Operaționalizare

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 916
Mărime: 459.61KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

”Operaționalizarea obiectivelor reprezintă operația de transpunere - cu ajutorul verbelor de acțiune - a scopurilor procesului de învățământ în obiective specifice și a acestora în obiective concrete, prin precizarea unor comportamente cognitive sau psihomotorii observabile, și dacă este posibil, măsurabile. Practic, operaționalizarea obiectivelor educaționale presupune concretizarea și contextualizarea acestora astfel încât ele să exprime comportamentele așteptate de la subiecții instruirii, repectiv: prestația de moment, performanța, competența. (Bocoș,M & Juncan.D, 2017, p.60)”

Conceptul de operaționalizare

- în domeniul științelor educației, operaționalizarea reprezintă activitatea de transpunere a scopurilor procesului de învățământ în obiective specifice și a acestora în obiective concrete, prin precizarea unor comportamente cognitive și/sau psihomotorii observabile și măsurabile;

- presupune și un aspect tehnic, și anume enunțarea obiectivelor sub forma comportamentelor observabile, măsurabile, cu ajutorul verbelor de acțiune. Prin operaționalizare se precizează ceea ce urmează să facă elevul, respectiv performanța/competența pe care trebuie să o dovedească, adică de care să fie capabil la finele unei secvențe de instruire;

- includerea într-un proiect de activitate didactică a unor obiective operaționale, impune cadrului didactic să gândească și să proiecteze riguros situațiile, condițiile de exersare și manifestare a comportamentelor prefigurate prin operaționalizarea obiectivelor.

În formularea obiectivelor operaționale vor fi respectate normele privitoare atât la conținutul acestora cât și la forma lor.

Normele ce trebuie respectate cu privire la conținutul obiectivelor operaționale vizează

- modificarea, atât cantitativă dar mai ales calitativă a capacității elevilor, modificarea fiind reprezentată de achiziții, cunoștințe, comportamente noi, pe care elevul nu le poseda înainte.

- Formulările corecte. ,,elevii să compare, să recunoască, etc”

- Obiectivele trebuie să corespundă, prin conținutul lor, nivelului de vârstă stabilit și să vizeze o dificultate ce poate fi atinsă.

- Obiectivele trebuie să fie reale și să descrie operații, abilități cât mai variate, adecvate nivelului de dezvoltare a elevului care să nu se bazeze pe simpla memorare și reproducere de informații.

Normele referitoare la forma obiectivelor aduc în prim plan schimbarea produsă la nivel de comportament, structură mentală și a informațiilor stocate de elev în urma instruirii.

- Obiectivul operational trebuie exprimat în termeni comportamentali expliciți, prin utilizarea “verbelor de acțiune”

- Fiecare obiectiv concret trebuie să vizeze o singură operație, pentru a permite și a facilita măsurarea și evaluarea gradului său de realizare.

- Pentru o înțelegere optima obiectivul trebuie exprimat în puține cuvinte.

- Obiectivele operaționale trebuie să fie integrate și derivabile oferind o expresie clară a logicii conținutului informativ și a situațiilor de învățare.

Preview document

Operaționalizare - Pagina 1
Operaționalizare - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Operationalizare.pdf

Alții au mai descărcat și

Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar

I. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Copiii sunt florile din primăvara vieţii omeneşti, sădite de Dumnezeu pentru bucuria şi iubirea oamenilor. Sufletul...

Subiecte Rezolvate Pedagogie

Sub 1. Lecţia de comunicare - un sistem cibernetic al procesului de învăţământ Procesul de învăţământ este activitatea organizată în instituţii...

Pedagogie

TRUE/FALSE 1. Procesul de invatamant este singura forma de organizare a activitatii instructiv-educative a. Adevarat b. Fals 2. Raportarea...

Pedagogie II

1.Finalitățile educației.- definirea și analiza conceptelor :finalitate, ideal, scop, obiectiv A educa, înseamnă de fapt, a orienta, a dirija, a...

Metode avansate de cercetare în științele educației

1. Introducere în problematica generală a metodologiei cercetării educaționale 1.1. Metodologia cercetării: definiții și concepte asociate...

Jocul Didactic

Jocul didactic se defineşte ca fiind ansamblul de acţiuni şi operaţii, care împreună cu buna dispoziţie şi bucuria pe care le stârneşte, urmăreşte...

Proiect de lecție - 3

SCOP: - Dezvoltarea capacitatii de a promova o gestiune eficienta a resurselor individuale. OBIECTIVE DE REFERINTA: - Sa aiba o reprezentare...

Fisă de caracterizare psihopedagogică

DATE PERSONALE : 1.Nume şi prenume :I.C. 2.Locul si data naşterii :Bacău, 20 iunie 1992 3.Domiciliu : Mun. Bacău, str. Ardealului nr.1, bl.1,...

Te-ar putea interesa și

Metode și tehnici de cercetare în științele comunicării

TEMA 1 - PROIECT DE CERCETARE - tendintele agresive ale adolescentilor I. Formularea problemei de cercetat In Romania, tendintele de agresivitate...

Plan de Marketing Policolor

1. Sumar Planul de marketing a fost elaborat pentru o buna organizare a cercetarii de marketing, pentru o mai bună vizualizare a programarii...

Exerciții de operaționalizare a obiectivelor educaționale

Introducere Operaționalizarea Transpunerea, respectiv derivarea scopurilor procesului didactic în obiective specifice şi a acestora în obiective...

Modalități de Operationalizare Performantă a Funcției de Antrenare la Nivelul unei Unități Militare

1.Introducere Funcţia de antrenare reprezintă ansamblul proceselor prin care se trasează cursul evoluţiei acţiunilor din organizaţie, iar...

Modalități de Operaționalizare Performanță a Sistemului de Management prin Obiective la Nivelul unei Unități Militare

I. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE MANAGEMENTULUI PRIN OBIECTIVE DETERMINATE DE SPECIFICUL ORGANIZAŢIEI MILITARE Organizaţia militară este un...

Marketing-mix - Instrument Specific de Operaționalizare a Strategiei de Piață

1. Conţinut şi definiţii După ce întreprinderea şi-a definit poziţionarea pe piaţa ţintă urmează formularea strategiei de piaţă, care presupune...

Elaborarea și operaționalizarea programului cercetării de marketing

Faza preliminara a cercetarii 1. Identificarea problemei şi stabilirea scopului cercetării 2. Stabilirea obiectivelor, ipotezelor şi a...

Elaborarea și operaționalizarea politicilor de mediu

Momente cheie ale politicii de mediu în U.E. Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare în anul...

Ai nevoie de altceva?