Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca

Seminar
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 6135
Mărime: 25.98KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

GENERALITATI

1. Locurile de muncă pentru construcţii, cît şi tere¬nurile anexe trebuie pregătite din vreme. Pe cît posibil, ele vor fi în¬grădite. Locurile periculoase vor fi semnalizate în mod vizibil prin aver¬tizoare acustice sau luminoase sau vor fi îngrădite. La intersecţia şinelor de cale ferată cu drumurile de trecere, se vor amenaja pasaje pentru pietoni.

2. La fiecare sector se vor afişa în mod vizibil extrase din instructiunile specifice locurilor respective.

3. Nu vor fi admişi la lucru muncitorii, tehnicienii şi meşterii care nu au fost supuşi unei vizite medicale sau care n-au fost găsiţi apţi pentru muncă ; care n-au fost instruiţi temeinic şi nu şi-au însuşit normele de tehnica securităţii muncii şi care sînt în stare de ebrietate sau care consumă băuturi alcoolice în timpul lucrului.

4. In timpul lucrului este obligatoriu ca muncitorii să poarte încălţăminte.

5. Toate maşinile, macaralele, dispozitivele de ridicat etc. vor fi verificate periodic de organele locale ale D.G.M.S.I. şi vor fi exploatate în conformitate cu indicaţiile prezentelor instructiuni de securitate si sanatate in munca.

6. Dacă muncitorii lucrează în acelaşi timp pe aceeaşi verticală la mai multe etaje, se vor monta plase sau podine pentru a fi feriţi de eventualele materiale ce ar putea să cadă de sus.

7. Muncitorii care execută lucrări la o înălţime mai mare de 3 m vor fi înzestraţi cu centuri de siguranţă, care vor fi veri¬ficate înainte de a fi folosite.

8. Lucrările care se execută la înălţime se vor desf㬺ura de pe podine cu balustrade. Acestea se vor construi din montanţi verticali, consolidaţi. Pe partea interioară a montanţilor se vor fixa 3 rinduri de scînduri : unul în partea superioară, lustruit, altul în dreptul genunchilor, iar al treilea jos, lat de minimum 18 cm.

9. In cazul cînd se demontează schela, total sau par¬ţial, sau se sparg ziduri, accesul persoanelor străine în zona de lucru va fi oprit.

10. Materialele vor fi depozitate în mod raţional. Pie¬sele lemnoase care au fost folosite vor fi depozitate după ce li s-au scos cuiele. Pe podine nu vor fi puse decît materiale necesare lucrărilor cu¬rente. Sculele vor fi depozitate în lădiţe individuale. Căile de acces şi scările dintre etaje vor fi libere.

11. Organele în mişcare ale maşinilor, părţile proemi¬nente şi curelele de transmisie vor fi protejate cu apărători corespun¬zători.

12. Fiecare loc de muncă, scările, podinele, depozitele etc. vor fi foarte bine iluminate natural şi artificial. Locurile iluminate necorespunzător vor fi blocate, iar lucrul va fi întrerupt. Lămpile electrice vor fi conectate la circuitul electric numai prin prize. Legăturile improvizate sînt interzise. Reparaţiile nu vor fi executate decît de instalatori autorizaţi. Circuitele electrice vor fi foarte bine protejate pentru a feri mun¬citorii de a veni în contact cu curentul electric.

13. Instalaţiile electrice vor fi exploatate în conformi¬tate cu normele din prezenta lucrare şi cu cele ale Departamentului energiei electrice.

14. In timpul lucrului, golurile ferestrelor, uşilor, in¬trărilor etc. vor fi astupate pentru a nu se produce curent. Vor fi admise spaţii libere numai pentru trecerea curentă a ve¬hiculelor. Aceste spaţii vor fi astfel dimensionate încît să nu depăşească decît cu puţin gabaritul vehiculului.

15. Pe teritoriul şantierului se vor amenaja şanţuri în¬clinate care să colecteze permanent apa provenită din ploi sau zăpezi. De asemenea, molozul, deşeurile de tîmplărie, pămîntul, praful etc. vor fi permanent evacuate pentru a nu împiedica lucrul. Molozul şi deşeurile pot fi evacuate de la etaj pe jgheaburi închise, al căror capăt inferior va fi situat la maximum 1 m deasupra pămîntului. Evacuarea molozului se va face după terminarea scurgerii lui pe jgheab.

16. Locurile de trecere trebuie să fie libere. Peste şan¬ţuri sau gropi se vor amenaja podeţe de cel puţin 70 cm lăţime, cu parapet de 1 m şi cu scînduri la margine de cel puţin 18 cm înălţime.

17. In timpul iernii sau pe ploaie, locurile de trecere alunecoase şi scările vor fi curăţate şi presărate cu nisip, cenuşă etc.

18. Anexele igienico-sanitare ale şantierelor (barăci, gru¬puri sociale, cantine etc.) depozitele, birourile etc. vor fi amplasate în conformitate cu prevederile proiectului de organizare a şantierului.

19. Fiecare şantier de lucru va avea echipe de muncitori instruiţi pentru prevenirea si limitarea incendiilor. Echipele vor avea aparate de stins, furtunuri, tîrnăcoape, lopeţi etc. în perfectă stare de funcţionare. Pe şantiere se vor amenaja bazine cu apă şi lăzi cu nisip. Aparatele de stins vor fi verificate permanent şi instalate în număr suficient în apropierea locurilor de muncă.

