Toate seminariile din domeniul Sisteme de Operare

 • SADD

  Disciplina SADD face parte din grupul disciplinelor de specialitate Disciplina se predă la domeniul de licenţă Inginerie industrială, la programele de studii TCM şi TCM în limba franceză, în primul semestru al anului III, respectiv VI Structura disciplinei: 2C + 2L Forma de examinare: examen Numărul de credite acordate pentru promovare: 5, respectiv 4 Cunoştinţe prealabile necesare: cunoştinţe de operare în Microsoft Windows DRĂGOI Mircea Viorel Sisteme de achiziţie-distribuţie a...

 • IAC

  1. BAZELE IT 1. Notiuni generale despre calculator Tehnologia informatiei (TI) reprezinta totalitatea normelor si procedeelor de colectare, memorare, transmitere si prelucrare a datelor, in vederea obtinerii rezultatelor scontate, cu ajutorul calculatorului electronic. Din punct de vedere structural, pornind de la diferentierea modulelor fizice si logice, calculatorul electronic (el insusi un sistem informatic) are doua componente: o hardware, (pe scurt hard): ansamblul elementelor fizice...

 • Analiza unui Sistem Soft

  Formularea problemei: Se propune analiza unui sistem soft care va permite comercializarea şi evidenta comenzilor electronice a unei biblioteci on-line cu carti specializate Facultatii de Matematica si Informatica. Vom analiza sistemul soft a bibliotecii virtuale “Bibliotecasoft.md”,unde orice produs poate fi achizitionat doar prin intermediul comenzii on-line. Acest sistem este elaborat cu scopul de a îmbunătăti activitatea studentului de a citi carti referitoare la specialitate,care nu mai...

 • Probleme Seminar Sisteme Digitale

  PROBLEMA 1 Se consideră funcţia booleană descrisă de Tabelul de adevăr: Pentru această funcţie se cer următoarele: 1.1. să se precizeze dacă funcţia este complet sau incomplet definită; 1.2. să se construiască diagrama Karnaugh corespunzătoare. PROBLEMA 2 Se consideră funcţia booleană descrisă de Tabelul de adevăr: Pentru această funcţie se cer următoarele: 2.1. să se precizeze dacă funcţia este complet sau incomplet definită; 2.2. să se construiască diagrama Karnaugh...

 • Metode de Sortare

  In cazul unui vector sortat elementul cu indice i este succesorul celor cu indici de la 0 la i-1 si predecesorul celor cu indici de la i+1 la n-1. Sortarea prin selectie Sa consideram un vector in care elementele cu indici de la 0 la i-1 sunt deja sortate. Pentru a continua procesul de sortare, dintre elementele ramase (cu indici de la i pana la n-1) trebuie gasit predecesorul tuturor celorlalte (cu indice ipg) si adus in pozitia i. i-1 i ipg n-1 . . . . . . . . . . . elemente sortate...

 • Html Seminar 7

  font-family: font1, font2... stabilirea unei liste de fonturi disponibile, separate prin caracterul virgulă font-size: „n” pt unde „n” reprezintă dimensiunea caracterelor în număr puncte tipografice (1 punct tipografic=1/72 inch) font-style: italic scrierea cu caractere cursive (italice) font-weight: bold scrierea cu caractere aldine (îngroşate) font-stretch: condensed|expanded editarea cu caractere condensate sau expandate color: nume_culoare setarea culorilor pentru caractere...

 • Html Seminar 6

  Utilizatorul solicită server-ului un formular Server-ul trimite formularul spre completare Formularul completat este retransmis server-ului Server-ul transferă datele scriptului CGI pentru prelucrare Scriptul CGI transmite datele prelucrate server-ului, iar acesta, va trimite un mesaj de confirmare navigatorului Web

 • Html Seminar 3

  Includerea elementelor multimedia într-un document HTML Tipuri de imagini grafice: Imagini statice, simple sau purtătoarea de hyperlink-uri <IMG src=Nume/adresa_fişierului_grafic [height=h] [width=l] [align=left/right] [border=n] [alt=Nume_etichetă]> <A href= =Nume/adresa_fişier><IMG src=Nume/adresa_fişier [height=h] [width=l] [align=left/right] [border]=n [alt=Nume_etichetă]> Formate audio <BGSOUND SRC=Nume/adresa fişierului care conţine fundalul sonor.{MID, WAV,...

