Rolul Calculatorului in Procesul de Predare-Invatare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Rolul Calculatorului in Procesul de Predare-Invatare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor: Ioana Roman

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Psihopedagogie

Extras din document

Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe), cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. În societatea zilelor noastre, aptitudinile, abilităţile, cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii, spiritul inventiv şi pragmatic, noile atitudini şi mentalităţi, modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă, toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional.

Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent, noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens - de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi - noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul - bidirectionale, colaborative şi interdisciplinare. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. Astfel, profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. Informaţia a devenit mult mai accesibilă, iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc, fiecare devenind un creator de conţinut. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă, în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale.

În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea, învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii, actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele, astfel încât să răspundă noilor provocări şi, în acelaşi timp, să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente.

Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ, curriculumul, formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat, modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile, deprinderile de muncă, rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers).

Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are, aşadar, atât aspecte pozitive cât şi negative. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire, să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare.

Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Deşi începuturile au fost timide, acum, în aproape orice instituţie de învăţământ superior, cursanţii au la dispoziţie computere, de cele mai multe ori conectate la internet.

Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători; ele pot îndemna către o gândire creativă, pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. Astfel, conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget, cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. Vygotsky, insistă pe un învăţmânt individualizat, practic; pe munca în echipe; şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică, dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. Stilul de învătare va trebui croit individual, pentru fiecare elev, iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei.

Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex, care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic, prin respectarea câtorva condiţii, dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului.

O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. Astfel, în locul modelului actual - în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi - veţi avea exact contrariul - un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia.

Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare, indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia.

Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. Toţi copiii sunt capabili de observaţii, comparaţii, sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri.

Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare, în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran, aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare, merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi, supusă unei continue schimbări, abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual, necesar pentru astfel de sarcini, este prin intermediul unui sistem al testelor. În acest sistem, elevul este supus unor situatii concrete, ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. Multimedia interactivă, cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese.

Avantaje şi dezavantaje

Aşadar şi instruirea asistată de calculator, ca orice metodă didactică, are avantaje şi dezavantaje, care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau, dimpotrivă, evitate. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp, fiind totuşi costisitoare. În al doilea rând, calculatorul simulează unele procese şi fenomene, dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. În ultimul rând, şi poate cel mai important, computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale, riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. Elevul, aflat în faţa monitorului, având puterea de a se informa şi de a înţelege, renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice, renunţă la comunicare.

Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate, în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate, în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor, proceselor şi fenomenelor, în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul.

Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului, ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru :

a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese ;

b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii ;

c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic ;

d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării, adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin ,,asistenţă pedagogică imediată,realizată/realizabilă de/prin calculator ;

e) stimularea capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator,evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Calculatorului in Procesul de Predare-Invatare.doc

Alte informatii

Proiecul a fost prezentat in cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca, acesta care parte din nota finala la ezamen si reprezinta 1/4. Punctele primite au fost maxime.