Toate seminariile din domeniul Religie

 • Citirea si Interpretarea Sfintei Scripturi in Biserica Rasariteana

  1. Introducere Cuvintele rostite odinioară de către Iisus Hristos, în timpul vieţii Sale pământeşti, nu s-au pierdut, ci au rămas în veac, fiind tezaurizate împreună cu mărturiile despre El, în Sfînta Scriptură. Carte a vieţii şi a nemuririi, Scriptura este cuvîntul scris al lui Dumnezeu. Harul Domnului, cum se exprimă Sfîntul Vasile cel Mare, răsună în ea. «Cuvintele pe care vi le-am spus sînt duh şi sînt viată» (Ioan VI, 63), a zis Mântuitorul înşuşi. Creştinismul este viata ce izvorăşte...

 • Taina Sfintei Marturisiri si Legatura Ei cu Sf. Liturghie

  1. Introducere În calitatea Bisericii de Trup tainic al lui Hristos, Dumnezeu – Creatorul tuturor, poate lucra şi asupra fiinţei umane. Lucrarea aceasta se împlineşte prin săvârşirea Sfintelor şi mântuitoarelor Taine. „Sfintele Taine sunt acţiuni sensibile instituite de Hristos prin care se împărtăşeşte harul lui Hristos şi se uneşte Hristos cu persoanele care cred ” „ Sfintele Taine sunt lucrări tainice, săvârşite de episcop sau preot, prin care ni se comunică în chip nevăzut, dar prin...

 • Jertfa Mantuitorului Iisus Hristos in Predica Sfantului Apostol Pavel

  1 Introducere Nu mult dupa Inălţarea Domnului la Cer,primii creştini,recrutaţi dintre iudei şi chemaţi la o noua viaţa,începuseră să fie prigoniţi de fanaticii susţinatori ai legii lui Moise. In rândurile furioase şi pline de ură ale prigonitorilor îşi făcea loc,printre cei dintâi un tânar discipol din scoala rabinică a lui Gamaliel,setos de a se răzbuna pe creştini. Numele lui era Saul si era de fel din Tarsul Ciliciei.Sătul de doctrina seaca el dorea acum să ducă o lupta vie,pe...

 • Indumnezeirea in Cadrul Familiei in Gandirea Sfantului Ioan Gura de Aur

  I. Introducere Termenul de indumnezeire (theosis) a fost atribuit sfintilor, adica acelor oameni care participa la indumnezeire, sau, mai bine zis, care "sufera indumnezeirea". Este acea stare pe care o traieste omul patruns de energiile divine. In limbajul eclesiastic termenul de indumnezeire nu a fost folosit de la inceput, iar in Sfanta Scriptura a purtat diverse denumiri (de exemplu: "dupa asemanarea lui Dumnezeu"; " Si a zis Dumnezeu "Sa facem om dupa...

 • Iconoclasmul si Condamnarea lui Pana la Sinodul al VII-lea Ecumenic

  Oamenii, inca din cele mai vechi timpuri si-au exprimat gandurile, ideile, sentimentele si credinta prin reprezentari imagistice de care se ajutau pentru a nu ingropa trecutul pentru a-l mentine viu alaturi de ei, pentru a transmite si mai departe diferite obiceiuri si traditii. In epoca crestina, inca din primele secole chiar, dupa ce Hristos s-a inaltat la ceruri, dupa ce Sfintii Apostoli au trecut la Domnul, crestinii nu s-au multumit doar cu invatatura scrisa. Astfel au inceput sa...

 • Feciorie si Maternitate in Sf. Scriptura

  1. Climat general „Femeia” ca subiect de meditaţie creştină nu reprezintă o prioritate din punct de vedere ortodox, dar problematica feminină actuală ridică anumite aspecte pe care nici o Biserică şi cu atât mai puţin cea Ortodoxă nu le poate neglija. În această lucrare v-om tine cont de două perspective teologice care se leagă de subiectul menţionat: femeia ca fecioară apoi femeia ca soţie şi mamă. Această abordare explică de ce tema privitoare la femeia creştină a fost şi rămâne de...

 • Insemnatatea Maicii Domnului

  1. Introducere În Biserica Ortodoxă învăţătura despre Sf. Fecioară Maria îşi are locul ei bine definit, întrucât stă în legătură cu învăţătura despre Iisus Hristos şi despre mântuirea neamului omenesc, despre împăcarea omului cu Dumnezeu. Hristologia, soteriologia şi mariologia alcătuiesc un manunchi de învăţături care formează nucleul tezaurului de doctrină al religiei creştine, fiindcă Dumnezeu, în nemăsurata Sa bunătate şi dragoste pentru omenirea căzută în păcat "pe Fiul Său Cel...

