Toate documentele din domeniul Sociologie

 • Stresul

  Termenul de ,,stres” are mai multe sensuri: În fizică înseamnă constrângerea excesivă suportată de materialul de construcție. În biologie, el desemnează agresiunea care se exercită asupra organismului (agenți stresanți) și reacția organismului la agresiuni. Reacția este specifică, adică ea nu depinde de agentul agresor sau stresant. În psihologie, termenul de “stres” este utilizat pentru a desemna numeroase dificultăți la care individul se străduiește să facă față (evenimente stresante ale...

 • Grupurile

  Definiție Un grup reprezintă un ansamblu de persoane care au caracteristici, scopuri și interacțiuni comune, participă la aceleași stări și procese sociale și au conștiința apartenenței de grup. Prin dimensiunea sa interactivă, grupul se prezintă ca un mediu și mijloc de învățare a unor roluri sociale, formează competențe de evaluare a altora și poate contribui la dezvoltarea conștiinței de sine a membrilor săi. Grupul: Joacă un rol crucial în evoluția persoanei, constituie cel mai...

 • Surse ale monoparentalitatii

  Introducere Monoparentalitatea reprezintă un tip restrâns de familie, diferită de familia tradițională, deoarece este compusă doar dintr-un singur părinte și copiii săi. Fenomen răspândit atât la nivel global cât și la nivel național, monoparentalitatea este din ce în ce mai des întâlnită. În societatea modernă, tot mai mulți adulți își cresc copiii singuri, fără a avea alături un partener (soț/soție), pe al cărui ajutor să se poată bizui. Acest subiect a început să atragă din ce în ce mai...

 • Educatia - teorie si metoda

  Capitolul I. EDUCAȚIA CA FENOMEN SOCIAL ȘI PEDAGOGIC 1. Educația și funcțiile ei 2. Educația și socializarea. Educația și instruirea 3. Concepțiile generale ale educației Noțiunile cheie: educație, socializare, educație autoritară, pedagogie umanistă. 1. Educația și funcțiile ei Educația pentru toate timpurile și pentru toate popoarele constituie cel mai important fenomen al vieții spirituale a societății. Fără educație este de neconceput viața societății umane, or semnificația ei...

 • Cartierul Tractoru Brasov

  Granițele cartierului: - - - - - - - Platforma industrială Nord, câmp, Bd. Griviței, Str. Aurel Vlaicu, Bd. 13 Decembrie, Calea ferată, Platforma industrială Nord. Perioada în care a fost făcută observația: 17.10.2016 - 17.12.2016 Tractoru este unul dintre cele mai vechi cartiere ale Brașovului, cartier ce a evoluat până în ziua de azi considerabil și care continuă să se dezvolte. Între 1925 si 1948 a funcționat uzina IAR Brasov ce producea avioane, însă numele acestui...

 • Monoparentalitatea ca optiune

  Familia, prin definiție, este un grup social ce are la bază căsătoria și este alcătuita din doi soți de sexe opuse și copii ce au rezidența comună. Într-o familie nu este necesară îndeplinirea rolurilor de soț, soție și copii deocarece din diverse motive există și familii fără copii sau monoparentale. Societatea actuală atribuie familiei monoparentale o etichetă negativă deoarece idealul unității familiale îl constituie uniunea dinte doi părinți. Am putea considera că acest tip de familie...

 • Autoacceptarea

  Obiective/activități practice: - Prezentarea tematicii și structurii orelor de laborator (verificare temă, prezentare concepte noi, explorarea noilor concepte, aplicații practice, exerciții individuale/pe grupe, joc de rol, dezbatere); - Definirea conceptului de autoacceptare prin recunoașterea valorii personale (aplicație practică Povestea Johnettei, ,,Bancnota mototolită’’); - Dezvoltarea înțelegerii termenului de ,,autoacceptare’’ prin analiza și dezbaterea a cinci maxime: I....

 • Studiul de caz

  Caracteristici generale. Definiția studiului de caz Deosebit de important este a fi reținut faptul că deși studiul de caz se constituie într-o metodă calitativă, ea nu este totuși o modalitate efectivă de culegere a datelor așa cum este interviul sau observația. Caracteristicile esențiale ale studiului de caz rezidă în capacitatea lui combinatorie, de integrare a unor modalități diferite de culegere a datelor cu scopul de a se ajunge la o imagine holistică a unei entități sociale (indivizi,...

