Toate seminariile din domeniul Religie

 • Documentul Ecumenic si Semnificatia Lui Pentru Lumea Crestina

  A doua jumătate a secolului XX poate fi caracterizată, ca o perioadă în care au apărut, s-au dezvoltat şi au prins contur preocupări de natură religioasă ale unor Biserici creştine care şi-au propus să refacă unitatea văzută a creştinilor, aflaţi în dezbinare de aproape un mileniu. Această mişcare care promovează refacerea unităţii văzute a Bisericilor care s-au despărţit de-a lungul istoriei, din raţiuni teologice şi nu numai, având ca bază dialogul teologic, acordurile şi mărturiile comune,...

 • Spovedania ca Taina a Marturisirii Omului

  Sfintele Taine reprezintă o categorie aparte a slujbelor bisericeşti care alcătuiesc cultul divin public al Bisericii Ortodoxe şi care au o importanţă covârşitoare pentru viaţa credincioşilor. Definite drept slujbe bisericeşti prin mijlocirea cărora se împărtăşeşte harul lui Dumnezeu, prin anumite semne văzute, în cele mai importante momente şi împrejurări ale vieţii omului, Sfintele Taine au drept scop sfinţirea şi mântuirea celor ce le primesc, iar din punct de vedere eclesiologic ele sunt...

 • Calugaria ca Taina a Pocaintei Permanente

  Monahismul este vechea practică a creştinilor de a părăsi lumea pentru a se închina trup şi suflet unei vieţi conforme cu Evanghelia urmărind unirea cu Iisus Hristos. Scopul monahismului este îndumnezeirea omului (în greacă, theosis), lucrare la care sunt chemaţi toţi creştinii. Căutarea voii lui Dumnezeu mai presus de orice altceva este o idee care apare peste tot în scrierile ortodoxe, ca de exemplu în Filocalie, o carte care cuprinde scrieri ale monahilor. Cu alte cuvinte, un monah...

 • Situatia Religiozitatii in Europa

  Pe la începutul anilor 70, în Germania, s-a realizat o cercetare cuprinzătoare care încerca să răspundă la întrebarea „ cât de stabilă este Biserica?”. Rezultatele au fost cuprinse într-un volum aflat sub coordonarea lui Helmut Hildt. Astfel această analiză a permis evidenţierea multor indicii cu privire la situaţia religiei în modernitatea târzie, care rănân valabile şi astăzi, după trei decenii. În această cercetare, Biserica a fost abordată pe linia dimensiunii sociale , plecându-se de...

 • Raportul Bisericii Ortodoxe cu Biserica Romano-Catolica si Protestanta

  Raportul Bisericii Ortodoxe , Bisericii Romano-Catolice și Protestante Dogma ortodoxă Biserica Ortodoxă a celor șapte Sinoade Ecumenice are la bază Vechiul și Noul Testament. Conducătorul ("capul") ei este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, „Păstorul cel bun”, care îndrumă credincioșii, mădularele vii ale Bisericii, pe calea spre mântuire. Biserica Ortodoxă a celor șapte sinoade ecumenice recunoaște un același Dumnezeu treimic, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, întreit în ipostas...

 • Relatia dintre Natura si Har - Har si Libertate in Teologia Ortodoxa

  Introducere ,,Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi, şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14). Prin căderea în păcat, omul a ajuns să fie stăpânit de diavol şi patimi, pierzând comuniunea harică cu Dumnezeu, intrând în moarte spirituală şi îndreptându-se spre osânda veşnică. Omul nu mai putea ieşi singur din această prăpastie ivită între el şi Creator, de aceea Dumnezeu, în infinita Lui bunătate şi dragoste pentru om...

 • Sfanta Cruce in Lumina Noului Testament

  Introducere Planul veşnic de mântuire a lumii, de ridicare a păcatului săvârşit de Adam, l-a gândit Dumnezeu prin renunţarea la slava dumnezeiască, la imnurile înălţate de cetele îngereşti ale Heruvimilor şi Serafimilor, prin chenoză, prin pogorârea şi acceptarea firii noastre omeneşti, slabe şi înclinate spre păcat, aceasta culminând cu moartea pe Cruce la care se adaugă batjocurile, bătăile şi scuipările suferite de însuşi Creatorul tuturor. Dumnezeu a ales să moară pe Cruce, deoarece doar...

 • Apocrifele Noului Testament

  Introducere Literatura apocrifă a Noului Testament este departe de a avea valoarea literaturii apocrife iudaice. Totuşi ea a exercitat o influenţă deosebită asupra pietăţii populare, a cultului şi a artei religioase. Scrierile foarte variate care compun această literatură reflectă preocupările şi curiozitatea creştinilor simpli din primele veacuri. Ele mărturisesc de asemenea - căci cele mai multe sunt eretice - devierile de la adevărata credinţă care au apărut încă de la începuturile...

