Toate documentele din domeniul Sisteme de Operare

 • Sisteme de gestiune privind contabilitatea conturilor

  INTRODUCERE Importanța sistemului informațional economic constă în faptul că organizarea și conducerea activității economice la nivel micro și macroeconomic presupune cunoașterea permanentă a stării și funcționării unităților patrimoniale, cunoaștere ce se realizează cu ajutorul sistemului informațional economic. Acest sistem informatic iși propune informatizarea gestiunii privind stocurile de produse finite, prin eliminarea elementelor repetitive pe care le presupune munca manuala precum...

 • Metode statistice aplicate in inginerie

  Tema 1 Tabelul 1 prezintă vâscozitatea unui fluid ( Pa s) masurată pe un eșantion format din 20 de probe pentru 2 materiale polimerice diferite. Nr. Proba 1 Proba 2 1 378 462 2 438 502 3 487 449 4 515 470 5 485 501 6 474 470 7 486 512 8 548 530 9 502 462 10 440 491 11 462 487 12 502 515 13 449 485 14 470 474 15 501 486 16 470 548 17 512 487 18 530 470 19 462 501 20 491 491 Se cere: Să se verifice ipoteza de normalitate pentru fiecare probă; Să se verifice ipoteza de...

 • Evidenta activitatii la policlinica SanMed

  Sistem informatic la policlinica SANMED I) Studiul și analiza sistemului actual Denumirea societății: SC SANMED SRL Adresă: strada Matei Basarab, nr 3 , oraș Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea Forma juridică: societate cu răspundere limitată Obiectul de activitate: activitate de asistență medicală Organigramă Consiliul de administrație reunește totalitatea administratorilor policlinicii. Are rolul de a dezbate și aproba principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a...

 • Proiectarea bazelor de date

  Modelarea datelor: abstractizări (descrieri) ale conținutului BD (Diagrame E-R, ORM, EER, IDEF1X, UML (diagrama de clase)) Modelarea proceselor: abstractizări (descrieri) ale activițăților și funcțiunilor dintr-un SI (Diagrame Use Case, Diagrame de Activități, Diagrame de Fluxuri de Date Metamodelare: abstractizări (descrieri) ale modelelor înseși Un set de metode și instrumente pentru descrierea cerințelor informaționale dintr-o organizație Destinatari: Utilizatorii aplicației...

 • Sisteme informationale de birou

  Bufetul „Sunshine” a fost construit în anul 1970, fiind o locație cu tradiție si binecunoscută de turiștii care vizitau Stațiunea Mamaia în trecut. În anul 2004 a fost cumpărat de către SC GEMARIS TRADE SRL. În anul 2011 a fost demarat procesul de modernizare al Bufetului Sunshine prin proiectul Extindere Bufet „Sunshine” constând în supraetajarea imobilului existent cu 2 etaje, finanțat prin POR 2007-2013 -Axa Proritara 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Proiectul...

 • Bazele informaticii economice

  Cap 1 Sistem informatic și sistem informațional Prin organizație întelegem 2 sau mai multe persoane asociate în vederea realizării unui scop productiv sau de servicii. Orice organizație pentru a putea funcționa are nevoie de resurse materiale, financiare, umane și informaționale. Secolul XX a reprezentat trecerea de la societatea industrială la societatea informațională în care producția de bază este cea intelectuală și care resursa cea mai importantă este informația. Mulți autori...

 • Baze de date

  Obiectivele unităţii de învăţare 1 - Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru a înţelege noţiunile fundamentale ale bazelor de date relaţionale; - Înţelegerea noţiunilor de model relational (cheie primară, cheie externă, restricţii de integritate, relaţii între tabele) şi normalizarea bazelor de date. 1.1. Baze de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date Domeniul bazelor de date reprezintă obiectul de studiu pentru un număr impresionant de lucrări de specialitate, iar încercarea de a...

 • Teorii ale dreptatii sociale

  Alegerea teoriei Utilitarismul: Doctrina etică probabil cea mai celebră în tradiţia filozofiei morale anglofone, menită să explice de ce unele acţiuni sunt juste, iar altele nejuste. Epoca de glorie a utilitarismului a fost de la sfârşitul sec al- XVIII -lea până la utimul sfert al secolului al XIX- lea. În formularea sa iniţială, utilitarismul se înfăţişa foarte simplu, poate chiar dezolant de simplu J.S.Mill scria: “Crezul care acceptă drept temei al moralei utilitatea sau Principiul...

