Toate seminariile din Biblioteca RegieLive - pagina 3 din 252

Contractul individual de muncă pe perioadă determinată

Ce este contractul individual de muncă? Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. Contractele individuale... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras

Bazele contabilității

TEST la disciplina Bazele contabilității Varianta I Nr. Conținuturi Puncte 1. Soldul final al contului 534 ”Datorii față de buget” constituie 36 358,00 lei; rulajul debitor - 27 822,00 lei; rulajul creditor - 11 292,00 lei. Soldul inițial a constituit: a. 75 452,00 lei; b. 19 829,00 lei; c. 52 888,00 lei;... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Activitatea de creditare a băncilor comerciale din Republica Moldova

Tabelul 1 Analiza comparativă a condițiilor de acordare a creditului de consum Criterii de comparație Banca Comercială ,,ENERGBANK” S.A. Banca Comercială ,,MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A. Banca Comercială ,,EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. Suma (minim / maxim), lei Minim: Nu este specificat... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Sfântul Apostol Pavel în Areopag

În această lucrareîmi propun, să vorbesc despre evenimentul petrecut în Areopag, unde Sfântul Apostol Pavel începe mărturia prin evocarea acelui ,,dumnezeu necunoscut,, (Faptele Apostolilor 17,23). Plecând de la pasajul din cartea de Apologetică ortodoxă, pagina 113, unde se spune: ,,...punctul de plecare în... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Resurse umane - Aplicație practică

Capitolul I Conținut Compania de import si distributie HR test SRl in urma dublarii vanzarilor fata de anul precedent isi extinde echipa si volumul de activitate. Conducerea companiei a hotarat dublarea angajatilor de depozit pentru a putea face fata rulajului dublu de marfuri. La fel s-a hotarat reviziuirea... citește mai departe

17 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Microeconomie pentru CIG și FB

1. ECONOMIA REALĂ - DOMENIU AL VIEȚII SOCIALE Termenul de Economie are o dublă semnificație: - pe de o parte, reprezintă un domeniu concret al vieții sociale denumit economia reală, - pe de altă parte, desemnează știința care cercetează economia reală. Între economia ca știință și economia reală trebuie să... citește mai departe

74 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe

Echilibrul financiar al intreprinderii Indicatorii care analizeaza echilibrul financiar: 1) Fondul de rulment (FR); 2) Necesar de fond de rulment (NFR); 3) Trezorerie neta (TN); 4) Situatie neta (SN). FONDUL DE RULMENT (FR) se calculeaza pe baza bilantului functional si se mai numeste si fond de rulment net... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Demers terapeutic

Accentul a fost pus pe influența familiei asupra conduitei suicidare, deoarece rolul acesteia în dezvoltarea ulterioară a copilului este extrem de importantă. Relația afectivă a copilului cu mama și tatăl său vor fi modelul de bază al dezvoltării sentimentelor față de sine și ceilalți. Abandonul afectează... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Examen

Examen Pornind de la studiul de caz prezentat, realizati un program de consiliere vocationala de maxim 10 sedinte. Precizati obiectivul fiecarei sedinte si descrieti metoda prin care va propuneti sa realizati obiectivul respectiv. De asemenea, descrieti etapele procesului consilierii vocationale si precizati... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Metoda Dijkstra

1) Fiecărui nod iÎV i s-a asociat o variabilă d(i) numită în continuare eticheta nodului i. Prin definiție d(s) = 0 . În oricare moment al aplicării algoritmului variabilei d(i) reține valoarea unui drum de la s la i găsit de algoritm până în acel moment. Dacă algoritmul nu a găsit încă un drum de la s la i... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Noi actori în sistemul internațional

INTRODUCERE În ultimele decenii, raporturile internaționale au fost influențate de o multitudine de actori, concept definit provizoriu drept „orice entitate care joacă un rol identificabil în relațiile internaționale”. Așadar alături de statul-națiune, în lumea contemporană își mai fac simțită influența și alți... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul și statul

Introducere Ca fenomen social complex, statul este studiat din diverse perspective de către politologie, sociologie, filosofie, științele juridice etc. Problematica statului întregește, interferează cu problematica juridică, cele două fenomene sociale - statul și dreptul sunt indisolubil legate, se întrepătrund,... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Circuitul financiar fundamental și agenții care intervin în el

Noțiuni generale Circuitele financiare ca parte a circuitelor economice, se constituie prin interacțiunea fluxurilor născute din operațiuni în care intervin resurse pecuniare afectate nevoilor pe orice perioada. Circuitele financiare, privite temporal, pot fi pur financiare si vizează resurse pecuniare afectate... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Învățarea

1.ÎNVĂȚAREA PRIN DEZBATERE Competențe dezvoltate: -inițiativa; -competența de comunicare orală interogativă, de cercetare și argumentare, modelând mintea și limbajul nonverbal; -valorifică procedeul întrebărilor care vizează realizarea unui schimb organizat de informații, idei, uneori contradictorii, pentru... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Criza de imagine și reputație a politiei din Bucuresti si IGPR (Sectorul6)

Prof. :Nicoleta Dospinescu Brosura de intreprindere: https://www.politiaromana.ro/files/pages_files/Unde-i_lege,_nu-i_tocmeala.pdf Misiunea si viziunea organizației: Misiunea poliției este aceea de a apăra si proteja liniștea si siguranța publică, drepturile si libertățile fundamentale ale omului, sa protejeze... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview