Toate seminariile

 • Analiza judetului Sibiu

  Prezentarea generala a Judetului Sibiu Județul Sibiu este situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei, la o distanta de 273 km de Bucuresti. Din suprafața administrativă a județului Sibiu de 543.248 ha ponderea principală este reprezentată de terenuri agricole (56%) și terenuri cu vegetație forestieră (37%), restul terenurilor ocupând doar 7% din suprafața totală. Încadrându-se între județele de mărime mijlocie, județul Sibiu ocupă o parte a Podișului Transilvaniei cu o...

 • Propuneri privind dezvoltarea franchisingului in Moldova

  Pornind de la necesitățile actuale și oportunitățile identificate, se propun următoarele direcții de sprijinire a dezvoltării franchisingului în Republica Moldova: 1) Impulsionarea ofertei și stimularea cererii de franciză pe piață 2) Consolidarea cadrului legal și crearea cadrului instituțional specific franchisingului 3) Dezvoltarea cadrului informațional al franchisingului. Impulsionarea ofertei și stimularea cererii de franciză pe piață Obiective: - Sporirea atractivității...

 • Piata muncii in Republica Moldova in anii 2012-2014

  Analiza anului 2012 Analiza activității Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nu poate fi efectuată decât în contextul economic general, determinat atât de evoluția demografică, cât și de fenomenele legate de funcționarea pieței muncii în Republica Moldova. Agenția Națională, fiind unul dintre actorii principali ai procesului de implementare a politicilor din domeniul ocupării forței de muncă, și-a adus contribuția la dezvoltarea pieței muncii din țară. Conform datelor Biroului...

 • Evaluarea si selectia candidatilor in cazul unui contract de produse (de furnizare)

  1. La o licitație restrânsă, pentru atribuirea unui contract de produse se prezintă 3 O.E. caracterizați prin: a. Valoarea contractelor similare din anii anteriori: Candidații Anul „n-2” Anul „n-1” Anul „n” A 65 000 € 75 000 € 50 000 € B 30 000 € 15 000 € 60 000 € C 60 000 € 75 000 € 15 000 € Cerința minimă pentru experiența similară este de 80 000 € b. Cifra medie de afaceri pe anii anteriori (se iau în considerare valorile ultimilor 3 ani) are valorile: Candidații C.A.m A 275 000 €...

 • Marketing

  I.Analiza preliminară - Piața & Concurența Facem parte din departamentul de marketing al firmei Mars Incorporated. Firma noastra decide sa lanseze in Romania un nou produs. Este vorba de batonul proteic Snickers. 1. Elementele specifice ale mediului de marketing Analiza mediului de marketing a companiei este o componentă importantă în procesul de gândire strategică care ajută conducerea unei organizații să dezvolte direcții și opțiuni strategice care să asigure succesul pe termen...

 • Economia serviciilor

  1. Realizați o schiță în care să exprimați relația dintre venitul populației și tipul de servicii utilizate (self-service sau achiziționate). 2. Dacă împărțim harta Europei în Est și Vest, unde veți plasa comentariul „predominant self-service”: - Est - Vest - în ambele zone 3. Trasați o linie de evoluție a civilizației omenești în era noastră și exprimați dinamica serviciilor achiziționate. 4. Vizualizați harta lumii. Dacă ați simboliza prin culoarea roșu self-service-ul, care vor fi...

 • Morpho and stuff

  Before we start talking about Halloween, let’s remember a few things about quantities and how to express them. Read the sentence below, find the mistakes and correct them. There are ___ mistakes. Write the correct words at the end of the sentence. Sam has much apples than Jim. _______ Jim’s father has bought Jim so much toys that now Jim doesn’t like toys too more. ________, ______________ Jacky doesn’t have too many sugars. _______, ________ Alfred and Klein have drunk much bottles of...

 • Stabilirea procedurilor de evaluare

  Ce reprezintă evaluarea ? Evaluarea reprezintă analiza sistematică a desfășurării campaniei și a rezultatelor sale. Aceste evaluări sunt încadrate în trei categorii: Evaluarea planului de campanie; Evaluarea implementării campaniei; Evaluarea impactului campaniei. 1. Evaluarea planului de campanie Acest tip de evaluare stabilește dacă informațiile care stau la baza construirii planului sunt destul de suficiente și de calitate. În cadrul acestei evaluări se prevăd trei etape:...

