Toate seminariile din domeniul Stiinta Materialelor

 • Materiale Utilizate in Constructia Utilajelor din Industria Alimentara

  OŢELURILE INOXIDABILE = REPREZINTĂ CEA MAI LARGĂ GAMĂ DE MATERIALE DIN CARE SUNT CONSTRUITE UTILAJELE. Până la apariţia acestora, proprietăţile necorozive şi de duritate erau obţinute prin acoperiri cu email (grund, vopsea) a pieselor din fier. În unele situatii acoperirile sunt din cupru sau aluminiu dar acestea prezintă o rezistenţă mecanica redusă. În cazul oțelurilor inoxidabile concentraţiile de crom şi nichel le conferă proprietăți specifice. Tabelul 1 Tip otel carbon mangan fosfor...

 • Bazele Termodinamicii Tehnice

  1. Intrun recipient (butelie) cu volumul V = 40l se află gaz la presiunea manometrică pm = 10bar şi temperatura t = 27˚C. Ştiind că presiunea atmosferică (barometrică) este pB = 750mmHg, sǎ se afle : a) presiunea absolută a gazului din recipient p [bar] şi cantitatea de gaz pentru N2 si CO2 b) nM [kmol], VN [m3N], mN2 [kg] c) nM [kmol], VN [m3N], mCO2 [kg] Se dau: MN2 = 28 kg/kmol, MCO2 = 44 kg/kmol, VM = 22.414 m3N/kmol, RM = 8314.3 J/kmol•K g=9.81 m/s2, ρHg=13.6•103 kg/m3 G=m•g...

 • Rezistenta Materialelor

  1)Rezistenta materialelor este unna din disciplinele de baza in pregatirea inginerului pt ca ea raspunde unor probleme concrete,de mare importanta practica,privind siguranta in exploatare a elementelor componente ale masinilor si instalatiilor. Problemele rezistentei mat. Pot fi grupate in 2 mari categ: -probleme de dimensionare:constau in stabilirea dimensiunilor minime si materialelor din care urmeaza a fi realizate diferite piese a.i. sub actiunea fortelor sa se asigure rezist.,...

 • Exemple de Rezolvare a Problemelor la Rezistenta Materialelor

  Pentru consola cu seciune ptrat executat din oel cu tensiunea admisibil adm = 150 MPa având schema static i încrcrile din fig. 3.3.2, a se cere: a) s se traseze diagrama forelor tietoare T i diagrama momentelor încovoietoare M; b) s se dimensioneze grinda, pentru F = 10 kN, a = 1 m; c) s se traseze diagrama unghiurilor de rotire ; d) s se traseze diagrama deplasrilor pe vertical u (diagrama sgeilor). Modulul de elasticitate al materialului E = 2,1105 MPa ....

 • Studiul Materialelor

  1. A. Sa se determine evolutiile calitative (concentratiilor) si cantitative (procentuale, în unitati de masa si raportul) ale fazelor în echilibru, în timpul racirii din faza lichida pâna la temperatura ambianta, pentru 10 kg de otel OLC15 (0,15%C). B.Cunoscând duritatea feritei (80HB) si a cementitei (800HB) sa se determine duritatea otelului OLC15. A. 1.1 Cinetica cristalizarii: Se determina evolutiile fazelor si concentratiile acestora în timpul racirii aliajului OLC15, urmarind...