Toate seminariile din domeniul Religie

 • Invatatura Despre Faptele Bune la Penticostali

  I. ORIGINEA ŞI LIDERII “FUNDAMENTALIŞTI” Numele de “penticostali” vine de la cuvântul Pentacosta (Cinzecime), susţinând că ei sunt botezaţi cu Duh Sfânt şi cu foc, daruri primite de către Apostoli la Cinzecime sau la Pogorârea Duhului Sfânt. Sunt numiţi de către unele persoane “tremurători”, pentru că în momentele de pretinsă inspiraţie a Sfântului Duh, ei se cutremură, devin “spiriti” fiindcă pretind a avea pe duhul în darul “ vorbirii” în limbi. Originea sectei se afla în Africa, datând...

 • Rugaciunea la Parintele Dumitru Staniloae

  Actele sufleteşti sunt însoţite în cele mai multe cazuri, de anumite semne şi mişcări corespunzătoare. Rugăciunea însă se încadrează în această lege şi se conformează cerinţelor ei, fiind însoţită de anumite semne, prin care se exteriorizează evlavia şi smerenia sufletului creştinesc. Astfel, îngenuncherea este semnul smereniei; ridicarea ochilor şi a braţelor este expresia dragostei şi semnul unirii cu Hristos Cel răstignit pe Cruce; încrucişarea mâinilor pe piept vădeşte ridicarea lăuntrică...

 • Rugaciunea si Importanta Ei

  Etimologia cuvântului rugăciune.Definiţie.Felurile Rugăciunii.Rugăciunea în Noul şi Vechiul Testament. Sensul cuvântului rugăciune este dat de: rogaţio, - nis= rugă, stăruinţă; rogaţionem; rogo, -are, aviatum= a ruga cu stăruinţă.Rugăciunea este actul esenţial, fundamental al vietii noastre religioase, este mijlocul de a ne pune în legatură directă cu Dumnezeu prin înălţarea gândului, a inimii, a voinţei noastre, spre El. Rugăciunea a fost numită de către Sfinţii Părinţi ( Sfântul Ioan Gură...

 • Instituirea Sfintei Liturghii - Liturghia in Veacul Apostolic

  Sosind plinirea vremii, Domnul nostru Iisus Hristos, vine în lume şi spune Tatălui ceresc: “Jertfe şi arderi de tot şi pentru păcat nu ai voit, însă trup Mi-ai făcut. Atunci am zis: iată că vreau să fac, Dumnezeule, voia Ta”(Evr. 10, 5-9). Această jertfă de ascultare a adus-o Hristos în timpul vieţii Sale, pe care a încheiat-o pe cruce, plătind astfel toată datoria omenească şi desfiinţând totodată jertfele Vechiului Testament. “Printr-o singură jertfă adusă, a adus la veşnică desăvârşire pe...

 • Familia Hindusa

  Familia hindusă Familia hindusă este o microsocietate in care se reflectă, la o scara redusă, organizarea regatului cosmic.Există o sentinţă, invocată in diverse fabule si despre dharma, care spune: ”Lumea este familia mea”. Familia hindusă tradiţională se prezintă in primul rând ca o instituţie eminamente religioasă cu o structură ce poate fi evaluată ca exotica in comparaţie cu familia occidentală si cu roluri ale membrilor săi care unui ne-hindus îi pot părea injuste. Familia nu este...

 • Documentul Ecumenic si Semnificatia Lui Pentru Lumea Crestina

  A doua jumătate a secolului XX poate fi caracterizată, ca o perioadă în care au apărut, s-au dezvoltat şi au prins contur preocupări de natură religioasă ale unor Biserici creştine care şi-au propus să refacă unitatea văzută a creştinilor, aflaţi în dezbinare de aproape un mileniu. Această mişcare care promovează refacerea unităţii văzute a Bisericilor care s-au despărţit de-a lungul istoriei, din raţiuni teologice şi nu numai, având ca bază dialogul teologic, acordurile şi mărturiile comune,...

 • Spovedania ca Taina a Marturisirii Omului

  Sfintele Taine reprezintă o categorie aparte a slujbelor bisericeşti care alcătuiesc cultul divin public al Bisericii Ortodoxe şi care au o importanţă covârşitoare pentru viaţa credincioşilor. Definite drept slujbe bisericeşti prin mijlocirea cărora se împărtăşeşte harul lui Dumnezeu, prin anumite semne văzute, în cele mai importante momente şi împrejurări ale vieţii omului, Sfintele Taine au drept scop sfinţirea şi mântuirea celor ce le primesc, iar din punct de vedere eclesiologic ele sunt...