 • Convertoare electromecanice

  Cerințe: a. Scrierea modelului matematic al mașinii de curent continuu cu excitație independentă, luând în considerare dependența neliniară dintre fluxul magnetic de excitație și curentul de excitație (caracteristica de magnetizare). b. Implementarea modelului matematic obținut, folosind funcția S- FUNCTION, din cadrul mediului de simulare, Matlab - Simulink. c. Rezultatele pornirii în gol și în sarcină. Rezolvare: a. Ecuațiile regimului dinamic ale mașinii de curent continuu:...

 • Pierre Bourdieu - Ratiuni practice. O teorie a actiunii - Stanford University Press Stanford, California 1998

  În primul text, cel al lui Bourdieu este analizat alt schimb decât cel economic, cum se realizează acesta, importanța lui, logica din spatele acestuia și ce poate fi taboo într-o anumită societate. Totodată evidențiază capitalul simbolic, cel economic dar și un paradox al economiei. The Economy of Symbolic Goods În capitolul „The Economy of Symbolic Goods” Bourdieu își propune să arate că nu este nevoie de folosirea unor instrumente diferite, pentru a analiza relațiile de schimb în...

 • Istoricul publicitatii

  Publicitatea se ocupă cu promovarea bunurilor, serviciilor, companiilor și ideilor, de cele mai multe ori prin mesaje plătite. Scopul direct ale acestor mesaje este stimularea dorințelor clienților potențiali, și formarea asociațiilor pozitive în legătură cu produsul sau compania promovată, scop care este atins prin folosința metodelor de manipulare psihologică mai mult sau mai puțin subtile. Vânzătorii văd reclama ca o parte constituentă a strategiei generice de promovare a acestora. Alte...

 • Sanctiunile aplicate de catre Consiliul Concurentei

  introducere Prin Legea concurenței nr.21/1996 sunt sancționate două categorii de acte si fapte: acte și fapte care afectează mediul concurențial normal - cele mai grave încălcări ale legii ; acte și fapte care împiedică îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Concurenței Precizare Legea prevede un caz în care încălcarea legii atrage răspunderea penală a persoanelor fizice, și anume participarea cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea...

 • Combustia umana spontana

  Teorii Unul dintre principalele argumente folosite de cei ce afirmă că combustia ar fi de cauză paranormală este faptul că o mare parte din corpul uman este alcătuită din apă, ceea ce nu favorizează aprinderea sau arderea. Cu toate acestea în unele cazuri de combustie umană spontană trupurile victimelor au devenit cenușă. Studiile arată că pentru a ajunge în așa stare corpurile ar avea nevoie de o temperatură de 1.700 grade Celsius iar în crematorii moderne se lucrează cu o temperatură...

 • Autoturism preluat in leasing financiar, dauna totala

  Întrebare: Societatea noastră a achiziționat un autoturism în aprilie 2012 printr-un contract de leasing financiar care a fost distrus ca urmare a unui accident în anul 2015. Societatea de asigurări a considerat cauza daună totată. Epava a fost predată unei societăși de valorificare deșeuri la indicația societății de leasing. În luna februarie 2015 am încasat de la societatea de leasing drept contravaloarea diferenței între suma primită ca și despăgubire plus valoarea epavei minus...

 • Formarea pretului, minimizarea costului si optimizarea profitului

  În aceasta lucrare vom dezbate tema despre formarea prețului, minimizarea costului și optimizarea profitului. Pentru început vom defini fiecare termen în parte. Ce este prețul, costul, profitul, minimizarea costului, dar și optimizarea profitului, precum și funcțiile, tipurile, conceptul și tipologia acestora. Prețul și formarea prețului Prețul este implicat în toate fenomenele care au loc pe piață. Acesta reprezintă cantitatea de bani ce trebuie plătită de către un cumpărător în schimbul...

Pagina 4 din 238