Toate seminariile din domeniul Statistica

 • Nivelul de trai si al calitatii vietii la nivelul economiei nationale

  Alegerea temei si motivația alegerii Pentru acest proiect, am ales să discut și să analizez nivelul de trai și al calității vieții la nivelul economiei naționale în perioada 2010-2018. Am decis să aleg această tema deoarece în ultimul timp se fac foarte multe comparații între România și alte țări mai dezvoltate, devenind populară sintagma ‘Vreau o țară ca afară’. Personal m-am întrebat chiar și eu de fiecare dată când am vizitat o altă țara mai dezvoltată, mai civilizată, de ce acolo...

 • Metode econometrice

  Pentru aplicatia de mai jos am prezentat legatura dintre trei variabile , doua cauzale si una rezultativa. y - speranta de viata peste 60 de ani - ( variabila rezultativa) x1 - riscul de diabet ( glicemie) - (variabila cauzala) x2 -ponderea , venit pentru sanatate in cheltuieli guvernamentale -(variabila cauzala) Datele din aplicatie provin din Statisticile de Sanatate Mondiala ( www.who.org) Report 2015 , pentru 10 tari din Africa , categoria femei. TARA X₁ X₂ y X₁² X₂² X₁X₂ X₁y X₂y y2...

 • Statistica

  Aplicatia 1 Profitul net pe primele noua luni ale unui an calendaristic la un supermarket se prezinta prin datele: Luna Profit net ( mii lei) Ianuarie 120 Februarie 116 Martie 122 Aprilie 144 Mai 145 Iunie 164 Iulie 175 August 176 Septembrie 178 Se cere: Sa se caracterizeze evolutia profitului net folosind indicatorii: absoluti; relativi; medii. Sa se reprezinte grafic seria valorilor absolute. Sa se determine trendul de evolutie pe baza metodelor mecanice. Sa se...

 • Analiza impactului indicelui DJIA asupra indicelui AEX in perioada 26 Ianuarie - 26 Octombrie 2010

  Partea întâi Introducere Studiul relaţiilor dintre indicii bursieri are diverse aplicaţii: - aprecierea gradului de integrare al pieţei de capital dintr-o ţară în cadrul pieţelor financiare la nivel regional sau mondial; - prognoze asociative care exploatează astfel de relaţii; - strategii de investiţii bazate pe portofolii internaţionale. În această lucrare vom analiza, prin intermediul unei funcţii liniare de regresie, impactul indicelui < DJIA> asupra indicelui < AEX > în...

 • Tema Finala Statistica Economica

  Sa se determine termenii ajustati ai seriei cronologice care exprima consumul de calorii pe locuitor in perioada 2007 – 2010. Se vor determina termenii ajustati prin metoda mediilor mobile (MMM) cu p=3 si cu p=4. PENTRU P=3 Perioada de timp, an/trim Consum de calorii (Yt) MMM P=3 An 2007 Trim.I 3.58 Trim.II 3.42 3.39 Trim.III 3.17 3.35666667 Trim.IV 3.48 3.38 An 2008 Trim.I 3.49 3.43333333 Trim.II 3.33 3.37 Trim.III 3.29 3.35 Trim.IV 3.43 3.37666667 An 2009 Trim.I 3.41 3.38...

 • Anchete si Sondaje

  Variabila nominala IRQ8. Ce mijloace de comunicare pe internet folosiţi? 1) e-mail; 2) chat-uri; 3) retele de socializare; 4) altele. Mijloace de comunicare Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid e-mail 115 46.9 46.9 46.9 chat-uri 58 23.7 23.7 70.6 retele socializare 67 27.3 27.3 98.0 altele 5 2.0 2.0 100.0 Total 245 100.0 100.0 Conform output-ului obtinut dupa aplicarea functiei Frequencies din meniul Analyze – Descriptive Statistics, se observa ca cel mai mare...

 • Statistica Purcelusi de Guineea

  Proiect statistică Setul de date folosit în acest proiect a fost luat din programul RGui→Help→ Packages→Datasets→ToothGrowth însă a fost modificat astfel încât datele să fie repartizate normal. Studiul a avut în vedere 10 purceluşi de guineea oferind informaţii legate de lungimea dinţilor lor prin administrarea vitaminei C pe doua căi (administrare de acid ascorbic şi administrare de suc de portocale) oferite în diferite cantităţi măsurate în mg. Studiul a fost făcut pe parcursul a 100 zile...

 • Modelul Arima

  Procesul ARIMA este determinat de trei parametri: - ordinul componentei autoregresive p - ordinul de integrare d - ordinul componentei medie mobilă q Metodologia Box-Jenkins presupune parcurgerea a următoareloor etape: - identificarea procesului - estimarea parametrilor modelului - testarea modelului - realizarea de predicţii Identificarea procesului Presupune determinarea parametrilor p, d, q care permit identificarea procesului ARIMA cu ajutorul funcţiilor de autocorelaţie şi de...