20. Pe şantierele de lucru vor exista truse de prim-ajutor, care vor fi date în păstrare unor muncitori instruiţi.

DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

21. Aşezarea în stive a bîrnelor, stâlpilor, scîndurilor etc. se va face luîndu-se măsuri corespunzătoare pentru evitarea dărîmării lor. Dacă înălţimea stivelor trece de 2 m, ele vor fi întărite cu frînghii sau cabluri pe manele.

22. La stivuirea scîndurilor în rînduri se vor folosi legături transver¬sale, de întărire. Inălţimea maximă a stivei de scînduri va fi de cel mult jumătate din lăţime.

23. Tabla se va depozita în locuri închise, în stive de cel mult 1,5 m înălţime. Inainte de stivuire, tabla veche va fi îndreptată, iar atunci cînd este cazul vor fi scoase cuiele din ea.

24. Tuburile metalice şi grinzile vor fi aşezate în stive de cel mult 1 m înălţime, cu traverse între rînduri şi proptele contra rostogolirii.

25. Butoaiele pline cu materiale de construcţie pot fi aşezate în două feluri :

- orizontal, în cel mult trei rînduri ;

- vertical (în picioare), în cel mult două rînduri, cu un rînd de scînduri între ele.

Stabilitatea butoaielor va fi mărită cu ajutorul unor proptele.

26. Sacii cu materiale vor fi stivuiţi pînă la o înălţime de 1,5 m prin suprapunere. Dacă stiva depăşeşte de 1,5 m, se vor lua măsuri pentru asigurarea stabilităţii ei şi se vor amenaja schele pentru încărcarea şi descărcarea sacilor.

27. Stivele cu piatră brută vor fi de formă piramidală, plăcile de fontă se vor aşeza pe muchie, iar cărămida în stive ţesute de maximum 25 rînduri. Inălţimea stivelor de piatră şi de plăci de fontă va fi de maxi¬mum 1 m. Stivele nu se vor sprijini de garduri sau de construcţii, ci vor fi situate la o distanţă de minimum 20—25 cm de acestea. In spaţiul creat astfel, accesul muncitorilor va fi interzis. In stivele de materiale se vor crea spaţii de trecere de cel pu¬ţin 2m.

28. Depozitarea geamurilor, buteliilor cu acizi, substan¬ţelor inflamabile, carbidului etc. se va face în conformitate cu indica¬ţiile din prezentele instructiuni.

LUCRARI DE TRANSPORT, INCARCARE SI DESCARCARE A MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

29. Operaţiunile de transport, încărcare şi descărcare a materialelor de construcţie se vor face de muncitori bine instruiţi sub supravegherea permanentă a unor tehnicieni.

30. La aceste operaţiuni se vor respecta instructiunile de securitate si sanatate in munca din prezentele instructiuni.

31. Pentru uşurarea eforturilor fizice ale muncitorilor se vor utiliza dispozitive de transport, răngi cu role, planuri înclinate pentru butoaie.

32. Rampele pentru transportul materialelor vor fi pre¬văzute cu bordură şi parapet, iar pînă la înălţimea de 3 m vor avea o lungime de trei ori mai mare decît înălţimea.

33. Căile de transport ale materialelor şi podinele de des¬cărcare vor fi libere şi bine iluminate.

34. Mecanismele complexe de ridicat şi transportat vor fi controlate şi avizate de organele locale ale D.G.M.S.I.

35. Tehnicienii care conduc operaţiile de încărcare şi descărcare nu pot fi influenţaţi de nici o persoană şi nici măcar de con¬ducerea şantierului în ceea ce priveşte modul nepericulos de muncă

Preview document

Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 1
Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 2
Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 3
Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 4
Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 5
Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 6
Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 7
Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 8
Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 9
Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 10
Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Curs Initiere in Domeniul Normelor de Securitate si Sanatate in Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Scule Utilizate la Formarea Manuală

Utilajul de formare folosit, la formarea manuala este constituit din: -rame de formare; -unelte de mână şi pneumatice pentru îndesarea...

Laboratoare EAF

TEHNOLOGIA ELABORARII FONTELOR ÎN CUBILOU CONDUCEREA FUNCTIONARII CUBILOULUI Conducerea cubiloului în cursul elaborarii fontei cuprinde...

Laboratoare BEMA

DETERMINAREA VISCOZITATII ZGURILOR CU AJUTORUL VÂSCOZIMETRULUI HERTY. 1.1.Baza teoretica a lucrarii Marimea in¬versa vâscozitatii o definim...

Curs Complet la TF (TPF)

Capitolul 1 MATERIALE DE FORMARE 1.1 Nisipuri de turnatorie Nisipul de turnatorie reprezinta componenta de baza a amestecurilor de formare...

Laboratoare pe Sem 1 la TF (TPF)

RECOLTAREA SI PREGATIREA PROBELOR PENTRU DETERMINAREA PROPRIETATILOR NISIPURILOR DE TURNATORIE 1. Notiuni introductive Pentru studiul...

Bazele Teoretice ale Coroziunii Metalelor

BAZELE TEORETICE ALE COROZIUNII METALELOR 1. Coroziunea chimica 1.1. Coroziunea chimica în gaze uscate 1.2. Coroziunea chimica în lichide rele...

Echipamente de Sudare - Cursuri

4. INSTALATII PENTRU SUDAREA SUB STRAT DE FLUX Pentru marirea productivitatii sudarii si imbunatatirea calitatii imbinarilor sudate, in cazul...

Coroziunea

Coroziunea- consta in distrugerea partiala sau totala a materialelor, in urma interactiuneii cu mediul inconjurator ca rezultat al unor reactii...

Ai nevoie de altceva?