 • Html Seminar 2

  Hyperlink-urile permit ca, prin executarea unui click pe un şir de caractere sau pe o imagine, să se vizualizeze conţinutul altor fişiere HTML sau al altor zone aparţinând fişierului curent. În raport de locaţia destinaţie (locatia către care se face legătura), există mai multe tipuri de legături hipertext, şi anume: legături interne care se stabilesc între zone diferite aparţinând aceluiaşi fişier; legături locale, între fişiere diferite plasate pe acelaşi server; legături externe, între...

 • Html Seminar 1

  Limbajul HTML conţine o mare diversitate de comenzi, care poartă denumirea specifică de tag-uri sau marcatori. Tag-uri pereche Tag-uri singulare Tag-uri cu atribute < Nume tag atribut1=valoare1 atribut2=valoare2 ... atributn=valoaren > Text [< /Nume tag>] Structura generală a unui document HTML : <! Text>comentariu <B>text</B> <I>text</I> <EM>text</EM> <TT>text</TT> <U>text</U>...

 • Sistem Oprire Automata Server

  Sistem automat de oprire S.O. Windows 2000/2003/XP In urma analizei s-au determinat 3 metode de a opri un sistem ce ruleaza Windows 2000/2003/XP la o ora dorita. Metoda #1: Se va folosi comanda interna 'shutdown' a sistemului Windows. Pentru sistemul de operare Windows 2000, fisierul 'shutdown.exe' poate fi gasit in 'Windows 2000 Resource Kit'. Pentru 2003 si XP, acesta este preinstalat. Sintaxa este: shutdown NumeComputer /l /a /r /t:xx "msg" /y /c Parametri ce se pot...

 • Seminarii Sisteme Expert

  Data mining cu Weka Preprocesarea Datelor Seminar 2 Cuprins Necesitatea preprocesarii datelor Etape în preprocesarea datelor Colectarea datelor Descrierea datelor Verificarea calitatii datelor Finalizarea etapei de preprocesare Necesitatea preprocesarii datelor Principalul criteriu pentru asigurarea calitatii rezultatelor unui proces de data mining este asigurarea calitatii datelor Calitatea rezultatelor depinde de calitatea datelor introduse în prelucrare Datele reale au o...

 • Birotica - Microsoft Excel

  Mediul Microsoft Excel este un program performant de calcul tabelar (spreadsheet program)ce se poate utiliza pentru stocarea si prelucrarea eficienta a listelor de date în vederea realizarii de calcule numerice în scopul obtinerii de rapoarte si analize. De asemenea, pe baza datelor înregistrate programul Excel poate crea foarte usor diagrame si poate face schimb de informatii cu alte programe, cum ar fi Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, astfel încât datele sa poata fi...

 • Studiu de Caz - Sisteme Informatinal - Contabile

  Cerere de serviciu pentru Sistemul Informational Sistemul de evidenta al clientilor la S.C.Telecomunicatii CFR S.A. Iasi În urma sesizarilor facute de economistul care se ocupa de evidenta clientilor si de seful serviciului de contabilitate, s-a stabilit ca unul din obiectivele perioadei urmatoare îl constituie modificarea sistemului informational privind gestiunea clientilor, pentru a sigura adaptarea acestuia la cerintele utilizatorilor. S-a elaborat urmatoarea cerere de modificare a...

 • Comenzi FoxPro

  Comenzi FoxPro Sistem de gestiune a bazei de date (SGBD – Data Base Management System) : -un produs software care asigura interactiunea cu o baza de date, permitând definirea, consultarea si actualizarea datelor din baza de date. Baza de date : -este un ansamblu structurat de date coerente, fara redondanta inutila, astfel încât acestea pot fi prelucrate eficient de mai multi utilizatori într-un mod concurent. Operatii asupra unui tabel: 1.Crearea structurii unui tabel se realizeaza : -...

Pagina 1 din 2