Seminariile din domeniul Știința Administrației

Tehnologiile informaționale și guvernarea digitală

Noţiunea de sistem se referă la un ansamblu de elementelor aflate în interacţiune. Sistemul constituie ansamblul de elemente, dependente între ele, care formează un tot organizat şi care funcţionează împreună în scopul realizării unui obiectiv final comun. În cadrul unui sistem (cele care evoluează sunt numite... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Exemple de metode și bune practici de guvernanță corporativă

1 - Cadrul guvernanţei corporative Care este abordarea privind guvernanţa? Conducerea şi guvernanţa merg mână în mână într-o societate de succes. Pentru ca ambele să funcţioneze corespunzător este necesară o planificare clară a ceea ce se doreşte a se obţine. Există moduri diferite de a asigura o guvernanţă... citește mai departe

79 pagini Gratis Extras Preview

Relațiile Științei Administrației cu Alte Științe

1. Ştiinţa administraţiei are un caracter interdisciplinar, deoarece această disciplină foloseşte critic date şi cunoştinţe pe care le poate oferi alte discipline ştiinţifice şi care sunt legate de fenomenul administrativ public, ce constituie obiect de cercetare pentru ştiinţa administraţiei. Nici una din... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Reinventarea Guvernării

I BIROCRAŢIA Pentru a înţelege mai bine Noul Management Public şi, implicit, Reinventarea Guvernării e necesară o scurtă incursiune în studiul birocraţiei care este fundamentul acestor concepte reformiste. Apariţia birocraţiei în civilizaţia occidentală datează din perioada de sfârşit a Evului Mediu, atunci când... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Administrația publică locală, Consiliul Judetean, președintele Consiliului Județean

1 Administrația publică locală Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale,... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teorii științifice cu privire la fenomenul birocratic

Initial, fenomenul birocratic a fost un mijloc de a servi mai bine administratiei dar mai tarziu a devenit un vector al supunerii lor.Cu implicatiile sale interne si externe,fenomenul birocratic se afla la baza arhitecturii tuturor sistemelor administrative contemporane.Gradul de birocratizare este variabil de la o... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiza organizațională - comparații

1. Structuri organice vs Structuri mecaniciste -nr mic de niveluri ierahice -nr mare de niveluri ierarhice -flexibile -rigide -descentralizate -centralizate -formalizare redusa -formalizare -medii instabile -medii complexe, stabile -specializare -specializare -subordonati = colaboratori... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Etica în administrația publică

1. Enumeraţi câteva principii din Codul Bunei Administrări adoptat de Parlamentul european la 6 septembrie 2001. Comunitatea Europeana prin Euro-Ombudsman a propus adoptarea unui “Code of good administrative behavior” inca din 1998 – Cod adoptat de Parlamentul European la 6 septembrie 2001. Principii concretizate... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Cariera și dezvoltarea ei de-a lungul vieții

Carieră = avansare. Această viziune presupune mobilitate, de obicei ascensiunea într-o organizaţie sau în ierarhia profesională. Carieră = profesie. Potrivit acestui punct de vedere, anumite ocupaţii constituie o carieră (manageri, militari) în timp ce alte ocupaţii sunt gândite ca “posturi” (ospătari, vânzători).... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Strategia Grădinii Botanice din New York

“Începe o cercetare importantã de planificare si schimbare institutionalã, si vei vedea acolo cã sunt implicati diferiti actionari. Experienta mea în viata institutionala este aceea cã trebuie sa gãsesti cãi de a-i face fericiti pentru început. Trebuie, la fel de bine, sã începi cu începutul si sã fi întelegãtor... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Manipularea Discursului European

Metodologie Poziţia noastră faţă de acest subiect este aceea că Uniunea Europeană prin diferite metode încearcă să manipuleze cetăţenii statelor membre pentru a crea o imagine a unui organism puternic, un organism solidar problemelor Europei, un organism pregătit pentru a face faţă provocărilor care vor surveni... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Prezentarea unei metode de cercetare particulară

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND METODA LOGICĂ Metodele de cercetare sunt procedee, mijloace, tehnici folosite pentru investigarea fenomenelor juridice prin care se pune în vedere, după cum am stabilit în studiile anterioare, metodologia generală filosofică, utilizată în analiza şi interpretarea fenomenlor cercetate,... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Europenizarea administrației publice din Republica Moldova

Europenizarea Administraţiei publice din R.Moldova. Lansarea ideii de integrare europeană în calitate de deziderat naţional, semnarea „Planului de acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova” şi faptul că Republica Moldova a devenit vecin imediat al UE,necesită un suport intelectual şi teoretic al proceselor de... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Seminar de Cercetare

Introducere. Precizãri terminologice Functionarii publici de control sau de executie se confruntã adesea cu întrebãri precum: „Câti cetãteni.?”, „În ce mãsurã.?”, „Cât de eficace si eficient este un anumit serviciu?”, „Cât de multumiti sunt cetãtenii în legãturã cu o anumitã mãsurã?”, „ De ce sunt multumiti sau... citește mai departe

107 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Drept Administrativ

TEMA 1 ORGANIZAREA SI FUNTIONAREA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE: - CRITERIILE DE CONSTITUIRE IN SISTEM; SARCINILE SI ATRIBUTIILE AUT ADTIEI PUBLICE; COMPETENTA SI CAPACITATEA AUT ADTIEI PUBICE ? - REGIMURILE ADM SI SERVICIILE PUBLICE - AUTORITATILE ADTIEI PUBLICE Criteriile de constituire in sistem a... citește mai departe

93 pagini Gratis Extras Preview