Familia - Concepte, Tipologii, Teorii

Seminar
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 29360
Mărime: 16.53MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul I

Familia - concepte, tipologii, teorii

Întreaga dezvoltare a umanităţii este legată de constituirea şi evoluţia formelor de colectivitate umană, dintre care familia reprezintă una din verigile sociale cele mai importante şi mai vechi în asigurarea continuităţii şi afirmării depline a fiinţei umane.

Deşi relativ independentă în raport cu societatea în interiorul căreia se formează, familia este determinată şi condiţionată, în evoluţia sa, de modul de organizare a societăţii pe care o reflectă.

I.1. Teorii despre familie

Familia reprezintă grupul social al cărui membri sunt legaţi prin raporturi de vârstă, căsătorie sau adopţie şi care trăiesc împreună, cooperează sub raport economic şi au grijă de copii .

Familia este instituţia socială bazată pe sexualitate şi pe tendinţele materne şi paterne, a cărei formă variază de la o cultură la alta .

I.1.1 Teoria interacţionistă

Adepţii teoriei interacţioniste Burgess , W. J. Goode consideră că familia cunoaşte în această perioadă o dublă modificare: pe de o parte o „privatizare", cu o atenţie crescută pentru calitatea relaţiilor din sânul familiei, iar pe de altă parte o „socializare" ca rezultat al unei intervenţii mult mai mari a statului în structurile scolii.

Societatea modernă renunţă la funcţiile istorice ale familiei pentru a lăsa loc doar asocierilor bazate pe intimitate şi interrelaţionare. In accepţiunea abordării interacţioniste familiile nu reprezintă un grup de persoane care trăiesc în comun pentru asigurarea în bune condiţii a menajului, ci o entitate de persoane într-o interacţiune permanentă care conduce la construirea identităţii personale a fiecăruia şi la obţinerea stării de fericire individuală.

Egalitatea care se stabileşte între soţi nu presupune identificare între roluri sau schimburi între atribuţiile pe care la are fiecare rol, ci presupune interdependenţă creând relaţii de egalitate prin intermediul diferenţelor specifice între roluri.

Imaginea femeii ca personaj central al familiei se datorează pe de o parte evoluţiei familiei, de la familia patriarhală la familia de tip acompaniament, iar pe de altă parte atribuirii rolului de expert incontestabil în materie de afectivitate femeii, rol care determină principala funcţie a acestui tip de familie.

Familia instituţională se defineşte din punctul de vedere al lui Burgess în următorul sens: sub acelaşi acoperiş trăiesc mai multe generaţii, bunicii care rămân alături de copiii lor, bărbaţii căsătoriţi sau fetele celibatare. Femeile căsătorite părăsesc casa părintească în momentul mariajului pentru a-şi urma soţul în casa părinţilor acestuia.

Prin opoziţie familia modernă este de talie redusă, fiind formată din părinţi şi câţiva copii. Forţa unificatoare a acestui tip de familie constă în relaţiile interpersonale şi în interacţiunile familiale.

Curentul interacţionist a pus un accent important pe procesul de constituire a identităţii soţului, soţiei, tatălui, mamei, copilului, şi a analizat cum contribuie identitatea mamei sau a tatălui la formarea ansamblului de reprezentări pe care individul şi le face despre sine însuşi.

În acest sens interacţionismul simbolistic a arătat utilitatea sa pentru a înţelege rupturile, separările, lipsa de investiţii într-un rol, toate acestea putând apărea la nivelul oricărei familii.

I.1.2 Teoria funcţionatistă

Teza funcţionalistâ este simplă: nu există în societate organ fără funcţii, elemente fără rol, configuraţii structurale fără utilitate. Unul dintre analiştii funcţionali a fost şi T.

Parsons . Acesta consideră familia sistemul de transmitere intergeneraţională a sistemului de valori şi, abia mai apoi, un sistem relaţional între soţi, aşa cum susţine interacţionismul.

Prin intermediul acestei funcţii exercitate de familie se urmăreşte pregătirea tinerilor pentru obţinerea autonomiei şi pentru asumarea responsabilităţii, punându-se accent pe modul de manifestare al ataşamentului afectiv pe care îl acordă copiilor.

Dragostea părinţilor este o condiţie necesară şi primordială, ea condiţionând reuşita copilului în şcoală, dar şi integrarea lui în grupul de colegi. Astfel, copilul va dezvolta o puternică motivaţie de realizare personală, atitudine necesară într-o societate a cărei valoare esenţială este „activismul instrumentar".

Familia este agentul principal de transmitere a normelor, valorilor şi rolurilor care îi permit individului să se integreze într-o societate bazată pe dezvoltarea personală a actorilor săi.

Funcţia de formare şi dezvoltare a personalităţii adulte constă în pregătirea individului pentru căsătorie, relaţiile dintre soţi fiind puternice, iar legăturile cu membri familiei de prevenienţă slăbind în timp. Această relaţie echilibrată între soţi va constitui garanţia pentru asigurarea echilibrului copiilor.

