Toate seminariile

 • Dreptul afacerilor

  În sens larg, romanii au definit dreptul ca obligația de a trăi onest, de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine, de a nu dăuna altei persoane. Astfel, în limbajul obișnuit, termenul ,,drept” desemnează o valoare fundamental a societății, un ansamblu de reguli de conduit cu rol de stabilire a ceea ce este just sau injust, un mijloc de realizare a dreptății și echității . În sens juridic, termenul ,,drept” desemnează totalitatea regulilor de conduită emise de puterea publică, reguli a căror...

 • British culture and civilisation

  The Plantagenets (The Angevins) Henry II (1154-89) : The first of the Plantagenets, he reigned over quite an empire stretching from the Scottish border to the Pyrenees. His controversy with Thomas Becket, the Archbishop of Canterbury (1162), ended in 1170 with the latter’s murder in the Canterbury Cathedral, apparently by order of the former. Thomas Becket was sanctified and his shrine in Canterbury attracted thousands of pilgrims (see Geoffrey Chaucer’s The Canterbury Tales). The...

 • Plan individualizat de asistenta si ingrijire pentru o persoana varstnica

  Planul individualizat de asistență și îngrijire este elaborat de o echipă multidisciplinară din cadrul centrului în baza recomandărilor comisiei de evaluare / admitere. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse in Planul individualizat de asistență și îngrijire revine unui ,,manager de caz” desemnat din rândul personalului specializat. După internarea persoanei vârstnice în Complexul de Servicii Sociale din cadrul unui cămin/centru - componenta rezidențială, personalul de...

 • Crearea omului si caderea lui Adam in pacat

  INTRODUCERE În textele sale, Sfânta Scriptură vorbește frecvent de o realitate pe care, în mod obișnuit, o numește “păcat”. Acesta este desemnat cu termeni diferiți împrumutați adesea din relațiile interumane: greșeală, nelegiuire, răzvrătire, fărădelege. Dacă natura păcatului, răutatea și dimensiunile lui au fost revelate progresiv de-a lungul istoriei mântuirii, originea acestuia este plasată de autorul biblic încă de la începutul istoriei umane, în actul de neascultare de Dumnezeu a...

 • Potentialul turistic din Muntii Almajului

  1. CONSIDERAȚII GENERALE 1.1 Poziția geografică a zonei studiate Munții Almăjului sunt situați în sud-vestul României, facând parte din grupa Munților Banatului (Carpații Occidentali) (fig. 1). Se întind pe teritoriul județelor Caraș-Severin și Mehedinți, fiind delimitați de Defileul Dunării (în sud, sectorul Orșova-Sichevița), Culoarul Liubcova-Șopotu Nou (în vest, care-i separă de Munții Locvei), Depresiunea Almăjului (nord-vest), Depresiunea Mehadica (nord-est), Culoarul Cerna și...

 • Mecanizarea lucrarilor de recoltat

  INTRODUCERE Mecanizarea reprezintă executarea cu mijloace tehnice mecanice a lucrărilor în agricultura. Executarea mecanizata a lucrărilor agricole nu este facultativă; fără mecanizare nu poate fi realizata producția agricola. Gradul de mecanizare si nivelul mecanizării pot fi diferite. Mecanizarea agriculturii asigură condiții favorabile pentru culturile de câmp și pune la dispoziție tehnologii adecvate. Prin mecanizare este asigurata creșterea nivelului calitativ general al producției,prin...

 • Operationalizare

  ”Operaționalizarea obiectivelor reprezintă operația de transpunere - cu ajutorul verbelor de acțiune - a scopurilor procesului de învățământ în obiective specifice și a acestora în obiective concrete, prin precizarea unor comportamente cognitive sau psihomotorii observabile, și dacă este posibil, măsurabile. Practic, operaționalizarea obiectivelor educaționale presupune concretizarea și contextualizarea acestora astfel încât ele să exprime comportamentele așteptate de la subiecții instruirii,...

