Toate seminariile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Tehnologiile informationale si guvernarea digitala

  Noţiunea de sistem se referă la un ansamblu de elementelor aflate în interacţiune. Sistemul constituie ansamblul de elemente, dependente între ele, care formează un tot organizat şi care funcţionează împreună în scopul realizării unui obiectiv final comun. În cadrul unui sistem (cele care evoluează sunt numite dinamice) interacţionează trei componente de bază: - intrările – orice sistem este supus acţiunii mediului în care se află, acţiune care se manifestă sub forma intrărilor; -...

 • Exemple de metode si bune practici de guvernanta corporativa

  1 - Cadrul guvernanţei corporative Care este abordarea privind guvernanţa? Conducerea şi guvernanţa merg mână în mână într-o societate de succes. Pentru ca ambele să funcţioneze corespunzător este necesară o planificare clară a ceea ce se doreşte a se obţine. Există moduri diferite de a asigura o guvernanţă corespunzătoare: a - ceea ce se obţine în practică este la fel de important ca şi structurile formale; b - o relaţie puternică între management şi Consiliu este importantă, cu...

 • Relatiile Stiintei Administratiei cu Alte Stiinte

  1. Ştiinţa administraţiei are un caracter interdisciplinar, deoarece această disciplină foloseşte critic date şi cunoştinţe pe care le poate oferi alte discipline ştiinţifice şi care sunt legate de fenomenul administrativ public, ce constituie obiect de cercetare pentru ştiinţa administraţiei. Nici una din disciplinele ştiinţifice cu care se interferează ştiinţa administraţiei nu cercetează fenomenul administrativ statal în toată complexitatea sa şi nici nu-şi propune acest lucru, fiecare...

 • Reinventarea Guvernarii

  I BIROCRAŢIA Pentru a înţelege mai bine Noul Management Public şi, implicit, Reinventarea Guvernării e necesară o scurtă incursiune în studiul birocraţiei care este fundamentul acestor concepte reformiste. Apariţia birocraţiei în civilizaţia occidentală datează din perioada de sfârşit a Evului Mediu, atunci când domeniile regalităţii au crescut şi nu mai puteau fi administrate direct de către monarh. Organizarea birocratică a apărut, deoarece societatea avea nevoi din ce în ce mai...

 • Administratia Publica Locala, Consiliul Judetean, Presedintele Consiliului Judetean

  1 Administrația publică locală Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de...

 • Teorii Stiintifice cu Privire la Fenomenul Birocratic

  Initial, fenomenul birocratic a fost un mijloc de a servi mai bine administratiei dar mai tarziu a devenit un vector al supunerii lor.Cu implicatiile sale interne si externe,fenomenul birocratic se afla la baza arhitecturii tuturor sistemelor administrative contemporane.Gradul de birocratizare este variabil de la o tara la alta:tarile anglo-saxone nu au aplicat niciodata principii birocratice precum, tarile din Europa Continentala. Un specialist japonez, Micho Muramatzu afirma in anul...

 • Analiza Organizationala - Comparatii

  1. Structuri organice vs Structuri mecaniciste -nr mic de niveluri ierahice -nr mare de niveluri ierarhice -flexibile -rigide -descentralizate -centralizate -formalizare redusa -formalizare -medii instabile -medii complexe, stabile -specializare -specializare -subordonati = colaboratori -subordonati=executanti (“soldati”) -adm transversal care se bazeaza -adm vertical,unde totul e comandat pe modul de functionare in retea de piramida ierarhica -comunicare informala -comunicare...

 • Etica in Administratia Publica

  1. Enumeraţi câteva principii din Codul Bunei Administrări adoptat de Parlamentul european la 6 septembrie 2001. Comunitatea Europeana prin Euro-Ombudsman a propus adoptarea unui “Code of good administrative behavior” inca din 1998 – Cod adoptat de Parlamentul European la 6 septembrie 2001. Principii concretizate in Codul European al bunei administrari: - aplicarii legii, a regulilor si procedurilor legale – principiul legalitatii; - eliminarii discriminarii – principiul nediscriminarii...

