Toate seminariile din domeniul Metalurgie si Siderurgie

  • Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca

    GENERALITATI 1. Locurile de muncă pentru construcţii, cît şi tere¬nurile anexe trebuie pregătite din vreme. Pe cît posibil, ele vor fi în¬grădite. Locurile periculoase vor fi semnalizate în mod vizibil prin aver¬tizoare acustice sau luminoase sau vor fi îngrădite. La intersecţia şinelor de cale ferată cu drumurile de trecere, se vor amenaja pasaje pentru pietoni. 2. La fiecare sector se vor afişa în mod vizibil extrase din instructiunile specifice locurilor respective. 3. Nu vor fi...

  • Forjarea

    Forjarea, ca procedeu de prelucrare a materialelor metalice prin lovire sau presare,se caracterizează prin aceea că în timpul deformării plastice curgerea materialului se produce liber în cel puţin una din cele trei direcţii posibile. Pe lângă modificarea formei şi dimensiunilor semifabricatului iniţial prin forjare se realizează şi îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice şi tehnologice ale produselor obţinute, piese sau semifabricate. Operaţiile de bază în cazul forjării sunt: refularea,...