Toate seminariile

 • Studiu de fezabilitate

  Titlul proiectului: Dezvoltarea unei firme de curatenie cu servicii complexe Localizarea proiectului: Municipiul Iași 1. Organizația care implementează proiectul: 1.1. Denumire: 1.2. Tipul organizației: Instituție publică 1.3. Data înființării: 08.08.2017 1.4. Sediu social: Str. Tabacului, nr.1A 1.5. Puncte de lucru (sedii secundare): - 1.6. Obiect de activitate: Servicii 1.7. Reprezentant legal Nume și prenume: Funcția: administrator Telefon: E-mail: @gmail.com 2....

 • Elaborare consumuri pentru confectionare pantofi din piele

  Majoritatea pielii tabacite se obtin azi din piei de vite, dar si de oi, porci, capre, rechini, aligatori, struti, serpi si soparle. Pieile brute ale animalelor macelarite sunt de obicei conservate pana cand sunt prelucrate. Cele trei metode principale utilizate pentru a prepara (conserva) pieile brute sunt uscate la aer, sararea umeda si sararea uscata. a-varf b-caputa c-caramb d-staif e-vipusca Exista mai multe tipuri de piei care se folosesc la incaltaminte; pentru antecalcul am...

 • Discriminarea femeilor la locul de munca si in politica europeana

  1. De ce am ales tema/ importanța ei: Discriminarea este un lucru bine știut de toată lumea iar în cazul discriminării pe bază de sex femeile au avut dintotdeauna de suferit. Deoarece inițial femeile nu aveau dreptul de a munci erau inferioare bărbaților iar deși societatea a evaluat și au trecut mii de ani de la acele timpuri multe preconcepții au rămas și în ziua de azi, având drept consecință discriminarea lor la locul de muncă. Astfel domeniile guvernate de bărbați , și nu numai,...

 • Asigurari si reasigurari

  1. Prezentati functiile de repartitie si control ale asiguratorilor. Functia de repartitie este explicata prin procesul de redistribuire a unei parti din produsul intern brut.Aceasta functie se manifesta in 2 cazuri: a-in procesul de formare a fondului de asigurare al fiecarei societati de asigurare pe seama primelor de asigurare incasate; b-in procesul de dirijare a fondului de asigurare catre destinatiile sale legale : plata indemnizatiei de asigurare, finantarea unor activitati cu...

 • Metode didactice traditionale

  1. Expunerea didactică „Expunerea didactică este o metodă care constă în prezentarea orală a unei teme/probleme complexe, ce se evidențiază prin organizare densă și fluentă. Ca metodă, expunerea beneficiază de sprijinul unor procedee, cum sunt conversația sau demonstrația. - În funcție de vârsta elevilor și de experiența lor de viață, poate îmbrăca mai multe variante: povestirea didactică, descrierea, explicația, prelegerea școlară.” (Masari, 2015, p. 55) „Povestirea constă în nararea unor...

 • Lucrare simpozion - Scoala si viata 2017

  Basmul este la fel ca mitul, parabola sau fabula, lărgește și dă profunzime interiorului ascultătorului făcându-l să se gândească și totodată să alunece într-un loc de unde lucrurile pot fi văzute, reinterpretate altfel. Gândirea logică, emoțiile stresante sunt ocolite, iar extinderea, reinterpretarea desființează momentul static în care este blocat inițial individul, fie el copil, adolescent sau adult, confruntat cu problema căreia simte că nu-i poate face față (de exemplu, teama,...

 • Metode econometrice

  Pentru aplicatia de mai jos am prezentat legatura dintre trei variabile , doua cauzale si una rezultativa. y - speranta de viata peste 60 de ani - ( variabila rezultativa) x1 - riscul de diabet ( glicemie) - (variabila cauzala) x2 -ponderea , venit pentru sanatate in cheltuieli guvernamentale -(variabila cauzala) Datele din aplicatie provin din Statisticile de Sanatate Mondiala ( www.who.org) Report 2015 , pentru 10 tari din Africa , categoria femei. TARA X₁ X₂ y X₁² X₂² X₁X₂ X₁y X₂y y2...

