Toate seminariile

 • Semnale si Sisteme -8-

  Seminarul 8. Sinteza uniportilor RC, RL Z(s) are anumite forme, daca uniportii sunt fie RC, fie RL. A cunoaste proprietatile acestor noi tipuri de functii de impedanta este necesar în vederea aplicarii unui anumit tip de sinteza. Uniporti RC O impedanta RC se poate scrie sub forma unei functii RCZ Remarcam ca aceasta are: - pol simplu în 0, cu reziduul h0 - poli simpli reali în - ý, în semiplanul stâng, cu reziduul h ½. Fiecare uniport RC are un corespondent biunivoc LC, dat de...

 • Semnale si Sisteme -7-

  Seminarul 7. Functii de reactanta + sinteza LC Impedanta sau admitanta de intrare într-un circuit pur reactiv (format din elemente LC fara pierderi) are proprietati suplimentare fata de o functie pozitiv reala, deoarece un astfel de circuit nu absoarbe putere activa: ( ) { } Re 0 Z j É = . Proprietatile functiilor de reactanta (conditii necesare, în mare parte): P1. Daca ( ) LC F s este functie de reactanta (f. r.), atunci si ( ) LC F s este de asemenea f.r. P2. Daca ( ) 1,2 F s sunt...

 • Semnale si Sisteme -6-

  Seminarul 6. Functii pozitiv reale Breviar teoretic În cadrul familiei functiilor pozitiv reale se regasesc functiile de circuit fizic realizabile. Dintre acestea pentru moment amintim de impedantele/admitantele de intrare în uniportii pasivi, care îndeplinesc anumite proprietati. Studiul acestor proprietati este o etapa necesara a sintezei circuitelor. Astfel, pe baza unei anumite functii de transfer se pune problema implementarii anumitor circuite care sa îndeplineasa aceasta...

 • Semnale si Sisteme -5-

  Seminarul 5. Modele ideale de diporti. Parametrii de repartitie Modele ideale de diporti Se definesc urmatoarele circuite, cu ecuatiile lor de functionare Transformatorul ideal Convertorul de impedanta negativa cu inversarea tensiunii Convertorul de impedanta negativa cu inversarea curentului Giratorul ideal Parametrii de repartitie Definindu-se undele generalizate de putere (sau variabilele de unda) la cele doua porti dupa expresiile unda a joaca rol de unda incidenta în diport,...

 • Semnale si Sisteme -4-

  Seminarul 3 (Parametrii imagine si de lucru ai diportului) Problema 1 (tema) Definim pentru un diport: I = = , impedanta de intrare în poarta 1 când poarta 2 este terminata în scurtcircuit; I = = , impedanta de intrare în poarta 2 când poarta 1 este terminata în scurtcircuit; I = = , impedanta de intrare în poarta 2 când poarta 1 este terminata în gol; Sa se arate ca 12 Indicatie Se pleaca de la relatiile de definitie ale parametrilor [A]. Problema 2 (tema) Definim pentru un...

 • Semnale si Sisteme -3-

  Breviar teoretic Se da diportul de mai jos: Între cele patru marimi, putem exprima doua relatii de legatura, în domeniul transformat. Daca circuitul este liniar, atunci relatiile de legatura sunt de fapt combinatii liniare ca mai jos: De mentionat ca cele patru marimi si deci si parametrii ij z (numiti parametrii z) definiti pot fi: - transformate Fourier: ( ) ( ) ( ) , , i i U I z É É É î ù ð û (daca semnalele de intrare sunt în regim permanent) - transformate Laplace: ( ) ( ) ( )...

 • Semnale si Sisteme -2-

  Seminarul 2. Raspunsul circuitelor la semnale modulate liniar Breviar teoretic 1. Scrierea semnalelor modulate sub forma analitica În acest seminar se studiaza raspunsul circuitelor liniare la semnale care prezinta exclusiv modulatie în amplitudine. Vom considera un semnal modulator xm(t), de banda limitata, astfel încât ( ) 0, m M X É É É = > . În aceste conditii, orice semnal modulat liniar se poate scrie sub forma ( ) ( ) { } 0 Re j t MA x t g t e É = , unde ( ) ( ) ( ) I Q g...

 • Semnale si Sisteme -1-

  Seminarul 1. Raspunsul circuitelor la semnale periodice Breviar teoretic În cele ce urmeaza vom considera ca circuitul caruia vrem sa îi calculam raspunsul este un sistem strict stabil, prin urmare functia sa de transfer ()Hs nu prezinta poli decât în semiplanul stâng (nu si în semiplanul drept ori pe axa imaginara), daca sistemul este analogic, sau ()Hz nu prezinta poli decât în interiorul cercului unitate (nu si în exteriorul acestuia ori pe cerc), daca sistemul este discret. Vom nota cu:...

 • Ingineria Sistemelor de Productie

  3.5 Elemente de teoria asteptarii (teoria firelor de asteptare ; teoria cozilor) Elementele problemei fenomenului de asteptare : Sursa : multimea unitatilor care solicita un serviciu la un moment dat. Sosirea unitatilor în sistemul de asteptare determina o variabila aleatoare X care reprezinta numarul de unitati care intra în sistem în unitatea de timp. Sistemul de asteptare, format din: - Firul de asteptare : este determinat de numarul unitatilor care asteapta (finit sau...

 • Particularitati ale Comportamentului Consumatorului Individual

  Particularitati ale comportamentului consumatorului individual Comportmentul de cumparare al consumatorului individual se concretizeaza efectiv pe piata prin: - programare detaliata la nivel de sortiment - programare generala, alegerea sortimentului are loc în magazin - alegerea si cumpararea - în magazin Rolurile pe care le joaca consumatorul individual: - influentator - utilizator - cumparator Modele de evaluare si cumparare 1. nivel mare de implicare personal beliefs &...

 • Nulitatea Actului Juridic

  Cauzele care atrag nulitatea absoluta sunt urmatoarele: 1. încalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor în cazurile: a) nerespectarea unei incapacitati speciale, impuse pentru ocrotirea unui interes obstesc. Aceste incapacitati constau fie în interdictia de a încheia anumite acte juridice civile, fie în interdictia de a dobândi anumite drepturi sau obligatii si sunt instituite de legiuitor din considerente de ocrotire a intereselor anumitor categorii de persoane, data...

 • Dictionar Juridic

  acreditare: numirea în functia de reprezentant diplomatic permanent într-un stat strãin act juridic: manifestare de vointã prin care se dã nastere, se modificã sau se sting anumite raporturi juridice ab intestat: mostenire legalã - transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii în ordinea, în cotele, precum si la persoanele prevãzute de lege abitatie: varietate a uzufructului, având ca obiect o casa de locuit abrogare: anulare, desfiintare a unui act normativ....

 • Strategii de Marca - Brand

  Strategia de marca-Brand Obtinerea unor rezultate economice bune nu se poate realiza fara o viziune unitara asupra tuturor componentelor mixului de marketing (politica de produs, politica de pret, politica de distributie, politica promotionala) pe care firma si l-a stabilit. Transpunerea în practica a politicii de marketing propuse se realizeaza prin intermediul strategiilor si tacticilor de marketing. Complexitatea deosebita a activitatii promotionale, precum si strânsa...

Pagina 230 din 240