Asigurari si Transporturi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Asigurari si Transporturi.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor: Prof Cruceru Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Transporturi, Asigurari

Extras din document

1.Conceptul de asigurare – esenta si functiile asigurarilor

Asigurarea reprezinta un sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare de personae fizice si juridice in constituirea unui fond banesc, in conditiile in care sunt amenintate, de aceleasi pericole in existenta si activitatilor lor, pericole probabile, posibile, dar nesigure.

Asigurarea este un serviciu prestat pe baza unui contract specific incheiat intre asigurat, persoana fizica sau juridical si asigurator, prin care asiguratorul ofera protectie pentru riscurile numite, obligandu-se sa acopere valoarea daunelor in limita sumei asigurate si conform conditiilor stabilite in schimbul platii de catre asigurat a primei de asigurare

Elementele de esenta ale asigurarii

a.Existenta riscului asigurabil: eveniment posibil, aleator, evaluabil, viitor, licit.

b.Existenta comunitatii de risc. Numarul de persoane amenintate de producerea riscului trebuie sa fie suficient de mare pentru necesitatile vizand calculul primelor de asigurare, evaluare si dispersia riscului, asigurarea unor resurse suficiente pentru constituirea fondului de asigurare si utilizarea lui eficienta

c.Mutualitatea reflecta constituirea si utilizarea fondului de asigurare pentru plata de idemnizatii catre cei care efectiv au suferit pagube datorate riscurilor asigurate.

Functiile asigurarilor

-functia de compensare a pagubelor pricinuite de calamitati si accidente

-functia de prevenire a pagubelor datorate riscurilor asigurate prin:

-includerea in contractile de asigurare a unor clause care sa oblige pe asigurat la o conduita preventive permanent.

-Alocarea unor fonduri de catre asiguratori in scopul prevenirii de calamitati

-functia financiara, fondurile stranse din primele de asigurare sunt utilizate pt investitii pe pietele de capital in scopul cresterii veniturilor acestora

-functia de control

-functia de economisire

-reducerea costurilor statului

2.Metode de cedare a riscurilor in practica internationala

Autoasigurarea presupune constituirea unor fonduri in scopul acoperirii unor daune pentru care nu exista alte surse de despagubire (daune pentru care asiguratorii nu accepta plata despagubirii). In general se practica de catre firmele cu o capacitate financiara deosebita si daunalitate scazuta.

Coasigurarea presupune preluarea in asigurare a unor riscuri pentru bunuri de valori foarte mari, prin incheierea mai multor contracte de asigurare prin care fiecare dintre asiguratori preiau o parte din totalul valorii asigurate privind proportional o parte din prima de asigurare si urmand ca in cazul producerii unei daune sa participle fiecare conform aceleasi proportii.

Reasigurarea reprezinta un serviciu prestat de companii de specialitate prin care se primesc riscuri cedate de asiguratorii directi pe baza unor contracte specifice. Pretul serviciului se numeste prima de asigurare.

Retrocedarea presupune incheierea de contracte specifice intre companii de areasigurare care devin retrocedenti si cedeaza anumite riscuri altor reasiguratori care devin retrocesionari.

3.Contractul de asigurare – definitie si trasaturi juridice

Contractul de asigurare reprezinta actul juridic prin care asiguratul se oblige sa plateasca o prima asiguratorului care preia asupra sa riscul producerii unor pagube datorate anumitor evenimente, obligandu-se ca , la producerea acestora, sa plateasca asiguratului sau unei terte personae (beneficiar) o idemnizatie de asigurare (despagubire sau suma asigurata) in limitele convenite.

Trasaturi juridice:

-Caracterul sinalagmatic, plate primei de asigurare de catre asigurat este conditia obligatory pentru ca raspunderea asiguratorului sa inceapa sa curga.

-Caracterul aleatoriu. Societatile de asigurare au ca obiect de activitate suportarea unor eveniment incerte.

-Contractul de asigurare. Are la baza calcule statistice care stabilesc o anumita frecventa de aparitie a eventualelor daune.

-Caracterul consensual, acordul de vointa al partilor.

-Caracterul unic. Anual, in functie de indicele de inflatie, atat la prima de asigurare, cat si suma asigurata, se maresc sau scad, insa obligatiile raman aceleasi,. Determinand unicitatea contractului.

-Executarea succesiva, in cazul asigurarilor de nunuri, daunele partiale reduce suma asigurata cu plata efectuata.

-Caracterul oneros. Cand se incheie o asigurare fiecare parte urmareste un avantaj.

-Contract de adeziune. Deoarece clauzele sunt stabilite de asigurator, asiguratului ii ramane posibilitatea de a accepta sau nu oferta.

4.Elementele contractului de asigurare

1. Subiectele, pot fi principale, cand asiguratul reprezinta persoana care ar putea sa suporte daunele prin manifestarea unui risc asigurat si secundare, cand beneficiarul asigurarii este persoana nominate in contract ca avand dreptul sa primeasca idemnizatia de la asigurator, care este persoana care se angajeaza la plate primei de asigurare.

2. Obiectul asigurarii, pot fi asigurate bunuri, personae, riscuri financiare

3. Interesul asigurat, este diferit in fct de obiectul asigurarii, in cazul asigurarilor de bunuri interesul este reprezentat de valoarea pecuniara a bunului respective; in cazul asigurarii de persoane interesul este reprezentat de obtinerea unor idemnizatii in cazul aparitiei unor vatamari ale asiguratului; in cazul asigurarii de riscuri finan. interesul este acoperirea pierderilor datorate, in principal, unor sume neachitate de parteneri.

4.Suma asigurata reprezinta nivelul maxim al despagubirii ce va fi acordata de asigurator, in cazul asigurarii de bunuri, suma asigurata se stanileste la propunerea asiguratului si cu acordul asiguratorului fara a putea depasi valoarea reala a bunului; in cazul asigurarii financiare, in general, suma asigurata este aceeasi cu nivelul creditului

5. Prima de asigurare reprezinta pretul asigurarii, fiind principala obligatie a asiguratului. Prima achitata de asigurat are 4 destinatii: constituirea fondului de asigurare, din care se vor achita indemnizatiile; constituirea fondurilor de rezerva; acoperirea cheltuielilor de functionare a asiguratului; profitul.

6. Riscul de asigurare care poate fi:

- asigurabil – generale (inundatii, alunecari de teren)

- speciale (risc de greva, evaporare etc.)

- neasigurabil (asiguratorul nu le asigura – bomba atomica, terorism)

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari si Transporturi.doc

Alte informatii

ASIGURARI SI TRANSPORTURI. Unvi C-tin Brancoveanu