 • Antropologia Noului Testament in Epistolele Pauline

  Antropologia, ca stiinţă, are mai multe înţelesuri. În sens larg, antropologia este doctrina despre om, dar termenul este folosit astăzi atât în teologie, cât si în stiinţă. Antropologia teologică se ocupă de om asa cum este el prezentat în Sfânta Scriptură: crearea lui de către Dumnezeu, alcătuirea lui. În schimb, antropologia stiinţifică este ramura care s-a dedicat studiului omului ca atare, fără să ţină seama de vreun context religios, dar luând în considerare diferitele condiţii de mediu...

 • Creatia in Viziunea Sfintilor Parinti

  Fără îndoială, creaţia nu este o noţiune specifică creştină. Prezentă în Sfânta Scriptura, ea constituie moştenirea comună a iudaismului și creştinismului. Ideea de creaţie apare încă în primele rânduri ale Facerii odată cu cele două naraţiuni inaugurale care, prin termenul “bara” care este “un hapax” (cuvânt sau expresie care se întâlnește o singură dată într-un corpus de texte sau într-o lucrare) în limba ebraică, pun în lumină caracterul personal al lui Dumnezeu “originalitatea și...

 • Misionarismul Laic in Biserica Ortodoxa

  DESPRE MISIONARISMUL LAIC ÎN BISERICA ORTODOXĂ Petru (2,9): "Iar voi sunteti semintie aleasa, preotie imparateasca, neam sfant, popor agonisit de Dumnezeu, ca sa vestiti in lume bunatatile Celui ce v-a chemat din intuneric, la lumina Sa cea minunata". Misionarismul este o acţiune de vestire a Sfintei Evanghelie de către acei oameni, care dispun de calităţile necesare de a învăţa şi pe alţii Cuvîntul lui Dumnezeu, aceştia în primul rînd sînt preoţii , iar apoi şi toţi credincioşii...

 • Cuvantul lui Dumnezeu, Samanta Credintei Noastre

  Iubiti credinciosi, In Duminica a XXI –a dupa Pogorarea Duhului Sfant, a fost randuit sa se citeasca la Sfanta Liturghie, Pilda Semanatorului, din Evanghelia de la Sfantul Apostol Luca. Pilda sau parabola este o istorioara scurta extrasa din viata de toata zilele, care ascunde un talc bogat si frumos. Mantuitorul nostru Iisus Hristos propovaduia invatatura Sa in fata multimilor si a ucenicilor, dupa cuvantul Psalmistului David: „Deschide-voi in pilde gura mea” (Psalmul 77, 2). Pilda...

 • Istoria Teosofiei

  Istoria Teosofiei Teosofia (gr. Theos = Dumnezeu; Sofia = înțelepciune) este o doctrină filosofico-religioasă care susține posibilitatea cunoașterii nemijlocite a lui Dumnezeu prin „iluminare” interioară prin extaz mistic . Această cunoaștere „desăvârșită” a înțelepciunii divine se folosește de „cugetare” pentru a explica legătura „reală” dintre om și Dumnezeu, se consideră suprema înțelepciune, gnoza modernă și religia adevărată a viitorului . De fapt, curentul teozofic reprezintă un apogeu...

 • Drept Canonic

  Botezul este taina intrãrii în Bisericã, .tergerea pãcatului strãmo.esc, moartea .i Învierea lui Hristos, primirea harului în aceastã lume. Sãvâr.itorul este episcopul, preotul .i diaconul alãturi. Can. 44 Nichifor Mãrt. prevede ca în caz de excep.ie diaconul sau monahii pot boteza. Can 45 Nichifor Mãrt. prevede cã în caz de moarte orice cre.tin ortodox poate sãvâr.i botezul (tatãl, mama etc.). Can. 68 Apostolic prevede totu.i cã sunt unii care nu pot boteza: ereticii. Preo.ii...

 • Norme Canonice Privind Administrarea Tainei Sfantului Mir

  Dupa ce noul crestin a fost incorporate Bisericii, adica Trupului lui Hristos prin Taina Sfanta Botez, ca impreuna- moartea si impreuna- inviere cu/ in Hristoseste necesar ca neofitul sa-si puna in lucrare noile puteri primate spre savarsirea actelor de virtute prin care sporeste necontenit in viata sacramental- liturgica a Bisericii. Acest lucru se savarseste in special prin lucrarea Sfantului Duh, persoana care distinge vocatia fiecarui credincios in spatiul ecclesial.Astfel, legatura...

Pagina 5 din 10