 • Calugaria ca Taina a Pocaintei Permanente

  Monahismul este vechea practică a creştinilor de a părăsi lumea pentru a se închina trup şi suflet unei vieţi conforme cu Evanghelia urmărind unirea cu Iisus Hristos. Scopul monahismului este îndumnezeirea omului (în greacă, theosis), lucrare la care sunt chemaţi toţi creştinii. Căutarea voii lui Dumnezeu mai presus de orice altceva este o idee care apare peste tot în scrierile ortodoxe, ca de exemplu în Filocalie, o carte care cuprinde scrieri ale monahilor. Cu alte cuvinte, un monah...

 • Situatia Religiozitatii in Europa

  Pe la începutul anilor 70, în Germania, s-a realizat o cercetare cuprinzătoare care încerca să răspundă la întrebarea „ cât de stabilă este Biserica?”. Rezultatele au fost cuprinse într-un volum aflat sub coordonarea lui Helmut Hildt. Astfel această analiză a permis evidenţierea multor indicii cu privire la situaţia religiei în modernitatea târzie, care rănân valabile şi astăzi, după trei decenii. În această cercetare, Biserica a fost abordată pe linia dimensiunii sociale , plecându-se de...

 • Raportul Bisericii Ortodoxe cu Biserica Romano-Catolica si Protestanta

  Raportul Bisericii Ortodoxe , Bisericii Romano-Catolice și Protestante Dogma ortodoxă Biserica Ortodoxă a celor șapte Sinoade Ecumenice are la bază Vechiul și Noul Testament. Conducătorul ("capul") ei este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, „Păstorul cel bun”, care îndrumă credincioșii, mădularele vii ale Bisericii, pe calea spre mântuire. Biserica Ortodoxă a celor șapte sinoade ecumenice recunoaște un același Dumnezeu treimic, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, întreit în ipostas...

 • Relatia dintre Natura si Har - Har si Libertate in Teologia Ortodoxa

  Introducere ,,Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi, şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14). Prin căderea în păcat, omul a ajuns să fie stăpânit de diavol şi patimi, pierzând comuniunea harică cu Dumnezeu, intrând în moarte spirituală şi îndreptându-se spre osânda veşnică. Omul nu mai putea ieşi singur din această prăpastie ivită între el şi Creator, de aceea Dumnezeu, în infinita Lui bunătate şi dragoste pentru om...

 • Sfanta Cruce in Lumina Noului Testament

  Introducere Planul veşnic de mântuire a lumii, de ridicare a păcatului săvârşit de Adam, l-a gândit Dumnezeu prin renunţarea la slava dumnezeiască, la imnurile înălţate de cetele îngereşti ale Heruvimilor şi Serafimilor, prin chenoză, prin pogorârea şi acceptarea firii noastre omeneşti, slabe şi înclinate spre păcat, aceasta culminând cu moartea pe Cruce la care se adaugă batjocurile, bătăile şi scuipările suferite de însuşi Creatorul tuturor. Dumnezeu a ales să moară pe Cruce, deoarece doar...

 • Apocrifele Noului Testament

  Introducere Literatura apocrifă a Noului Testament este departe de a avea valoarea literaturii apocrife iudaice. Totuşi ea a exercitat o influenţă deosebită asupra pietăţii populare, a cultului şi a artei religioase. Scrierile foarte variate care compun această literatură reflectă preocupările şi curiozitatea creştinilor simpli din primele veacuri. Ele mărturisesc de asemenea - căci cele mai multe sunt eretice - devierile de la adevărata credinţă care au apărut încă de la începuturile...

 • Antropologia Noului Testament in Epistolele Pauline

  Antropologia, ca stiinţă, are mai multe înţelesuri. În sens larg, antropologia este doctrina despre om, dar termenul este folosit astăzi atât în teologie, cât si în stiinţă. Antropologia teologică se ocupă de om asa cum este el prezentat în Sfânta Scriptură: crearea lui de către Dumnezeu, alcătuirea lui. În schimb, antropologia stiinţifică este ramura care s-a dedicat studiului omului ca atare, fără să ţină seama de vreun context religios, dar luând în considerare diferitele condiţii de mediu...

 • Creatia in Viziunea Sfintilor Parinti

  Fără îndoială, creaţia nu este o noţiune specifică creştină. Prezentă în Sfânta Scriptura, ea constituie moştenirea comună a iudaismului și creştinismului. Ideea de creaţie apare încă în primele rânduri ale Facerii odată cu cele două naraţiuni inaugurale care, prin termenul “bara” care este “un hapax” (cuvânt sau expresie care se întâlnește o singură dată într-un corpus de texte sau într-o lucrare) în limba ebraică, pun în lumină caracterul personal al lui Dumnezeu “originalitatea și...

Pagina 5 din 10