 • Studiile transversale si longitudinale

  Deoarece studiile sociologice atât de natură cantitativă cât și de natură calitativă pot să aibă loc transversal sau longitudinal apreciem ca oportună prezentarea lor din perspectiva principalelor caracteristici. Distincția pe care o promovăm între aceste tipuri de studii are la bază dimensiunea temporală, dimensiune extrem de importantă în orice cercetare sociologică. Cunoașterea unui fenomen sau proces social într-un moment din evoluția sa poartă denumirea de studiu transversal, pe când...

 • Metoda biografica

  Metoda biografică este utilizată din plin în disciplinele socioumane și de aceea dorim să facem o prezentare a ei inclusiv din perspectiva etnobiografiei. I. Etnobiografia Cuvântul desemnează folosirea de către etnolog a metodei biografice, dar și prezentarea finală a cercetării întreprinse. Mai detaliat, etnobiografia „constituie, plecând de la informator, o metodă de maieutică socială (ajungere la adevăr pe calea discuțiilor, a dialogului) care-i permite subiectului să se regăsească pe...

 • Cercetarea sociometrica

  Termenul de sociometrie a luat naștere prin combinarea a două cuvinte de origine latină: socius care înseamnă societate și metrum care înseamnă măsură. La prima vedere sociometria ar presupune măsurarea fenomenelor sociale, însă sensul actual pe care îl are acest termen este unul diferit. Chiar definiția sociometriei este una destul de controversată. Când spunem acest lucru ne gândim la demersul sociologul danez A.Bjerstedt care a identificat 13 definiții ale sociometriei pe care le-a trimis...

 • Analiza documentelor sociale - Analiza de continut

  I. Analiza documentelor sociale Analiza documentelor sociale este utilizată mai ales în cazurile în care sociologul nu are acces direct, neîngrădit, la realitățile sociale pe care le dorește sa le studieze (I.Mihăilescu, Sociologie generală, 2000, p.53). Utilizarea unor astfel de documente în cercetarea sociologică impune elaborarea unei teorii a documentelor sociale care să plece de la răspunsul oferit întrebării: ce este un document social? În limbajul comun prin document se înțelege un...

 • Tehnici de investigatie si interventie asistentiala

  I. POVESTIREA VIEȚII SAU AUTOREFLECȚIA BIOGRAFICĂ În cele ce urmează este relatată povestea vieții d-nei P. P, în vârstă de 74 de ani, persoană de vârstă a III-a care a întâmpinat diverse dificultăți. “M-am nascut in data de 16 iunie 1944, in comuna X, judetul Y. Am fost sase frati la parinti, trei fete si trei baieti. Mama era casnica, se ocupa cu treburile gospodaresti, in curte la animale si cu gradina, si nu in ultimul rand de cresterea copiiilor, iar tata se ocupa cu comertul. Am...

 • Saracia ca problema sociala

  I. Natura problemei După cel de-al doilea război mondial, în țările occidentale s-a impus un concept, anume “statul bunăstării”. Statul bunăstării desemnează statul capitalist (în special occidental) de după cel de-al II-lea Război Mondial, care s-a constituit într-o modalitate specifică de guvernare pe baza consensului social prin îmbinarea eficienței sistemului economiei de piață cu solidaritatea socială și umanismul politicilor sociale redistributive. Pe fondul „statului bunăstării”,...

 • Evolutia sistemului de protectie a copilului in Romania

  În România, ultimele decenii ale regimului comunist au fost caracterizate prin tendințe contradictorii în domeniul protecției copilului. La nivel declarativ și în documentele Partidului Comunist Român, copilul se afla în centrul preocupărilor societății. Pe de o parte, erau furnizate servicii universale gratuite de educație, sănătate, precum și un suport universalist pentru familiile cu copii. Pe de altă parte, însă, asistența socială a fost desființată, iar politica forțat pronatalistă a...

Pagina 1 din 161