Toate seminariile

 • Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date

  SEMINAR 1 - CONTINUT: 1. Baze de date – recapitulare: schema bazei de date, tabela, camp, cheie primara, cheie externa, relatie, forme normale (FN). 2. Introducere in ORACLE: Nucleul SQL* PLUS, PL/SQL, gestiunea utilizatorilor I. BAZE DE DATE – NOTIUNI FUNDAMENTALE: Tabela, relatie, tuplu, cheie primara, cheie externa – vezi curs. Tipuri de legaturi intre tabele: • 1-1 – legatura dintre cele doua tabele se face pe baza cheilor primare • 1-n – cheia primara din tabela “parinte” se...

 • Psihologie

  1) Cum se definesc senzatiile? Senzatiile sunt procesele psihice cele mai simple prin care omul primeste informatii din realitatea înconjuratoare sau despre propriul sau organism. Sunt procesele prin care se reflecta la nivelul creierului însusirile concrete, simple ale obiectelor si fenomenelor, însusiri izolate, luate separat, numai in prezent, adica in momentul actiunii lor asupra organelor noastre de simt. Cea mai simpla si totodata prima forma de comunicare informationala cu lumea...

 • Plan de Conturi 2006

  10. CAPITAL SI REZERVE 101. Capital1 1011. Capital subscris nevarsat (P) 1012. Capital subscris varsat (P) 1015. Patrimoniul regiei (P) 1016. Patrimoniul public (P) 104. Prime de capital 1041. Prime de emisiune (P) 1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1043. Prime de aport (P) 1044. Prime de conversie a obligatiunilor în actiuni (P) 105. Rezerve din reevaluare (P) 106. Rezerve 1061. Rezerve legale (P) 1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1064. Rezerve de valoare justa2...

 • Proiect de Lectie Legile lui Kirchhoff

  Unitatea de invatare: Rezolvarea retelelor electrice Tema lectiei: LEGILE LUI KIRCHHOFF Tipul lectiei: lectie mixta: verificare-transmitere de noi cunostinte-evaluare Obiective cadru: cunoasterea si întelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei si a metodelor specifice fizicii; dezvoltarea capacitatii de analiza si de rezolvare de probleme. Obiective operationale: O1 – sa defineasca si sa distinga pe o schema data elementele componente ale unei retele: nod, latura, ochi; O2 – sa...

 • Plan de Lectie Principiile Mecanicii Newtoniene

  Obiectul de învatamânt: FIZICA (F2) Clasa: a IX-a F, Liceul Teoretic IL Caragiale Data: 7 Iunie 2005 Profesor: Georgescu Catalin Tema lectiei: Recapitularea si sistematizarea cunostintelor de la unitatea de învatare “Principiile mecanicii newtoniene. Tipuri de forte” Tipul lectiei: lectie de recapitulare-sistematizare Obiective cadru: cunoasterea si întelegerea termenilor si conceptelor specifice domeniului fizicii; dezvoltarea capacitatii de analiza si de rezolvare de probleme....

 • Comentarii IAS 08

  Scopul esential al IAS 8 este asigurarea consecventei în elaborarea si prezentarea contului de profit si pierdere si a situatiei fluxurilor de numerar, astfel încât utilizatorii sa poata identifica tendintele pe termen lung în activitatea întreprinderii. Modificari ale politicilor contabile Politicile contabile sunt definite în paragraful 6 din IAS 8 ca principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o întreprindere la întocmirea si prezentarea situatiilor...

 • Comentarii la IAS 21

  STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE 21 EFECTELE VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB Inflatia În România, moneda nationala se devalorizeaza într-un ritm forte rapid. Când se contabilizeaza miscarile monedelor straine, este posibil sa se raporteze mari diferente datorate variatiei cursurilor de schimb. Cea mai mare parte a devalorizarii leului va fi contabilizata conform IAS 29, Raportarea financiara în economiile hiperinflationiste, iar diferentele datorate miscarilor monedelor straine vor...

 • Comisia Europeana - Motor al Politicii Concurentiale

  Una dintre problemele majore ale românului neinformat sau foarte putin informat în ceea ce priveste consecintele Integrarii Europene este viitorul politicii concurentiale dintre ofertantii de produse si servicii, în special el pare a fi confuz în ceea ce priveste monopolul. Priveste cu scepticism predictia tot mai des auzita a aparitiei titanilor internationali pe piata, ce ar avea drept consecinta falimentul si desfiintarea afacerilor de proportie mica si cresterea preturilor. De aceea, în...

 • Direct Mail

  Direct e-mail poate fi definit ca o "comunicatie adresata personal realizata prin intermediul serviciului de posta electronica" - Direct e-mail-ul este privit de catre utilizatorii sai ca o sursa importanta de informatii referitoare la produsele si serviciile organizatiei. Conform unui studiu realizat de ActivMedia pe un esantion de 2500 de cumparatori on-line, 43 % dintre acestia considera posta electronica ca un factor "important" din punct de vedere al modului în...

 • Strategii de Consiliere Psihopedagogice

  Strategia globala de formare a formatorilor cunoaste patru nivele de programe, cu obiective, tipuri de activitati, metodologii, calendare si costuri financiare diferite: 1. formarea coordonatorilor de proiecte curriculare pentru dotati, selectionati dintre specialistii in pedagogie si psihologie; 2. formarea cadrelor didactice, a educatorilor practicieni; 3. constientizarea si pregatirea parintilor, a familiei in general, cu privire la caracteristicile psihocomportamentale ale copiilor cu...

 • Influente de Natura Exogena asupra Comportamentului Consumatorului

  Grupurile de apartenenta Aceste grupuri reprezinta un tip de structura sociala, în care oamenii au constiinta ca apartin grupului respective, ei având un obiectiv comun, un sentiment de unitate si unele norme commune. Familia, gospodaria – cel mai tipic grup de apartenenta, se distinge prin urmatoarele caracteristici: - contact direct - consumul comun - subordonarea nevoilor individului - exista un agent de cumparare Exista diferentieri comportamentale în functie de etapa din...

 • Microeconomie

  Încercuiti raspunsul( raspunsurile) corect( e) 1. La baza desfasurarii activitatii economice, în toate formele sale, se afla: a) dorinta organica a omului de a munci; b) spiritul de aventura; c) interesul de satisfacere a trebuintelor; d) obligatia prevazuta în normele juridice; e) dorinta si interesul. 2. Caracteristica principala a resurselor economice este: a) abundenta; b) calitatea; c) raritatea; d) utilitatea; e) raritatea si calitatea. 3. Daca analizam actele economice...

 • Seminarii Finante

  30p – prezenta seminar 10p – curs 20p – proiect 10p – analiza unui ziar economic 20p – test+partial 10p – activitate seminar Bibliografie: 1. Gh. D. Bistriceanu – Finantele ag. ec., Edit. Ec., Bucuresti 2002 2. Iulian Vacarel - Finantele publice, EDP, Buc 2003 3. Ion Stancu – Fin.Teoria Pietelor Financiare - Finantele Intreprinderii, Ed. Ec, Buc 1997 4. Georgeta Vintila – Gestiunea financiara a intreprinderii, EDP, Buc 2000 5. Paul Bran – Fin. Intr., Ed. Ec, Bucuresti 1999...

Pagina 229 din 234