După Parsons , familia contemporană este o familie nucleară, relativ izolată de familia extinsă, fiind bazată pe un sistem bilateral. Individul este membru a două familii: cea de provenienţă, unde acesta este născut, şi cea de-a doua rezultată în urma căsătoriei.

Această structurare bipolară a rolurilor în funcţie de sexe joacă un rol determinant pentru formarea personalităţii copilului, deoarece socializarea presupune procesul de achiziţie a atitudinilor şi abilităţilor necesare individului pentru a juca un rol social determinant. Pentru personalitatea copilului, ceea ce vede în familie este mult mai puternic decât toate doctrinele morale care i se inoculează mai târziu.

Preview document

Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 1
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 2
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 3
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 4
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 5
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 6
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 7
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 8
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 9
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 10
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 11
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 12
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 13
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 14
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 15
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 16
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 17
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 18
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 19
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 20
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 21
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 22
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 23
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 24
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 25
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 26
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 27
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 28
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 29
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 30
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 31
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 32
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 33
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 34
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 35
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 36
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 37
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 38
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 39
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 40
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 41
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 42
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 43
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 44
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 45
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 46
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 47
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 48
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 49
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 50
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 51
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 52
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 53
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 54
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 55
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 56
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 57
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 58
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 59
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 60
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 61
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 62
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 63
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 64
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 65
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 66
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 67
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 68
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 69
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 70
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 71
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 72
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 73
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 74
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 75
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 76
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 77
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 78
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 79
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 80
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 81
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 82
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 83
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 84
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 85
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 86
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 87
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 88
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 89
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 90
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 91
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 92
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 93
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 94
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 95
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 96
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 97
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 98
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 99
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 100
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 101
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 102
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 103
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 104
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 105
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 106
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 107
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 108
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 109
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 110
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 111
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 112
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 113
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 114
Familia - Concepte, Tipologii, Teorii - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Familia - Concepte, Tipologii, Teorii.doc

Alții au mai descărcat și

Divorțul și Cauzalitatea Acestuia

INTRODUCERE Starea actuală a societăţii îl determină pe fiecare membru al ei să reflecteze adânc asupra schimbărilor ce se produc atât în...

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Neglijarea Copilului - Considerații Generale

ARGUMENT Dacă eşecurile din sectoarele economice sau politice pot fi stopate sau diminuate prin mijloace legislative sau economice, eşecurile în...

Familia Monoparentală

REZUMAT Această lucrare abordează o temă de actualitate, şi anume familia monoparentală. Aceste familii sunt formate dintr-un singur părinte şi...

Profilul de Personalitate și Psihodiagnoză la Adolescenții Depresivi Formă Ușoară sau Severă

ARGUMENT În alegerea temei propuse pentru aceasta lucrare, au fost determinante câteva motive care au constituit un temei al reflecţiei şi...

Comportament deviant la adolescenți - cauze

INTRODUCERE În complexitatea situaţiilor de viaţă în care este permanent implicat subiectul uman, acesta se manifestă nu doar ca o simplă...

Sisteme Tehnici și Metode de Creștere și Educare a Copilului Abandonat

INTRODUCERE În România post-revoluţionară a început o democraţie atipică. Democraţie atipică deoarece nu a copiatdemocraţia cu tradiţie din alte...

Stările depresive în raport cu extraversiune - introversiune la diferite etape de vârstă

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În ultimele decenii s-a constat frecvenţa fenomenului psihopatologic în practica clinică – depresia....

Te-ar putea interesa și

Influența stării de sărăcie asupra delicvenței juvenile

INTRODUCERE Omul ca fiinţă bio-psiho-socială a fost capabil să-şi pună o serie de întrebări care vizau viaţa şi rolul său în comunitate, odată cu...

Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității

CAP. I: MOTIVAŢIA LUCRĂRII Lucrarea prezentă are ca scop evidenţierea unor date semnificative în ceea ce priveşte implicaţiile medico-legale...

Teorii Privind Etiologia Delincvenței

Cu toate că există numeroase studii privitoare la etiologia comportamentului delincvent, nu se poate afirma cu certitudine componenţa sau proporţia...

Conflictul la familia tânără

PRELIMINARII Actualitatea temei. Majoritatea oamenilor cresc, cu modelee despre familie derivind din propriile lor familii, din familiile...

Tipologia Dreptului

Introducere Problema tipologiei dreptului în condiţiile actuale capătă o importanţă deosebit de mare. În sec. XX numărul sistemelor juridice a...

Sociologie

Sociologia: obiect, definiţie, teorie • Sociologia studiază într-o manieră sistematică comportamentul social al grupurilor umane, impactul...

Sociologia Familiei

Jean Baechler: “Grupurile si sociabilitatea”: “ Desi cuplul este cel mai mic grup posibil, pt sociologia comparata acest lucru nu este un truism ci...

Psihologia Relațiilor de Cuplu și a Familiei

INTRODUCERE Iubirea imbogateste, pentru ca primeste si daruieste la nesfarsit, pe cand ura saraceste, caci nu da si nu primeste nimic. (Parintele...

Ai nevoie de altceva?