Toate seminariile din domeniul Religie

 • Predica la Sfantul Arhidiacon Stefan

  “Şi îngenunchind , a strigat cu glas mare:Doamne , nu le socoti lor păcatul acesta!Şi zicand acestea , a murit.”(Fap. 7,60) Iubiti credinciosi, Astăzi , a treia după Naşterea Domnului prăznuim pe Sfantul Arhidiacon Ştefan , cel dintâi mucenic al creştinilor. Dacă prin naşterea Sa cea mai presus de fire Hristos a adus în lume învăţătura despre iubire şi iertare , Sf. Arhidiacon Ştefan este cel dintâi care o aplică. Fraţi creştini, Din pericopa evanghelică ce s-a citit astăzi despre...

 • Preotia

  INTRODUCERE Biserica, ca Trupul tainic al lui Hristos, cuprinde pe toţi aceia care au primit botezul în mod valid şi care toţi laolaltă caută să realizeze scopul pentru care ea a fost întemeiată, şi anume mântuirea credincioşilor ei. După învăţătura canonică fundamentală a Bisericii Ortodoxe, membrii Bisericii se împart în două categorii. Prima categorie este formată din acele persoane care printr-un act sacramental deosebit, prin punerea mâinilor şi prin chemarea Duhului Sfânt asupra lor,...

 • Elemente Dogmatice in Icoana Schimbarii la Fata

  Argument Întotdeauna, icoana ca imagine sacră, a dat pretutindeni mărturie despre Dumnezeu Care S-a făcut om pentru ca “omul să se îndumnezeiească şi să aibă viaţă, să devină cu adevărat chip înscris în veşnicie”. Icoana este poate centrul pietăţii spiritualităţii ortodoxe. Creaţia şi umanitatea sunt aşezate în lumina dumnezeiască mai ales prin icoana Schimbării la Faţă.Tema Schimbării la Faţă este fundamentată prin bogăţia profundă a teologiei şi frumuseţei icoanei izvor de reflecţie pentru...

 • Prezenta Reala a Mantuitorului in Euharistie

  Prezenţa reală a Mântutorului în Sfânta Euharistie 1.Hristos – prezenţă reală în Euharistie, adevăr mărturisit de Biserică Sfânta Euharistie, înţeleasă ca taină şi jertfă deplină, în care Mântuitorul Iisus Hristos este o prezenţă absolut reală prin prefacerea darurilor, ocupă o poziţie centrală în viaţa şi lucrarea Bisericii. Prezenţa reală a lui Hristos în Euharistie, nedespărţit de Duhul Sfânt este fundamentul Bisericii, în care Hristos, ca Persoană Dumnezeiască, una cu Tatăl şi cu Duhul...

 • Citirea si Interpretarea Sfintei Scripturi in Biserica Rasariteana

  1. Introducere Cuvintele rostite odinioară de către Iisus Hristos, în timpul vieţii Sale pământeşti, nu s-au pierdut, ci au rămas în veac, fiind tezaurizate împreună cu mărturiile despre El, în Sfînta Scriptură. Carte a vieţii şi a nemuririi, Scriptura este cuvîntul scris al lui Dumnezeu. Harul Domnului, cum se exprimă Sfîntul Vasile cel Mare, răsună în ea. «Cuvintele pe care vi le-am spus sînt duh şi sînt viată» (Ioan VI, 63), a zis Mântuitorul înşuşi. Creştinismul este viata ce izvorăşte...

 • Taina Sfintei Marturisiri si Legatura Ei cu Sf. Liturghie

  1. Introducere În calitatea Bisericii de Trup tainic al lui Hristos, Dumnezeu – Creatorul tuturor, poate lucra şi asupra fiinţei umane. Lucrarea aceasta se împlineşte prin săvârşirea Sfintelor şi mântuitoarelor Taine. „Sfintele Taine sunt acţiuni sensibile instituite de Hristos prin care se împărtăşeşte harul lui Hristos şi se uneşte Hristos cu persoanele care cred ” „ Sfintele Taine sunt lucrări tainice, săvârşite de episcop sau preot, prin care ni se comunică în chip nevăzut, dar prin...

 • Jertfa Mantuitorului Iisus Hristos in Predica Sfantului Apostol Pavel

  1 Introducere Nu mult dupa Inălţarea Domnului la Cer,primii creştini,recrutaţi dintre iudei şi chemaţi la o noua viaţa,începuseră să fie prigoniţi de fanaticii susţinatori ai legii lui Moise. In rândurile furioase şi pline de ură ale prigonitorilor îşi făcea loc,printre cei dintâi un tânar discipol din scoala rabinică a lui Gamaliel,setos de a se răzbuna pe creştini. Numele lui era Saul si era de fel din Tarsul Ciliciei.Sătul de doctrina seaca el dorea acum să ducă o lupta vie,pe...

 • Indumnezeirea in Cadrul Familiei in Gandirea Sfantului Ioan Gura de Aur

  I. Introducere Termenul de indumnezeire (theosis) a fost atribuit sfintilor, adica acelor oameni care participa la indumnezeire, sau, mai bine zis, care "sufera indumnezeirea". Este acea stare pe care o traieste omul patruns de energiile divine. In limbajul eclesiastic termenul de indumnezeire nu a fost folosit de la inceput, iar in Sfanta Scriptura a purtat diverse denumiri (de exemplu: "dupa asemanarea lui Dumnezeu"; " Si a zis Dumnezeu "Sa facem om dupa...

 • Iconoclasmul si Condamnarea lui Pana la Sinodul al VII-lea Ecumenic

  Oamenii, inca din cele mai vechi timpuri si-au exprimat gandurile, ideile, sentimentele si credinta prin reprezentari imagistice de care se ajutau pentru a nu ingropa trecutul pentru a-l mentine viu alaturi de ei, pentru a transmite si mai departe diferite obiceiuri si traditii. In epoca crestina, inca din primele secole chiar, dupa ce Hristos s-a inaltat la ceruri, dupa ce Sfintii Apostoli au trecut la Domnul, crestinii nu s-au multumit doar cu invatatura scrisa. Astfel au inceput sa...

 • Feciorie si Maternitate in Sf. Scriptura

  1. Climat general „Femeia” ca subiect de meditaţie creştină nu reprezintă o prioritate din punct de vedere ortodox, dar problematica feminină actuală ridică anumite aspecte pe care nici o Biserică şi cu atât mai puţin cea Ortodoxă nu le poate neglija. În această lucrare v-om tine cont de două perspective teologice care se leagă de subiectul menţionat: femeia ca fecioară apoi femeia ca soţie şi mamă. Această abordare explică de ce tema privitoare la femeia creştină a fost şi rămâne de...

 • Insemnatatea Maicii Domnului

  1. Introducere În Biserica Ortodoxă învăţătura despre Sf. Fecioară Maria îşi are locul ei bine definit, întrucât stă în legătură cu învăţătura despre Iisus Hristos şi despre mântuirea neamului omenesc, despre împăcarea omului cu Dumnezeu. Hristologia, soteriologia şi mariologia alcătuiesc un manunchi de învăţături care formează nucleul tezaurului de doctrină al religiei creştine, fiindcă Dumnezeu, în nemăsurata Sa bunătate şi dragoste pentru omenirea căzută în păcat "pe Fiul Său Cel...

 • Cultura si Religia Islamica

  1.Islamul Islamul a luat naştere in Arabia, actuala Arabie Saudită în secolul al VII-lea, avându-l ca fondator pe profetul Mahomed. În secolele următoare, islamul s-a răspândit şi în Balcani, Africa şi Asia, motivul principal constituindu-l doctrina islamică care este o religie deschisă tuturor. Persoana care doreşte să se convertească la Islam, trebuie doar să recite o declaratie de credinţă, iar aceasta nu trebuie confirmată de autorităti religioase. În zilele noastre peste 1 miliard de...

 • Medicina Isihasta - Model Terapeutic

  Viaţa e dar de la Dumnezeu, e o taină şi trebuie trăită ca o taină. Nu fiinţăm prin noi înşine, ci prin Dumnezeu şi prin aceşti „dumnezei de casă”, părinţii noştri trupeşti – după cum îi numeşte Sfântul Teofilact al Ohridei. Într un fel, viaţa nu este a noastră, nu e sub stăpânirea noastră. Fiind dar de la Dumnezeu nu avem voie să ducem o viaţă desacralizată, altfel vom vedea noi înşine distrugerea propriei vieţi, asemenea unei boli ascunse Taina vieţii e sufletul, după cum taina sufletului e...

 • Unificarea Bisericeasca

  Introducere Potrivit misiunii sale, Biserica îşi desfăşoară activitatea şi lucrarea sa în lume, viaţa ei fiind indestructibil legată de viaţa poporului în mijlocul căruia îşi împlineşte chemarea. Astfel, Bisericile au caracter naţional, purtând amprentele naţiunii pe care o slujesc, din punct de vedere spiritual. Din acest motiv, Biserica Ortodoxă Română a urmat în ceea ce priveşte organizarea sa exterioară principiile administrative din viaţa ţării noastre: organizarea administrativă şi...

 • Contributia Parintelui Dumitru Staniloaie Asupra Teologiei si Culturii Contemporane

  Dumitru Stăniloae, „teolog al bucuriei hristocentrice”, este o personalitate complexă a spiritualităţii noastre, cu o vastă operă teologică, una dintre figurile proeminente ale ortodoxiei românesti. În toata această operă se poate remarca profunzimea spirituală, metoda riguroasă a citării, controlul traducerii, investigarea exhaustivă a izvoarelor şi, mai presus de toate, claritatea expunerii. Părintele Dumitru Stăniloae este cel mai mare teolog ortodox român al tuturor timpurilor dar şi una...

Pagina 7 din 10