Apocrifele Noului Testament

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3912
Mărime: 27.17KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. lect.univ. dr. Vasile Borca
UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE TEOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Cuprins

Introducere 3

1. Evangheliile apocrife 4

2. Fapte ale apostolilor apocrife 7

3. Epistole şi apocalipse apocrife 8

4. Valoarea evangheliilor apocrife 9

5. Apocrifele ca sursă de inspiraţie în literatura, pictură şi sculptură 10

6. Concluzii 11

Bibliografie 12

Extras din document

Introducere

Literatura apocrifă a Noului Testament este departe de a avea valoarea literaturii apocrife iudaice. Totuşi ea a exercitat o influenţă deosebită asupra pietăţii populare, a cultului şi a artei religioase. Scrierile foarte variate care compun această literatură reflectă preocupările şi curiozitatea creştinilor simpli din primele veacuri. Ele mărturisesc de asemenea - căci cele mai multe sunt eretice - devierile de la adevărata credinţă care au apărut încă de la începuturile creştinismului. Unele dintre ele reflectă anumite aspecte ale evlaviei creştine primare într-un mod mai accentuat decât le găsim în scrierile Noului Testament.

Termenul „apocrif” este, în ochii bunilor creştini, echivalent cu „primejdios”, „dubios”, „blestemat”, chiar „diabolic”. Mai ales astăzi, când atâtea erezii ale creştinismului şi manifestări sectare, mode sincretice şi „metareligii” agresează, din toate părţile şi prin toate mijloacele, intimitatea noastră spirituală, publicarea acestor evanghelii apocrife ar putea fi inter¬pretată ca o nouă „diversiune”, ca o răuvoitoare ispitire. Cititorul creştin îşi va da însă repede seama că n-are nici un motiv de temere. Evangheliile înmănunchiate în acest „roman hristologic” nu intră în conflict cu dogmele şi mărturisirea de credinţă ale religiei creştine. Cei care nu urmăresc decât savoarea unui fragment de literatură „exotică”, fără scrupule de ordin religios sau confe¬sional, vor degusta o biografie a Mântuitorului saturată de elemente inedite, miraculoase şi adesea fermecătoare. Nu în ultimul rând, ba poate chiar în primul rând, textele apocrife se adresează specialiştilor, prin mulţimea datelor istorice conţinute în ele, în bună parte preluate şi de Tradiţia Bisericii.

De la început ţin să fac o precizare: evangheliile canonice nu au a pierde în urma confruntării cu evangheliile apocrife. Dimpotrivă, pe linie dogmatică, apocrifele nu aduc nimic în plus. Acestea din urmă nu sunt decât ipostaze livreşti ale Sfintei Tradiţii. „Suficienţa” dogmatică a evangheliilor canonice nici nu se pune la îndoială.

1. Evangheliile apocrife

a) Evanghelia după Evrei

Este cea mai importantă dintre Evangheliile apocrife. Ea ne este cunoscută din citatele patristice (Clement Alexandrinul, Origen, Hegesip, Eusebiu şi Ieronim. Acesta din urmă zice (deşi n-a fost întotdeauna crezut) că ar fi tradus-o în greacă şi latină din aramaică - având caractere ebraice - şi că ea era folosită de către nazirei, o grupare iudeo-creştină. Scrisă în limba aramaică, la sfârşitul secolului I, ea constituia se pare o traducere destul de liberă a Evangheliei canonice de la Matei, destinată iudeo-creştinilor.

b) Evanghelia lui Petru

Un fragment de pergament descoperit la Akhim, în Egiptul de Sus, în 1887, cuprinde aproape cu siguranţă o parte din Evanghelia lui Petru, menţionată de Origen şi Eusebiu al Cezareii. Pare să fi fost scrisă în siriacă, în prima jumătate a secolului al II-lea. Apocrifa ne înfăţişează scenele pătimirii, răstignirii, îngropării, învierii şi înălţării la cer a Mântuitorului. Materialul narativ şi teologic provine din evangheliile canonice. Există imagini, formule, uneori chiar pericope întregi care probează dependenţa Evangheliei lui Petru de sursele canonice. Redistribuirea originală a materialului preexistent s-a făcut însă conform scopului -teologic, apologetic şi dogmatic - urmărit de autor. Libertatea cu care acesta retopeşte scenele din Evangheliile canonice, deşi evidentă, nu atinge „erezia”. Prima scenă care ni s-a păstrat ni-l prezintă pe regele Irod poruncind soldaţilor săi executarea răstignirii. Pilat este absolvit, aşadar, de orice vină. Apoi, spre deosebire de modelul său direct (Evanghelia lui Ioan), Petru ia locul lui Ioan, repovestind totul din propriu-i unghi de vedere.

Preview document

Apocrifele Noului Testament - Pagina 1
Apocrifele Noului Testament - Pagina 2
Apocrifele Noului Testament - Pagina 3
Apocrifele Noului Testament - Pagina 4
Apocrifele Noului Testament - Pagina 5
Apocrifele Noului Testament - Pagina 6
Apocrifele Noului Testament - Pagina 7
Apocrifele Noului Testament - Pagina 8
Apocrifele Noului Testament - Pagina 9
Apocrifele Noului Testament - Pagina 10
Apocrifele Noului Testament - Pagina 11
Apocrifele Noului Testament - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Apocrifele Noului Testament.doc

Alții au mai descărcat și

Islamul - Între Atac și Apărare

I Islamul – istorie si credinta Definitie. Cuvântul „Islam” desemneaza religia monoteista întemeiata de Mahomed care are la baza Coranul....

Cuvant si Duh in Sfanta Treime

INTRODUCERE Dumnezeu comunică cu lumea prin Cuvânt. Prin Cuvânt sunt chemate toate la existenţă. Cuvântul lui Dumnezeu dezvăluie ceea ce gândeşte...

Sfântul Clement Romanul

A fost al treilea episcop al Romei dupa Linus si Anacletus, cum ne spune Sf. Ireneu: Clement a avut al patrulea loc după apostoli, care a văzut şi...

Eshatologia la Origen

Introducere Alexandria Egiptului reprezenta o societate pagână extrem de cultivată, pasionată pentru filozofie şi eclectism. Pentru atingerea...

Baze pentru Trialogul Religiilor Monoteiste - Iudaism. Crestinism. Islam

Monoteismul este credinta intr-o singura divinitate. In ordinea aparitiilor lor, religiile monoteiste sunt: iudaismul, zoroastrismul sau...

Biserica în Vechiul și în Noul Testament

I. Termenul ,,Biserică” Cuvântul profan ,,ekklesia” apare în Grecia antică, mai precis în Atena, cu referire la adunarea poporului. Totuşi...

Conștiința morală

1. Noțiunea de conștiință morală Întâi de toate, este important să dăm o definiție a ceea ce înseamnă conștiința morală. Astfel, aceasta se poate...

Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel

Introducere Izvoarele învățăturii creștine evidențiază faptul că munca are un sens economic și un sens moral în viața creștinilor. Prima poruncă...

Ai nevoie de altceva?