Evaluarea politicilor UE

Seminar
7/10 (1 vot)
Ă
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 18 în total
Mărime: 100.22KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Analiza reformelor structurale și a politicilor europene

Atât statele membre, cât și UE pun în aplicare politici și reforme în sprijinul Strategiei de la Lisabona. DG ECFIN (Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare) joacă un rol major în evaluarea acestor politici și reforme, contribuind la dialogul economic european și punând accent pe îmbunătățirea activităților Uniunii Economice și Monetare.

încurajarea unui ritm mai dinamic de creștere economică

crearea mai multor locuri de muncă prioritate strategică pentru UE și statele membre

În sprijinul acestei priorități strategice, Uniunea Europeană pune în aplicare politici comune în cadrul tuturor sectoarelor economiei UE, în timp ce statele membre pun în aplicare propriile reforme structurale naționale.

Efectele acestor politici și reforme se resimt pe întregul teritoriu al Uniunii Europene datorită legăturilor economice din ce în ce mai numeroase și mai strânse dintre statele membre.

Pentru a se asigura că aceste „ecouri” sunt cât mai folositoare cu putință și pentru a pregăti Europa pentru provocările viitoare, Comisia Europeană analizează riguros toate aceste politici.

DG ECFIN este implicată în mod special în acțiunile de consolidare a fundamentului economic al reformelor structurale și al politicilor europene importante. O atenție deosebită se acordă și îmbunătățirii continue a funcționării Uniunii Economice și Monetare.

Politicile comune ale UE, care acoperă toate sectoarele economice, includ :

politica agricolă comună

politica în domeniul concurenței,

politica privind piața internă,

politica de mediu

politica de coeziune.

Comisia Europeană este instituția care trebuie să se asigure că reformele structurale la nivel național și european sunt analizate în mod corespunzător. Aceste analize conduc la propuneri de ameliorare, astfel încât să se obțină un impact cât mai pozitiv asupra locurilor de muncă și asupra creșterii economice.

Astăzi, în contextul în care Europa se confruntă cu probleme precum schimbările climatice, îmbătrânirea populației și globalizarea, este important ca acest impact pozitiv să se obțină cât mai rapid.

Îmbătrânirea și politicile de protecție socială

În următoarele decenii, proporția persoanelor în vârstă va crește rapid în toate țările UE, în timp ce proporția populației de vârstă activă va scădea în mod semnificativ. Deși creșterea speranței de viață este o realizare importantă, îmbătrânirea populației reprezintă o provocare majoră pentru economie și pentru sistemele europene de protecție socială. Tranziția demografică este considerată una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă UE.

Europa este în curs de îmbătrânire. Atât Comisia, cât și Consiliul European recunosc faptul că impactul îmbătrânirii populației asupra modelelor sociale europene necesită un răspuns ferm.

Avem nevoie de informații fiabile și comparabile despre evoluția demografică în Europa. Viitorii decidenți politici se vor confrunta cu provocări economice, bugetare și sociale.

Modificările legate de vârstă vor afecta:

pensiile

asistența medicală pe termen lung

educația

prestațiile de șomaj

dezbaterile politice la nivelul UE.

Bibliografie

Comisia Europeană ,Afaceri Economice și Financiare, Analiza reformelor structurale și a politicilor europene

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/index_ro.htm

Instruire, Evaluarea politicilor publice http://avempolitici.gov.md/modules/view/8

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea politicilor UE.pptx

Alții au mai descărcat și

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Planul de Dezvoltare Rurala si Ocuparea Fortei de Munca in Comuna Feleacu Judetul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Conceptele și Variabilele Măsurării

6. Conceptele şi variabilele măsurării Termenii discursului politic: concepte şi alte definiţii Acest capitol revine asupra chestiunilor din...

Uzante Curs

Rolul protocolului in relatiile internationale(continuare) Am raspuns la un set de grile care au avut ca scop rememorarea informatiilor din cursul...

Terorismul de Stat in America Latina

Terorismul de stat - Rolul militarilor in pol – militarii isi asigura rolul de a transforma soc - Doctrina de securitate nat – ideologie comuna:...

Specificitatea Fenomenului Politic

1. POLITICUL ȘI POLITICA - CLARIFICĂRI TERMINOLOGICE PREOCUPĂRI DE DEFINIRE A POLITICULUI ȘI POLITICII. Termenii de politic și politică se...

Ai nevoie de altceva?