Toate seminariile din Biblioteca RegieLive - pagina 2 din 252

Indicele dezvoltării umane în Mexic

1. Introducere Indicele dezvoltării umane (IDU, Human Development Index în engleză) este o măsură comparativă a speranței de viață, alfabetizării, învățământului și nivelului de trai. În acest fel, este folosit pentru a compara mai bine nivelul de dezvoltare a unei țări decât PIB-ul pe cap de locuitor, care măsoară... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Climate change

Introduction Contemporary climate change includes both the global warming caused by humans, and its impacts on Earth's weather patterns. There have been previous periods of climate change, but the current changes are more rapid than any known events in Earth's history. The main cause is the emission of greenhouse... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Finanțarea Start-up-urilor - Crowdfunding și Coinfunding

CROWDFUNDING Metoda de finanțare a unui proiect prin obținerea de contribuții financiare de la un număr foarte mare de persoane. Este utilizat în general de start up-uri sau companii în faza de creștere Se estimează că in 2015, 34 de miliarde de dolari au fost obținuți prin intermediul aceastei metode Platforme... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras

Contabilitatea Instituțiilor Publice

O entitate juridică înregistrează subscrierea capitalului social de 300.000 lei divizat în 30.000 de acțiuni. La înființare s-a depus la bancă contravaloarea a 9.000 de acțiuni și s-au adus aporturi în natură concretizate într-o clădire evaluată la suma de 70.000 lei și în utilaje evaluate la suma de 70.000 lei.... citește mai departe

71 pagini Gratis Extras Preview

Analiza surselor financiare ale intreprinderii

Institutul financiar ales, despre care o sa vorbesc in urmatoarele pagini este “SC.TEHNOBODY JUNIOR SRL”, aflat cu sediul social in Comuna Dumbraveni, Judetul Vrancea,Aleea Nufarului, Nr2. Domeniul de activitate principala al firmei se enumara printre putinele aflate in acest Judet “2920-productia de caroserii... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Domniile lui Nicolae Mavrocordat în Moldova

Introducere Ca o consecinta a situatiei politice de la inceputul secolului al XVIII-lea ( interesul tot mai mare al Rusiei tariste si al Imperiului habsburgic pentru zona dunareana), Principatele romane au cunoscut instaurarea regimurilor fanariote. Domnii fanarioti erau principi greci sau grecizati, proveniti din... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

ABSTRACT The purpose of this paper is to analyze one of the Christian Church's first patriarchates, that of Constantinople, and the current Ecumenical Patriarch, Bartholomew I, who was elected to this honorable position in 1991. Patriarch Bartholomew I possesses both honorary and historic primacy over the other... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau private, s-a introdus departamentul de audit intern, prin care se garanteză evaluarea obiectivă a activității realizate de personalul angajat. Pe această cale, sistemul de... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Turismul rural în Franța

Ce este turismul rural? “Turismul rural este o formă de turism concentrată pe destinații în spațiul rural, care dispune de o structură funcțională de cazare și de alte servicii eterogene”. (Puiu Nistoreanu, 2006) “În același timp, turismul rural este o activitate care permite refacerea, recreerea omului în timpul... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Bibliografie

Analiza politicilor financiar publice în Franța 2018-2020

Generalități - Conform clasificației Băncii Mondiale pe perioada celor 3 ani analizați în proiect, Franța este o țară cu venituri ridicate. Economy Code Region Income group Lending category Other (EMU or HIPC) France FRA Europe & Central Asia High income EMU World Bank Analytical Classifications... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Trecerea prin Marea Roșie - Vechiul Testament

INTRODUCERE Relatarea biblică a eliberării din robie rămâne una dintre cele mai cunoscute din lume. Temele centrale ale Cărții Ieșirii sunt răscumpărarea și întemeierea poporului Israel. Putem afirma cu tărie că ieșirea din Egipt este considerată a fi cea mai semnificativă revelație a naturii și scopului lui... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Recapitulare parțial

TEORIE Atenție la: 1. Noțiunile de parametri, estimatori, estimații  Parametrul - este o caracteristică numerică a variabilei X la nivelul populației (ex: media , dispersia etc); este o valoare numerică necunoscută, care face obiectul procesului de estimare  Estimația - este o caracteristică a variabilei X la... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Exemple aplicații IFRS

IAS 16 Imobilizari corporale Exemplul 1 ALFA deține o clădire-sediu administrativ despre care se cunosc următoarele informații: - Costul inițial este de 1.600.000 lei; - Durata de viață utilă este de 20 ani; - Metoda de amortizare folosită este cea liniară. - Amortizarea cumulată până la sfărșitul exercițiului... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Starea de mediu in Parcul Natural Vacaresti

Introducere Parcul Natural Văcărești a fost înființat prin HG 349/2016 și este administrat de Asociația Parcul Natural Văcărești, în parteneriat cu Primăria Municipiului București și alte instituții cu experiență în cercetare, protecția și conservarea naturii, ecoturism, educație. Acesta s-a format pe amplasamentul... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza sistemului bugetar al Suediei (2016-2019)

Capitolul 1: Conceptul de sistem bugetar Sistemul bugetar reprezintă ansamblul bugetelor întocmite într-o țară, relațiile de interdependență existente între componentele sale și între acestea și mediul extern, precum și metodele, procedeele și instituțiile prin intermediul cărora se pun la dispoziția autorităților... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras