Metode de Combatere a Coruptiei in Romania

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Metode de Combatere a Coruptiei in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

„Corupţia, în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, fie în sectorul public fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup”.

Corupţia este un fenomen care a apărut din cele mai vechi timpuri şi nu cred că va dispărea vreodată. Acest fenomen a pus amprenta, din păcate într-o mare măsură pe societatea românească.

Cuvântul „corupţie” ne duce cu gândul la anumite infracţiuni, cum ar fi: darea şi luarea de mită, traficul de influenţă, primirea de foloase necuvenite.

Ar trebui luate măsuri drastice în ceea ce priveşte acest fenomen, mai exact în încercarea de al elimina, fapt care nu cred că se va realiza vreodată.

O iniţiativă, este venită din partea Guvernului României care se angajează în combaterea corupţiei considerând că este de datoria autorităţilor să creeze cadrele legislative si executive pentru eliminarea acestui flagel. Acţiunea Guvernului pentru combaterea corupţiei va trebui să fie pusă mai bine în valoare iar rezultatele mai bine promovate în plan intern, către opinia publică, dar şi în plan extern. Ele înseamnă mai multă acţiune, rezultate mai rapide, legi mai aspre şi mai cuprinzătoare, o administraţie mai profesionistă, care îşi cunoaşte îndatoririle în relaţia cu cetăţenii şi a cărei activitate este bine reglementată. De asemenea, aceste măsuri nu înseamnă o acţiune de imagine ci o reconfirmare, în plan practic, a voinţei politice a Guvernului de a-şi asuma cu toată energia misiunea care îi revine în această luptă, pe care o propune ca alianţă a întregii societăţi româneşti. Acesta în colaborare cu diverse organizaţii ale societăţii civile şi cu ajutorul organismelor internaţionale au stabilit că lupta anti-corupţie trebuie să devină una dintre preocupările centrale ale întregii societăţi româneşti în vederea creşterii nivelului de integritate şi de încredere faţă de instituţiile statului.

Problema principală a luptei împotriva corupţiei în România se datorează faptului că instituţiile direct implicate în această luptă, cum ar fi justiţia şi poliţia, sunt ele însele acuzate de presupuse acte de corupţie.

O metodă eficientă de combatere a corupţiei ar fi elaborarea unor legi în această privinţă, care să ofere o transparenţă în ceea ce priveşte activităţile care vizează inclusiv interesul cetăţenului, cum ar fi de exemplu cele referitoare la accesul cetăţenului la informaţiile de interes public. Pentru apropierea administraţiei de cetăţean, în afară de descentralizarea serviciilor, creşterea autonomiei decizionale şi diminuarea birocraţiei, accesul la informaţiile de interes public, precum şi soluţionarea petiţiilor cetăţenilor constituie elemente esenţiale. În acest sens au fost elaborate şi adoptate următoarele acte normative importante: Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi Ordonanţa nr.27/2002 prin care se reglementează activitatea de soluţionare a petiţiilor, creânduse pentru prima dată posibilitatea ca persoanele fizice şi organizaţiile legal constituite să se adreseze autorităţilor şi instituţiilor publice dar şi obligativitatea acestora de a se pune în slujba cetăţeanului şi de a soluţiona în termen legal solicitările lui. Toate actele normative adoptate, precum şi cele care se află întrun stadiu avansat de elaborare au drept scop combaterea corupţiei în administraţia publică prin crearea unui sistem instituţional eficient în prevenirea săvârşirii faptelor de corupţie, consolidarea capacităţii de control şi eliminarea surselor de corupţie. Legea accesului la informaţii este un instrument de luptă împotriva corupţiei pentru că permite accesul liber al cetăţenilor la informaţiile şi documentele de interes public, obligând instituţiile publice să pună la dispoziţia solicitanţilor orice informaţie care le este permisă prin lege.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode de Combatere a Coruptiei in Romania.doc