Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel

Seminar
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2605
Mărime: 31.93KB (arhivat)
Cost: Gratis
Facultatea de Litere
Universitatea de Nord, Baia Mare

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. Munca - factor de apropiere a creștinilor 4

Munca - poruncă dumnezeiască. 4

Munca în societate 5

Capitolul II. Necesitatea muncii în viața socială 7

Capitolul III. Hristos și munca 9

Concluzii 11

Bibliografie 12

Extras din document

Introducere

Izvoarele învățăturii creștine evidențiază faptul că munca are un sens economic și un sens moral în viața creștinilor. Prima poruncă dată de Dumnezeu, după ce l-a creea și așezat pe om în rai, a fost adresată acestuia ,, ca să-l lucreze și să-l păzească” ( Geneza 2, 15). Munca în sine n-a fost dată omului ca pedeapsă ci ca o binecuvântare, pentru ca prin aceasta el să dispună de un mijloc de înaintare, educare și desăvârșire. Sensul moral al muncii rezultă din ideea, că lumea e produsul lucrării lui Dumnezeu, iar după crearea lumii, Dumnezeu este înfățișat în Sfânta Scriptură, ca Unul ce lucrează prin pronia Sa ,, Tatăl Meu lucrează până acum și Eu lucrez” ( Ioan 5, 17).

Prin afirmația că Dumnezeu l-a așezat, la început pe Adam în Paradis ,, ca să-l lucreze” înțelegem că intenția lui Dumnezeu nu era numai să-l păzească pe primul om de lenevie, ci și ca acesta să contribuie la lucrarea Proniei dumnezeiești îndreptată spre întreținerea omului și a tuturor creaturilor menite să-i slujească acestuia.

Capitolul I. Munca - factor de apropiere a creștinilor

Munca - poruncă dumnezeiască.

Pentru că munca este un mijloc de desăvârșire morală a omului, Sfânta Scriptură abundă în îndemnuri adresate din partea lui Dumnezeu omului de a munci.

Noblețea și obligativitatea muncii este definitiv stabilită în creștinism de către Mântuitorul.

El cunoaște încă din pruncie munca manuală. Prin învățătura care se desprinde din parabola talanților, El osândește lenevia. Mântuitorul ostenște, vindecă pe cei neputincioși. Mai mult își alege ucenicii dintre muncitori - pescari- și-i trimite la propovăduire în toată lumea.

Sfântul Apostol Pavel le scria Tesalonicenilor: ,, Să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am poruncit noi ( I Tesaloniceni 4, 11), de nimic nu aveți nevoie ( I Tesaloniceni 4, 12).

În a II-a epistolă către Tesaloniceni, Sfântul Apostol Pavel este categoric în a exprima obligativitatea muncii ,, Cine nu vrea să lucreze, să nu manânce” ( II Tesaloniceni 3, 10).

Prima comunitate creștină a trăit, conform învățăturii date de Mântuitorul și de Sfinții Apostoli, într-o atmosferă de muncă. Acordându-se din partea lui Dumnezeu harul mântuitor tuturor celor care au primit credința în Mântuitorul, munca apare ca o necesitate în scopul mânturii.

Prin muncă creștinul nu stăpânește numai natura înconjurătoare, ci și propria ființă . Rostul venirii Mântuitorului în lume a fost ca prin muncă să mântuiască lumea. Pentru a se asemăna cu Dumnezeu, creștinul trebuie să-și desfășoare viața într-o continuă activitate. Mântuirea se dobândește prin muncă. Ea are rostul de a purifica viața omului, de a alunga lenea și a dezvolta aptitudinile pozitive individuale potrivit cu vocația fiecăruia. Mântuirea se obține prin har și fapte bune.

Din punct de vedere creștin n-are importanță ce meserie profesăm, ci felul în care o îndeplinim. Toți oamenii sunt chemați să muncească unde poate fiecare și tot ceea ce realizează este o preamărire a lui Dumnezeu, pentru că de la început munca a fost binecuvântată. Cei care-și înmulțesc talanții sunt vrednici de Dumnezeu, iar cei care-i ascund acuză pe Însuși dătătorul lor: ,, Doamne am știut că ești om aspru”.

Pentru ca munca să-și îndeplinească rostul ei adevărat în viața creștinului, trebuie să se desfășoare în anumite condiții. Creștinismul, recomandând munca, presupune că ea se realizează de oameni liberi, egali în drepturi și că ea reflectă din partea muncitorului dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele.

A iubi pe aproapele ca pe sine, este porunca Mântuitorului, care poruncă reprezintă plinătatea Legii. Mântuirea se poate dobândi numai în calitatea creștinului de membru al societății întemeiate de Mântuitorul, deci în comunitate cu alți semeni. Toți creștinii sunt chemați la mântuire ca fii ai lui Dumnezeu, egali în drepturi, și frați întru Hristos să moștenească împărăția cerească.

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tiprită cu binecuvântarea Preafericitului Părtinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, București, 2008.

2. COLAN Nicolae, Arhiepiscop și Mitropolit al Ardealului, ,, Hristos și Munca”, în Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, Cluj 1998.

3. COSTIN Vasile, Pr. Dr. ,, Munca - factor de apropiere a creștinilor”, în revista Mitropolia Ardealului 1-3 Ianuarie- Martie, 1974.

4. MUNTEANU Liviu, Prof. ,, Sfântul Apostol Pavel - muncitor cu brațele”, în Studii Teologice 7-8, Septembrie-Octombrie, 1951.

5. VOICU Constantin, Diacon, ,,Teologia muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur și actualitatea ei”, în revista Mitropolia Ardealului 3-5, Martie- Mai, 1975.

Preview document

Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 1
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 2
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 3
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 4
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 5
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 6
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 7
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 8
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 9
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 10
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 11
Teologia muncii în opera Sfântului Apostol Pavel - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Teologia muncii in opera Sfantului Apostol Pavel.docx

Alții au mai descărcat și

Biserica si Statul ca Doctrine Politice

1. INTRODUCERE Există o criză integrală şi integratoare, un fel de „black hole”, care înghite, modifică şi apoi anihilează. Dinăuntrul vârtejului”...

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de întâlnire cu Dumnezeu În toate religiile au existat și exisă diverse locuri de cult, începând cu...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Crestinismul in Spatiul Public European

INTRODUCERE Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea propovăduirii Evangheliei la toate neamurile şi a integrării oamenilor...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Protopsalti, compozitori și dascăli de muzică psaltică

Introducere Muzica psaltică bizantină este prin esență o muzica exclusiv omofonă și melodică (exclude armonia sau cântarea pe mai multe voci). Din...

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

I. Introducere I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care...

Ai nevoie de altceva?