 • Cariera si Dezvoltarea Ei de-a Lungul Vietii

  Carieră = avansare. Această viziune presupune mobilitate, de obicei ascensiunea într-o organizaţie sau în ierarhia profesională. Carieră = profesie. Potrivit acestui punct de vedere, anumite ocupaţii constituie o carieră (manageri, militari) în timp ce alte ocupaţii sunt gândite ca “posturi” (ospătari, vânzători). Cariera = succesiune de posturi de-a lungul vieţii.În această viziune cariera reprezintă istoria unor posturi individuale. Cariera = percepere individuală a succesiunii de...

 • Strategia Gradinii Botanice din New York

  “Începe o cercetare importantã de planificare si schimbare institutionalã, si vei vedea acolo cã sunt implicati diferiti actionari. Experienta mea în viata institutionala este aceea cã trebuie sa gãsesti cãi de a-i face fericiti pentru început. Trebuie, la fel de bine, sã începi cu începutul si sã fi întelegãtor pentru cã altfel îti vei îngreuna munca. În acest fel nu îti vei risipi timpul si energia încercând sã-i faci pe toti fericiti, mai târziu; pentru cã de fapt trebuie sã-i faci pe toti...

 • Manipularea Discursului European

  Metodologie Poziţia noastră faţă de acest subiect este aceea că Uniunea Europeană prin diferite metode încearcă să manipuleze cetăţenii statelor membre pentru a crea o imagine a unui organism puternic, un organism solidar problemelor Europei, un organism pregătit pentru a face faţă provocărilor care vor surveni de-a lungul timpului, un organism care în final să conducă la dezvoltarea “puterii” Europei (sau ducerea acesteia la un alt nivel) pentru care prin anumite metode de austeritate,...

 • Prezentarea unei Metode de Cercetare Particulara

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND METODA LOGICĂ Metodele de cercetare sunt procedee, mijloace, tehnici folosite pentru investigarea fenomenelor juridice prin care se pune în vedere, după cum am stabilit în studiile anterioare, metodologia generală filosofică, utilizată în analiza şi interpretarea fenomenlor cercetate, care sunt aplicate în majoritatea domeniilor. Însă, pe lîngă metodele generale, mai deosebim un şir de metode particulare, care sunt proprii unui/ unor grup/uri de ştiinţe....

 • Primaria Iasi

  1.1Scurt istoric Municipiul Iaşi se numără printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale ţării, fiind menţionat pentru prima oară într-un privilegiu comercial emis în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Iaşul a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 şi 1862 şi capitala României între 1916-1918. Important centru universitar, cu peste 60.000 studenţi anual în 5 universitaţi de stat şi 3 universităţi...

 • Europenizarea Administratiei Publice din Republica Moldova

  Europenizarea Administraţiei publice din R.Moldova. Lansarea ideii de integrare europeană în calitate de deziderat naţional, semnarea „Planului de acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova” şi faptul că Republica Moldova a devenit vecin imediat al UE,necesită un suport intelectual şi teoretic al proceselor de europenizare a Moldovei. Cu toate că europenizarea Republicii Moldova provoacă ample dezbateri şi studii, conţinutul lor, la moment, nu reuşeşte să răspundă la multiplele probleme...

 • Seminar de Cercetare

  Introducere. Precizãri terminologice Functionarii publici de control sau de executie se confruntã adesea cu întrebãri precum: „Câti cetãteni.?”, „În ce mãsurã.?”, „Cât de eficace si eficient este un anumit serviciu?”, „Cât de multumiti sunt cetãtenii în legãturã cu o anumitã mãsurã?”, „ De ce sunt multumiti sau nemultumiti cetãtenii?”, „Care sunt categoriile de cetãteni (ne)multumiti?”. De asemenea, ei au nevoie de informatii despre numãrul si categoriile de oameni care au anumite ...

Pagina 1 din 4