie instituţională şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.

Între Colegiul Medicilor din România şi colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară.

Fisiere in arhiva (1):

  • Servicii de Sanatate.doc