Teme Pedagogie

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Teme Pedagogie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor: Albulescu Mirela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

1) Construiti profilul individului asa cum se prefigureazÎ prin urmÎrirea realizÎrii idealului educational în predarea-învÎtarea disciplinei Economie.

Formularea idealului educational trebuie sÎ aibÎ ca si finalitate desprinderea caracteristicilor esentiale ale tipului de personalitate pe care scoala, si implicit profesorul unei anumite materii (în cazul de fatÎ profesorul de Economie), este chematÎ sÎ o formeze.

Idealul educational al scolii românesti constÎ în dezvoltarea liberÎ, integralÎ, armonioasÎ a unei personalitÎti autonome, dinamice, creative, adaptatÎ la realitÎtile sociale.

Dezvoltarea personalitÎtii individuale vizeazÎ atât acumulare de cunostinte cât si formare de priceperi si deprinderi care sÎ permitÎ individului sa lucreze cu cunostintele de specialitate dobândite. Formarea acestor competente este absolut necesarÎ pentru adaptarea individului la realitÎtile social-economice.

Tinând cont de aceste precizÎri putem afima cÎ, în ceea ce priveste profilul individului asa cum este el prefigurat de idealul educational în predarea-învÎtarea disciplinei Economie, acesta ar trebui sÎ consiste în:

- dezvoltarea capacitÎtilor cognitive prin cultivarea calitÎtilor si operatiilor gândirii (analizÎ, sintezÎ, abstractizare, problematizare, definire, generalizare, interpretare) astfel încât sÎ obtinÎ performante superioare în cunoastere;

- dezvoltarea capacitÎtii de a rezolva problemele care pot sÎ aparÎ în contextul materiei  Economie - în cazul de fatÎ;

- cultivarea unor abilitÎti si tehnici necesare studiului individual independent precum si a lucrului în echipÎ, abilitÎti importante si necesare în integrarea activÎ a individului în spatiul social-economic;

- dezvoltarea competentelor de comunicare si a sociabilitÎtii(spre exemplu comunicarea fÎrÎ probleme a unei idei sau de ce nu a unei probleme survenite);

- dezvoltarea capacitÎtii creatoare, de expunere sau exemplificare a cunostintelor dobandite cu problemele existente în mediul social-economic si descrierea aplicabilitÎtii lor;

- dezvoltarea motivatiei pentru desfÎsurarea activitÎtii intelectuale si anume motivarea individului spre studiu datoritÎ descoperii aplicabilitÎtii cunostintelor dobândite în viata de zi cu zi.

Toate aceste competente trebuie dezvoltate în scoalÎ prin procesul de predarea-învÎtarea a disciplinei Economie, studiul acesteia contribuind la realizarea profilului formativ, oferind elevilor o perspectivÎ de cunoastere a spatiului economic si totodatÎ promovând capacitÎti, atitudini si valori esentiale care interactioneazÎ cu abilitÎtile amintite anterior: eficientÎ economicÎ, rationalitate economicÎ, echitate economicÎ, libertate economicÎ.

2) În ce constÎ relatia educatie-sistem social privitÎ prin prisma predÎrii-învÎtÎrii disciplinelor socio-umane?

Disciplinele socio-umane au un rol esential în formarea si dezvoltarea competentelor functionale ce permit elevilor întelegerea adecvatÎ a fenomenelor sociale, realizarea de prognoze si diagnoze ale acestora, în final urmÎrindu-se dobândirea capacitÎtii de a analiza corect si critic realitatea socialÎ.

Educatia reprezintÎ, în esentÎ, un proces de socializare a indivizilor guvenat de norme si finalitÎti specifice sferei sociale. Astfel se urmÎreste formarea unui individ posesor al unei competente viabile, a unor trÎsÎturi pozitive de caracter, a unor abilitÎti si atitudini conforme cu cerintele societÎtii contemporane. Personalitatea elevului trebuie sÎ fie deschisÎ si autonomÎ, capabilÎ sÎ rÎspundÎ prompt si responsabil tuturor cerintelor venite din partea societÎtii acest lucru fiind posibil datoritÎ faptului cÎ elevul dobândeste concepte specifice stiintelor sociale necesare pentru organizarea demersurilor de cunoastere si explicare a unor fenomene, fapte, procese, evenimente din viata realÎ.

Procesul educativ are rolul de a pregÎti elevul pentru mediul social-economic în care trÎieste. Astfel existÎ un permanent transfer între individ si mediul social în care acesta trÎieste, individul dorind sÎ evolueze cât mai repede si mai mult cu putintÎ în timp ce societatea cautÎ sÎ tinÎ seama de cerintele de formare si de dezvoltare ale acestuia. Scopul final al interdependente între educatie si sistemul social reprezentându-l adaptarea individului într-un mediu social care este într-o continuÎ schimbare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teme Pedagogie.doc

Alte informatii

Fisierul cuprinde 20 de teme rezolvate care vor ajuta pe toti cei care au ales ca si materii facultative in facultatea modulul pedagogic. Printre teme se vor gasi exemple concrete de construirea unei unitatii de invatamant,formularea de obiective operationale, modul de desfasurare a unei lectii, proiectul unei lectii, planificarea calendaristica orientativa a disciplinei Economie din cls. a XI-a si multe alte elemente importante.