 • International trade

  LEAD-IN 1 Consider the objects surrounding you (classroom equipment, clothes, etc.) and the shopping you’ve done over the last few days. Mention some items that were imported. 2 Read the text below about the primacy of trade. Some of the lines are correct, but some have a word that should not be there. Study each line carefully and decide which words are unnecessary. There is an example at the beginning, (0) and (00). (0) the (00) CORRECT The primal urge (0) The evidence from...

 • Metode de teren in ecologie

  Identificarea habitatelor se realizează, în mod obișnuit, prin recunoașterea fitocenozelor care le caracterizează și anume prin luarea în considerare a speciilor edificatoare (în general dominante) și indicatoare ecologic și/sau cenologic, precum și prin recunoașterea caracteristicilor stațiunii, în primul rând localizare geografică, altitudine, relief, rocă și sol. Eșantionarea habitatelor Datorită suprafeței mari pe care o ocupă diversele habitate, nu se poate realiza un studiu integral...

 • Imobilizari necorporale si financiare

  Imobilizări necorporale Definiție: Un activ necorporal este un activ identificabil monetar, fără substanță fizică, fără suport material și deținut pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative. Structura imobilizărilor necorporale este: A. Cheltuieli de constituire Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea unei entități (taxe și alte cheltuieli...

 • Povestea lui Danila Prepeleac

  Această analiză stilistică are drept obiect „Povestea lui Dănilă Prepeleac” de autorul Ion Creangă. Analiza are ca scop deslușirea sensurilor din text, urmărind o interpretare în profunzime dincolo de superficialitatea cuvântului, ce ascunde multe alte valențe expresive. Creangă se individualizează prin maniera sa originală de a povesti, îmbogățindu-și relatările epice cu inspirații de natură folclorică, tipică mediului rural și un realism împletit cu planul fabulos, specific basmelor...

 • Test - piete de capital nr 1

  - GRUPA___________________ NUME ȘI PRENUME _________________________________ - Timp de lucru: 90 de minute - Aproximarea valorilor intermediare se va face prin trunchiere la 4 zecimale Partea I. Întrebări cu variante multiple și răspuns unic (0.35 puncte/întrebare) 1. Prețul unei acțiuni SIF Moldova SA (SIF2) a fost de 0,7950 lei la începutul anului 2016 și de 0,7830 lei la finalul anului 2016. Mai știți că SIF2 a plătit un dividend în valoare de 0,045 lei pe 7 iulie 2016. Cât a fost...

 • Seminar instructiv - Metodic pentru educatorii din institutia prescolara

  Data: 14.11.2017, Ora: 13.30 - 15.00 Locația: Instituția de educație timpurie Scop: Oferirea unor experiențe de învățare utile pentru cadrele didactice și perfecționarea competențelor profesionale de dezvoltare a creativității și gândirii critice la preșcolari. Obiective: - Exersarea unor strategii didactice pentru dezvoltarea creativității și gândirii critice; - Identificarea tipurilor de întrebări după taxonomia lui Bloom și aplicarea lor în cadrul activităților; - Distingerea...

 • Proiectarea unei ferme de vaci de lapte

  Proiectarea unei astfel de ferme subînțelege o serie de pregătiri deductive și consecutive, desfășurarea cărora va urma în continuare: Ca prim pas este necesar de precizat suprafața terenului ce urmează a fi achiziționat, condițiile climaterice și poziționarea economic-convenabilă a spațiului. După care urmează stabilirea unor parametri ce țin de numărul total al bovinelor din cadrul fermei, rasei alese, nivelului fluxului tehnologic din cadrul fermei. În cadrul proiectului meu s-a stabilit...

 • Estimarea mediei prin interval de incredere - Testarea statistica

  Prin aceasta tema se urmareste estimarea prin interval de incredere a ratei somajului in anul 2014 la nivelul Romaniei, pe baza prelucrarii datelor la nivelul unui esantion format din 10 unitati. De asemenea se estimeaza prin interval de incredere proportia judetelor care au avut rata somajului mai mica decat nivelul mediu inregistrat la nivel national. Pentru a atinge aceste obiective, se inregistreaza nivelul ratei somajului pe judetele din Romania, in anul 2014, iar din aceasta populatie...

Pagina 7 din 230