Veschiul Testament - Cine l-a ispitit pe David

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Veschiul Testament - Cine l-a ispitit pe David.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Religie

Extras din document

1. Analiza versetelor din Sfânta Scriptură în care se relatează despre numărarea Poporului făcută din porunca regelui David.

1.1 Ocurenţe ale termenului în Vechiul Testament

În Vechiul Testament numărătoarea israeliţilor făcută de regele David este relatată la 2 Regi capitolul 24 şi 1 Paralipomene capitolul 21,însă cele mai importante versete sunt cele iniţiale întrucât în ele este specificat cine îl ispiteşte pe rege,dar,din păcate, in cele două versete ispititorul nu este acelaşi, deci iniţiativa de a afla ce sau cine l-a determinat pe David să numere poporul nu este una oşoară. Versetele sunt:

a) „Mânia Domnului s-a aprins iarăşi asupra Israeliţilor, pentru că cineva din ei îndemnase pe David, zicând: "Mergi de numără pe Israel şi pe Iuda!”(2 Rg. 24,1);

b) „Atunci s-a sculat Satana împotriva lui Israel şi a îndemnat pe David să facă numărătoarea Israeliţilor.”(1 Par. 21,1) .

1.2 Primul verset: 2 Rg 24,1 – diverse traduceri

1.2.1 Traduceri după textul ebraic:

1.2.1.1 În limba engleză:

a) ESV (English Standard Version):

„Again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he incited David against them, saying, “Go, number Israel and Judah.””

b) KJV (King James Version):

„And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah.”

c) NIV (New International Version):

„Again the anger of the LORD burned against Israel, and he incited David against them, saying, “Go and take a census of Israel and Judah.””

1.2.1.2 În limba română:

Gala (Gala Galaction, 1939, Ed. Fundația pentru Literatură și Artă «Regele Carol II»):

„Dar mania Domnului s-a aprins inca o data impotriva lui Israil şi a întărâtat pe David impotriva lor, zicând: „Haide, numără pe Israil si pe luda”.”

1.2.2 Traduceri după Septuaginta:

1.2.2.1 În limba română:

a) Biblia 1688:

„Şi au adaos urgie Domnul să să aţâţe în Israil, şi clăti pe David întru dânşii, zicând: „Pasă şi numără pe Israil şi pe Iuda”.

b) BBVA (Biblia după Bartolomeu Valeriu Anania):

„Dar mînia Domnului s'a aprins încă o dată împotriva lui Israil el l-a stârnit pe David împotriva lor, zicând: „Mergi şi, numără-i pe Israeliţi şi pe Iudei!”.”

1.2.2.2 În limba engleză:

a) NETS (New English Translation of Septuagint):

„And anger of the Lord added to blaze out against Israel, and he incited David against them, saying, „Go, count Israel and Iouda”.”

1.2.3 Traduceri atât după textul ebraic, cât și după Septuaginta:

Biblia Sinodală 2015:

„Mânia Domnului s-a aprins iarăşi asupra Israeliţilor, pentru că cineva din ei îndemnase pe David, zicând: "Mergi de numără pe Israel şi pe Iuda!

1.3 Studiul cuvintelor și al diferențelor dintre diferitele traduceri (pentru primul verset: 2 Rg 24,1 )

La acest verset,singura diferenţă între toate traducerile apare în Biblia Sinodală 2015, această traducere precizează că „cineva din ei”, adică dintre Israeliţi l-a împins pe rege să numere poporul. Din toate celelalte traduceri amintite mai sus reiese faptul că Însuşi Domnul l-a determinat pe David să facă numărătoarea.

Cert este că la începutul tuturor versetelor din toate traducerile citate în lucrare, este amintit faptul că, mânia Domnului se aprinsese iarăşi asupra lui Israel, acest lucru întăreşte ipoteza potrivit căreia David a fost ispitit de Dumnezeu sau cel puţin cu voia şi prin lucrarea Lui,de altfel şi majoritatea traducerilor susţin acest lucru.

Pentru a aduce judecată împotriva lui Israel, Domnul „a incitat pe David” să facă o numărătoare poporului lui Israel şi al lui Iuda,faptul că scriitorul atribuie acest îndemn Lui Dumnezeu nu este în contrazicere cu textul din 1 Par 21,1,ci vrea să ne facă să înţelegem că Dumnezeu ca „Domn al universului”, işi exercită dominaţia peste toate puterile atât în cer cât şi pe pământ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Veschiul Testament - Cine l-a ispitit pe David.docx

Bibliografie

A. Sfânta Scriptură:
Biblia adică Dumnezeiasca Scriptură, Vasile RADU/Gala GALACTION (trad.), Tipografia Fundației pentru Literatură și Artă «Regele Carol II», București, 1939.
Biblia sau Dumnezeiasca Scriptură, Tipografia Mitropoliei Bucureștilor, București, 1688.
Biblia cu ilustraţii, volumul II Cărţile: Iosua, Judecători, Rut, Regi şi întâi Paralipomena, Versiune diortosită după Septuaginta, Redactată şi Adnotată de Bartolomeu Valeriu ANANIA, volumul II, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2011.
Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,2015.
The Holy Bible, 1611 Edition, King James Version, Ed. Hendrickson Publishers, Peabody, Massachussetts, S.U.A., 2010.
The Holy Bible, English Standard Version, Ed. Crossway, Wheaton, Illinois, S.U.A., 2001.
The Holy Bible, New International Version, Ed. Zondervan, Grand Rapids, Michigan, S.U.A., 1973.
A New English Translation of Septuagint, and the other Greek Translations Traditionally included under that title,editors Albert PIETERSMA and Benjamin G. WRIGHT, Oxford University Press, Printed in the United States, 1 3 5 7 9 8 6 4 2, New York, 2007.
B. Cărţi de comentarii teologice moderne:
Robert D. BERGEN, 1, 2 Samuel, “The New American Commentary”, vol. 7, Broadman & Holman Publishers, Nashville, 1996.
Joyce G. BALDWIN, 1 and 2 Samuel: An Introduction and Commentary, „Tyndale Old Testament Commentaries”, vol. 8, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1988.
Cristian BĂDILIŢĂ et al., „Septuaginta: Iisus Nave, Judecătorii, Ruth, 1-4 Regi”, Vol. II, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.
Henry Preserved SMITH, A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Samuel, C.
Scribner's sons, New York, 1899.
Martin J. SELMAN, 1 Chronicles: An Introduction and Commentary, “Tyndale Old Testament
Commentaries”, vol. 10, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1994.
Pr. Prof. Vladimir PRELIPCEAN et al., „Studiul Vechiului Testament”, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006.
William MACDONALD, Comentariu biblic al credinciosului- Vechiul Testament, Ed. Christliche Literatur- Verbreitung, 5 2002.
Josephus FLAVIUS, „Antichităţi Iudaice cărţile 1-10, De la Facerea Lumii până la Captivitatea Babiloniană”,trad. de Ion Acsan, Ed. Hasefer, Bucureşti, 1999.