 • Statistica

  1. Valorile medii ( ) si ( ) ale celor 40 de variante : Pentru a calcula valorile medii ( ) si ( ) ale celor 40 de variante, am introdus toate cele 40 de valori intr-o baza de date Excel si am calculat cu ajutorul functiei AVERAGE valorile cerute. Am obtinut, astfel: = 9,154; = 49,95 (vezi Anexa 1). 2. Amplitudinea absoluta: - pentru caracteristica X: xmax= 10; xmin=8,05 Ax=xmax-xmin=> Ax=10-8,05 <=> Ax=1,95 - pentru caracteristica Y: ymax= 69; ymin=36 Ay=ymax-ymin...

 • Controlul Statistic al Calitatii

  1. Consideraţii teoretice În cercetarea ştiinţifică, în tehnică, în producţia industrială de masă, repartiţia normală are o deosebită importanţă. În aceste domenii se întâlnesc frecvent experienţe, operaţii, fenomene sau procese care se repartizează după legea normală. Acest lucru se înţelege uşor dacă se are în vedere teorema limită centrală a teoriei probabilităţilor. În virtutea acestei teoreme, se demonstrează că suma unui număr suficient de mare de variabile aleatoare independente:...

 • Corelatia Statistica

  Problema 1 Înzestrarea muncii cu fonduri fixe, înzestrarea potenţială şi efectivă a muncii cu energie electrică şi productivitatea muncii în 10 S.C. din industria uşoară se prezintă astfel: Tabelul 1 Nr. crt. Înzestrarea medie Productivitatea medie a muncii (mld. lei) Y a muncii cu fonduri fixe (mld. Lei) X Potenţială a muncii cu energie (Mw) efectivă a muncii cu energie electrică (Kwh) 0 1 2 3 4 1 165 4,1 13,1 102 2 169 4,1 13,4 103 3 170 4,3 13,2 103 4 174 4,2 14,3 104 5 177 4,6...

 • Exercitii de Probabilitate si Statistica Descriptiva

  1. Variabila aleatoare discreta X ia valorile k 2 f1; 2; 3; 4g cu probabilitatiile P(X = k) = c=k: Sa se determine valoarea lui c si sa se calculeze probabilitatea P(1 · X · 3): 2. Sa se determine o varibila aleatoare ce caracterizeaza rezultatele aruncarii monedei de 1 Euro. Sa se scrie repartitia variabilei aleatoare corespunzatoare, functia de repartitie corespunzatoare si sa se faca graficul lor! 3. Fie X o variabila aleatoare care ia valorile 0; 1; 2; : : :: Daca se stie ca pentru...

 • Regresia Simpla

  Deseori, cercetătorii din ştiinţele sociale îşi propun să identifice şi să acorde explicaţii anumitor relaţii care se stabilesc între variabile ale câmpului social. Astfel, pe baza datelor culese, se poate stabili de multe ori intensitatea şi tipul influenţei (pozitivă sau negativă) dintre două sau mai multe variabile. Acest lucru este posibil utilizând formele variate ale corelaţiei. Dar, majoritatea cercetătorilor nu rămân doar la nivelul identificării şi al analizării intensităţii şi...

 • Tema Statistica

  1. Daca variabila aleatoare Y este repartizata normal calculati: a) P(Y>0.2) b)P(0.2<Y<0.4) c)P(Y>2) 2. Lungimile unor bolturi bolturi produse intr-o fabrica pot fi considerate repartizate normal. Bolturile trebuie sa fie cuprinse intre 5.2 cm si 6.0 cm. Dintr-un esantion aleator de 50 de piese, 8 piese au dimensiuni mai mici de 5.2 cm si 7 piese au dimensiuni mai mari de 6.0 cm. Estimati media si dispersia esantionului. Media=5.583 Dispersia=0.386 3. 100 probe de titei...

 • Serii Cronologice

  Problemă rezolvată 1. Vânzările trimestriale realizate de o fabrică de jucării electronice în perioada 2002-2005 se prezintă astfel: (tabelul 8.11.) (mii bucăţi): Tabelul 8.11. Trimestrul Vânzările trimestriale în anul 2002 2003 2004 2005 0 1 2 3 4 I 10 11 14 13 II 14 16 18 16 III 11 10 13 9 IV 21 22 22 25 Se cere: a) Să se determine mediile mobile din câte 4 termeni consecutivi. b) Să se determine abaterile sezoniere şi coeficienţii (indicii) sezonieri. c) Să se determine...

Pagina 1 din 3