 • Analiza comparativa a calculatoarelor personale comercializate in Romania

  În societatea actuală cu greu se mai găsește o persoană care să nu dispună de un dispozitiv electronic personal, indiferent dacă acesta este un calculator, laptop, smartphone sau orice alt tip de sistem computerizat. Deși, acum zeci de ani, deținerea unui calculator era considerat un semn al avuției, doar persoanele cu un anumit statut social dispunând de un asemenea lux, cu timpul, datorită concurenței apărute pe piață, acestea se regăsesc acum în majoritatea locuințelor. Calculatorul a...

 • Baze de date bancare - studiu de caz ING Romania

  1. Introducere: În ultimii ani, dezvoltarea sistemelor de baze de date reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în domeniul tehnologiei informaţiei, având un impact decisiv asupra modului de organizare şi funcţionare a numeroaselor instituţii şi servicii. Acestea sunt companiile de comunicaţie, intreprinderile de comerţ, serviciile bancare, serviciile de transport, asigurările, universităţile etc. Acestea sunt dependente de funcţionarea corectă şi neîntreruptă a sistemelor de baze...

 • Installing Hotfix and Impact analysis Tool

  Prerequisites - When we should use the Impact Analysis Wizard (AXImpactAnalysis)? Impact Analysis Wizard is recommended to be used in a test environment before you install any application update. - What is the baseline model store? The baseline model store is a database that has the same schema as the model store. It is used when updates are applied and during upgrades. During the update process, the Impact Analysis Wizard uses the baseline model store to store application updates before...

 • Grafica asistata de calculator

  Bara de titlu - afişează numele desenului curent. - Menu -urile Pull-down - bara cu meniuri derulante - conţine comenzile programului, grupate după anumite criterii. Sunt meniu-uri standard din care putem accesa aproape toate comenzile şi subcomenzile sau opţiunile acestora; - Bara Principală cu Instrumente (Main toolbar)- bara comenzilor standard - este alcătuită din pictograme pentru cele mai folosite comenzi comune programelor ce rulează sub Windows. - Bara cu Proprietăţi (Property...

 • Laborator Distributed Replicated Block Device

  Distributed Replicated Block Device (DRBD) este un sistem distribuit de stocare pentru platforma Linux. Este asemănător cu RAID1, dar ruleaza în retea. Este necesar ca DRBD să fie configurat pe ambele sisteme pentru a putea proteja datele de pe un anumit disk, datele fiind sincronizate pe un alt disk conectat în reţea. Pentru demonstrarea funcţionării DRBD vom utiliza ca distribuţie linux Centos 6, pe două maşini virtuale. Cerinţe: - Se crează două partiţii de aceeaşi mărime pe ambele...

 • Distilarea atmosferica a titeiului

  I. INTRODUCERE Industria de prelucrare a ţiţeiului este o industrie modernă şi dinamică, structura unei rafinării evoluând constant pentru a satisface cererea cantitativă şi calitativă a pieţei energiei, în fiecare zi mai exigentă [1]. În aceste condiţii, timpii de amortizare a investiţiei trebuie să fie foarte scurţi, căutarea unor noi procedee şi ameliorarea randamentelor rămânând un obiectiv permanent. Dezvoltarea industriei şi punerea la punct a procedeelor de separare, cât şi...

 • Site-uri web

  Іntrοducеrе În еconomіɑ ɑctuɑlă іnformɑţіɑ еstе unul dіntrе cеlе mɑі іmportɑntе bunurі ɑlе unеі orgɑnіzɑţіі, probɑbіl іnfеrіoɑră doɑr rеsursеlor umɑnе. Fіеcɑrе ɑspеct ɑl socіеtăţіі, іnclusіv mеdіul dе ɑfɑcеrі еstе іnfluеnţɑt dе fɑptul că trăіm într-o socіеtɑtе іnformɑţіonɑlă în cɑrе ɑproɑpе totul еstе іntеrconеctɑt. Аstɑ nu însеɑmnă că fіеcɑrе ɑspеct ɑl vіеţіі еstе onlіnе, cі mɑі dеgrɑbă că, іndіfеr ...

Pagina 1 din 22