 • Educatia permanenta

  “A preda, a învăța, a preda, a memora, nu mai sunt astăzi suficiente. Trebuie să se învețe și altceva: învățarea de a învăța! E nevoie deci de o educație permanentă, cea ,,care durează tot timpul vieții, care debutează în școală și pe care o urmează fiecare pe socoteala proprie în funcție de interesele și dorinșa sa.” (Cucoș,C. 2014.p.424) Expresia” educație permanentă” este un concept specific pedagogiei contemporane ce înglobează un principiu teoretic și acțional care încearcă să regleze ...

 • Calitatea apei Raului Moldova in aval de Campulung Moldovenesc

  Așezare geografică Bazinul hidrografic al Moldovei este încadrat de meridianele 25°08’37’’ - 26°58’35’’ longitudine estică și de paralele 46°55’37’’ - 47°43’38’’ latitudine nordică (Fig.1). Fig.1 Poziția geografică a râului Moldova în România Râul Moldova izvorăște din Vârful Lucina al Obcine Feredeu din județul Suceava. Are o lungime totală de 213 km în direcția NV - SE, străbătând trei județe: Suceava, Iași, Neamț. Suprafața totală a bazinului hidrografic este de 4326 km^2. ...

 • Evaluarea politicilor UE

  Analiza reformelor structurale și a politicilor europene Atât statele membre, cât și UE pun în aplicare politici și reforme în sprijinul Strategiei de la Lisabona. DG ECFIN (Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare) joacă un rol major în evaluarea acestor politici și reforme, contribuind la dialogul economic european și punând accent pe îmbunătățirea activităților Uniunii Economice și Monetare. încurajarea unui ritm mai dinamic de creștere economică crearea mai multor locuri de...

 • Analiza geografica economica a statului Japonia

  Capitolul I:Repere geografice generale. 1.1.Poziția geografică Japonia este o țară insulară din Asia de Est, situată pe un lanț de insule aflate între Oceanul Pacific și Marea Japoniei, la est de Peninsula Coreeană.Arhipelagul Japonez se întinde în partea de est a continentului asiatic, de la tropice, în sud, până în zona subpolară, în nord. Acest arhipelag este format din peste 4.000 de insule. O privire de ansamblu pe harta regiunii distinge patru insule mari și o puzderie de alte...

 • Linii electrice in cablu - izolatia policlorura de vinil (PVC)

  Liniile electrice în cablu (LEC) au căpătat o largă extindere, în special în rețelele de distribuție publică din marile aglomerări urbane și în incinta societăților industriale. În cea mai mare parte, liniile în cablu se construiesc prin instalarea cablurilor direct în pământ. Există însă multe situații când cablurile se montează în tuneluri, canale, în construcții supraterane etc. Compunentele cablului sunt: o conductorul o izolatia o ecranarea o mantaua de protectie Izolatia se...

 • Facilitatile fiscale

  1. Facilitățile (înlesnirile) fiscale prevăzute agenților economici rezidenți ai zonelor economice libere Categoria facilității este prezentată de - impozitul pe venitul obținut de la exportul în afara teritoriului vamal al Republica Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în ZEL sau obținut de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în ZEL către alți rezidenți ai ZEL pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export se percepe în proporție de 50% din cota, stabilită în Republica...

 • Probleme ale adoptarii Euro de Romania

  Încă din cele mai vechi timpuri statele au dezvoltat un sistem de schimb al bunurilor și serviciilor bine definit. În diferite epoci, din diferite motive, popoarele și civilizațiile au acceptat diferiți mijlocitori ai schimbului. De-a lungul timpului aceștia au evoluat odată cu dezvoltarea statelor, ajungându-se în punctul în care și-au stabilit propria moneda de schimb. În urma unor convenții, este stabilită la nivel european moneda oficială a 19 state din cadrul Uniunii Europene, și anume...

 • Deficitul comercial SUA

  Economia Statelor Unite ale Americii este cea mai mare din lume fiind o supra-putere globală cu interese economico-comerciale și politico-militare în diferite colțuri ale lumii moderne. Orientul Mijlociu, Sud-estul Asiei, America Latină sunt declarate zone de interes strategic pentru Statele Unite. Deficitele bugetare mari și un nivel ridicat al datoriei publice, au contribuit la declinul continu al libertății economice a Americii. După ce a înregistrat cel mai scăzut scor de libertate...

Pagina 8 din 236