Operationalizare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Operationalizare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

”Operaționalizarea obiectivelor reprezintă operația de transpunere - cu ajutorul verbelor de acțiune - a scopurilor procesului de învățământ în obiective specifice și a acestora în obiective concrete, prin precizarea unor comportamente cognitive sau psihomotorii observabile, și dacă este posibil, măsurabile. Practic, operaționalizarea obiectivelor educaționale presupune concretizarea și contextualizarea acestora astfel încât ele să exprime comportamentele așteptate de la subiecții instruirii, repectiv: prestația de moment, performanța, competența. (Bocoș,M & Juncan.D, 2017, p.60)”

Conceptul de operaționalizare

- în domeniul științelor educației, operaționalizarea reprezintă activitatea de transpunere a scopurilor procesului de învățământ în obiective specifice și a acestora în obiective concrete, prin precizarea unor comportamente cognitive și/sau psihomotorii observabile și măsurabile;

- presupune și un aspect tehnic, și anume enunțarea obiectivelor sub forma comportamentelor observabile, măsurabile, cu ajutorul verbelor de acțiune. Prin operaționalizare se precizează ceea ce urmează să facă elevul, respectiv performanța/competența pe care trebuie să o dovedească, adică de care să fie capabil la finele unei secvențe de instruire;

- includerea într-un proiect de activitate didactică a unor obiective operaționale, impune cadrului didactic să gândească și să proiecteze riguros situațiile, condițiile de exersare și manifestare a comportamentelor prefigurate prin operaționalizarea obiectivelor.

În formularea obiectivelor operaționale vor fi respectate normele privitoare atât la conținutul acestora cât și la forma lor.

Normele ce trebuie respectate cu privire la conținutul obiectivelor operaționale vizează

- modificarea, atât cantitativă dar mai ales calitativă a capacității elevilor, modificarea fiind reprezentată de achiziții, cunoștințe, comportamente noi, pe care elevul nu le poseda înainte.

- Formulările corecte. ,,elevii să compare, să recunoască, etc”

- Obiectivele trebuie să corespundă, prin conținutul lor, nivelului de vârstă stabilit și să vizeze o dificultate ce poate fi atinsă.

- Obiectivele trebuie să fie reale și să descrie operații, abilități cât mai variate, adecvate nivelului de dezvoltare a elevului care să nu se bazeze pe simpla memorare și reproducere de informații.

Normele referitoare la forma obiectivelor aduc în prim plan schimbarea produsă la nivel de comportament, structură mentală și a informațiilor stocate de elev în urma instruirii.

- Obiectivul operational trebuie exprimat în termeni comportamentali expliciți, prin utilizarea “verbelor de acțiune”

- Fiecare obiectiv concret trebuie să vizeze o singură operație, pentru a permite și a facilita măsurarea și evaluarea gradului său de realizare.

- Pentru o înțelegere optima obiectivul trebuie exprimat în puține cuvinte.

- Obiectivele operaționale trebuie să fie integrate și derivabile oferind o expresie clară a logicii conținutului informativ și a situațiilor de învățare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Operationalizare.pdf