 • Cultura si Religia Islamica

  1.Islamul Islamul a luat naştere in Arabia, actuala Arabie Saudită în secolul al VII-lea, avându-l ca fondator pe profetul Mahomed. În secolele următoare, islamul s-a răspândit şi în Balcani, Africa şi Asia, motivul principal constituindu-l doctrina islamică care este o religie deschisă tuturor. Persoana care doreşte să se convertească la Islam, trebuie doar să recite o declaratie de credinţă, iar aceasta nu trebuie confirmată de autorităti religioase. În zilele noastre peste 1 miliard de...

 • Medicina Isihasta - Model Terapeutic

  Viaţa e dar de la Dumnezeu, e o taină şi trebuie trăită ca o taină. Nu fiinţăm prin noi înşine, ci prin Dumnezeu şi prin aceşti „dumnezei de casă”, părinţii noştri trupeşti – după cum îi numeşte Sfântul Teofilact al Ohridei. Într un fel, viaţa nu este a noastră, nu e sub stăpânirea noastră. Fiind dar de la Dumnezeu nu avem voie să ducem o viaţă desacralizată, altfel vom vedea noi înşine distrugerea propriei vieţi, asemenea unei boli ascunse Taina vieţii e sufletul, după cum taina sufletului e...

 • Unificarea Bisericeasca

  Introducere Potrivit misiunii sale, Biserica îşi desfăşoară activitatea şi lucrarea sa în lume, viaţa ei fiind indestructibil legată de viaţa poporului în mijlocul căruia îşi împlineşte chemarea. Astfel, Bisericile au caracter naţional, purtând amprentele naţiunii pe care o slujesc, din punct de vedere spiritual. Din acest motiv, Biserica Ortodoxă Română a urmat în ceea ce priveşte organizarea sa exterioară principiile administrative din viaţa ţării noastre: organizarea administrativă şi...

 • Contributia Parintelui Dumitru Staniloaie Asupra Teologiei si Culturii Contemporane

  Dumitru Stăniloae, „teolog al bucuriei hristocentrice”, este o personalitate complexă a spiritualităţii noastre, cu o vastă operă teologică, una dintre figurile proeminente ale ortodoxiei românesti. În toata această operă se poate remarca profunzimea spirituală, metoda riguroasă a citării, controlul traducerii, investigarea exhaustivă a izvoarelor şi, mai presus de toate, claritatea expunerii. Părintele Dumitru Stăniloae este cel mai mare teolog ortodox român al tuturor timpurilor dar şi una...

 • Prefigurarea Sfintei Cruci in Vechiul Testament

  INTRODUCERE: Sfânta Scriptură şi sensul ei „Noul Testament este ascuns în cel Vechi şi Vechiul Testament în cel Nou se descoperă” Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament cuprinde cuvântul lui Dumnezeu, exprimat în scris prin oameni inspiraţi de Duhul Sfânt. Ţinând seama că „Noul Testament este ascuns în cel Vechi şi Vechiul Testament în cel Nou se descoperă”, cele două Testamente constituie o continuitate istorică şi o revelaţie progresivă, nu numai în privinţa superiorităţii...

 • Scoala Antiohiana - Teodor de Mopsuestia - Teologia Sinodului III Ecumenic

  Introducere Maica Domnului constituie un subiect inepuizabil de meditaţie şi trăire, permanentă sursă de inspiraţie şi înălţare a minţii. Curăţia, nepătarea, fecioria în naştere, plinătatea în har, darul de a purta în pântece şi de a naşte pe Hristos, sunt darurile lui Dumnezeu cu care a înzestrat o singură fiinţă: pe Maica Domnului. Deşi în faţa minunii omul credincios se pleacă cu smerenie, au existat minţi care, neputând să înţeleagă minunea, se poticnesc şi se smintesc în ea, tălmăcind-o...

 • Chipul lui Dumnezeu in Om in Gandirea lui Staniloae

  Argument În teologia tuturor Bisericilor s-a scris mult despre chipul lui Dumnezeu în fiinţa umană. Dar i s-a scăpat adeseori din vedere că omul se manifestă în această calitate, în lume, chiar dacă chipul exprimă nu numai relaţia omului cu lumea, ci în primul rând relaţia lui cu Dumnezeu. Sfinţii Părinţi au vorbit de o anumită pecete a lui Dumnezeu pusă pe lume, de o formă a înţelepciunii divine imprimată în lume; ei au văzut în lume un ansamblu de raţiuni ale Logosului. Dacă e aşa,...

 • Creatia Lumii - Opera a Sfintei Treimi

  Argument Părintele Profesor Dumitru Stăniloae este, în mod indubitabil, şi precum o probează viaţa şi opera sa, cel mai fecund şi important teolog ortodox al veacului al XX-lea. Analiza sa îmbrăţişează şi acoperă toate domeniile de cercetare teologică, începând, cronologic, cu istoria Bisericii universale şi a celei româneşti, şi adâncindu-se în domeniile de vârf ale ştiinţei teologice. Opera teologică realizată de Prea Cucernicia Sa are în centrul ei Persoana lui Hristos şi persoana umană,...

Pagina 7 din 10