Toate documentele din domeniul Sociologie

 • Pierre Bourdieu - Ratiuni practice. O teorie a actiunii - Stanford University Press Stanford, California 1998

  În primul text, cel al lui Bourdieu este analizat alt schimb decât cel economic, cum se realizează acesta, importanța lui, logica din spatele acestuia și ce poate fi taboo într-o anumită societate. Totodată evidențiază capitalul simbolic, cel economic dar și un paradox al economiei. The Economy of Symbolic Goods În capitolul „The Economy of Symbolic Goods” Bourdieu își propune să arate că nu este nevoie de folosirea unor instrumente diferite, pentru a analiza relațiile de schimb în...

 • Copiii razboaielor - soldati, spioni, ucigasi

  ”Natura este un fel de mamă ciudată: deși le-a dat viață copiilor ei și le-a dăruit toate cele trebuitoare, ea își uită toate sentimentele materne și își distruge opera creată, pentru ca din resturile rămase să făurească o alta” (Iulia Hașdeu) Introducere Într-o societate obișnuită, copilăria este cea mai frumoasă etapă, a marilor descoperiri și a bucuriilor inocente și momentelor de neuitat petrecute în sânul familiei și în curtea bunicilor. În timp ce pentru uniii copii, copilăria este o...

 • Neglijare si abuz emotional asupra copilului - factori si consecinte psiho-sociale

  REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii perturbatori din cadrul familiei, mai exact prezentarea tipurilor de abuz emoțional, tipurilor de violență intrafamilială unde victime nu sunt doar copii ci și mamele acestora. La capitolul Metodologia Cercetării se prezintă CAUZELE care determină acest tip de comportament, cu ajutorul studiilor și teoriilor din domeniul sociologiei și asistenței...

 • Studiu de caz - As in scoala

  Prezentarea cazului Cazul pe care l-am ales este al unui băiat în vârstă de 10 ani, care se află în situația de inadaptare scolară , acest lucru fiind manifestat prin : - repetarea clasei a treia - tulburări de concentrare și atenție - agresivitate manifestată față de colegii de clasă - lipsa receptivității față de învățător - neîndeplinirea sarcinilor trasate de învățător - refuzul acestuia de ași face temele Istoricul cazului Date privind identificarea beneficiarului - Numele...

 • Definirea conceptelor

  1. Conceptul de sociologie Conceptul de sociologie poate fi definit ca stiință a socialului , reprezintă dorința de cunoastere a comunităților ( orașe , cartiere, sate ) și a modului de gândire a actorilor care le compun , a nevoilor diferite de dezvoltare a acestora pe care sociologii au datoria să le treacă prin filtrul sincerității și al obiectivității. Sociologia este știinta care abordează societatea omenească in totalitate, ca intreg, studiind ansamblul faptelor, fenomenelor,...

 • Relatia de iubire - intre normalitate si devianta sexuala

  Normalitatea este o noțiune care denotă ,,influența exercitată de normele sociale asupra conduitelor și acțiunilor indivizilor pentru a-i face să se comporte într-un mod rațional și predictibil, în concordanță cu așteptările legitime ale întregii societăți’’. (Rădulescu, Zolei, 9, 1999). Așadar, normalitatea presupune a fi în concordanță cu normele societății sau a grupului din care faci parte. Iar devianța reprezintă abaterea de la normele respective, încălcând astfel așteptările legitime...

 • Modele ale efectelor limitate - Teorii explicative ale comunicarii de masa

  Teorii ale efectelor limitate Se constată că anumite tipuri de comunicare, referitoare la anumite probleme aduse în atenția unor anumitor categorii de public, în anumite condiții pot produce anumite efecte. Astfel, din această perspectivă, influența mass-media asupra publicului devine una determinată de o multitudine de factori conjuncturali: când, unde, cum, ce conținut, ce tip de public. Această teorie atrage atenția asupra faptului că efectele nu apar ca rezultat al unei simple relații,...

 • Efectele interventiei de explorare a carierei asupra maturitatii

  Introducere Adolescenții sunt încă în stadiul de dezvoltare a intereselor și conștientizării lor Dacă li se oferă o îndrumare eficientă în carieră sau intervenții de explorare a carierei în acest stadiu -> O mai buna conștientizare de sine și planificare a carierei Maturitatea profesională, conștientizarea carierei și conceptul de sine Maturitatea profesională: un aspect important în dezvoltarea carierei indivizilor Implică atât conștientizarea de sine, cât și conștientizarea...

 • Sociologie rurala

  1. Obiectul și problematica sociologiei rurale Capitolul își propune să introducă studenții în problematica fundamentală a sociologiei rurale în sistemul sociologiei generale și a sociologiilor de ramură, să înțeleagă importanța sociologiei rurale prin intermediul funcțiilor sale (cognitivă, axiologică, praxiologică). 1.1. Sociologia rurală în sistemul sociologiilor ramură 1.2. Funcțiile sociologiei rurale 1.3. Importanța cunoașterii sociologiei rurale 1.1. Sociologia (socius= soț,...

 • Incompatibilitatea cu functia publica

  Conflictul de interese defineste situatia in care apare influenta asupra indeplinirii cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si actelor normative exercitata de catre o persoana cu demnitate publica sau aflata intr-o functie publica, persoana care are un interes personal de natura patrimoniala. Conflictul de interese apare ca urmare a nerespectarii principiilor inscrise in normativele referitoare la functiile publice: - impartialitate - integritate -...

 • Supervizarea de grup apreciativa

  Introducere Acest capitol abordează problematica supervizării de grup din perspectiva supervizării apreciative, valorificând principiile anchetei apreciative și aplicarea acestora în cadrul interacțiunilor de grup stabilite în ședințele de supervizare. I. Principiile supervizării apreciative Conceptul de supervizare apreciativă lansat în urma unor practici în domeniul asistenței sociale (Cojocaru, 2005) este legat de cele de anchetă apreciativă (Cooperrider și Srivatsva, 1987) și...

 • Efectele incalzirii globale asupra securitatii mondiale

  Introducere Această lucrare de disertație, intitulată „Efectele încălzirii globale asupra securității mondiale”, pune în discuție o temă de actualitate, ce a devenit un domeniu de interes major în rândul cercetătorilor. Tema acestei lucrări a fost aleasă în urma mai mulor cercetări personale, făcute în vederea realizării proiectului de disertație. Prin urmare, m-am decis la acest titlu din dorința de a-mi aprofunda cunoștințele în legătură cu acest fenomen considerat de majoritatea drept o...

 • Rolul religiei in formarea comportamentului adolescentilor

  1. Religia în societate. Religia reprezintă credința în sacru sau divin, ansamblul practicilor rituale, totalitatea dogmelor, valorilor și instituțiilor asociate cu această credință. Se manifestă ca un tip de comportament uman referitor la ființe, forțe și puteri supranaturale. (C. Zamfir și L. Vlăsceanu, 1993) Perpetuarea comportamentelor religioase și a atitudinilor religioase chiar și în perioada comunismului, dominată de ideologia ateistă, a dovedit că religia ''rămâne una dintre...

 • Metodologia cercetarii in stiintele socio-umane

  1. Metoda. Tehnica. Procedeu. Prin metoda se intelege modul de cercetare, sistemul de reguli si principii de cunoastere si de transformare a realitatii obiective. Metoda reprezinta aspectul teoretic cel mai activ al stiintei, care jaloneaza calea dobandirii de cunostinte noi. (ex: metode statistice, metode de culegere a informatiilor, metode de prelucrare a informatiilor, metode de interpretare a informatiilor etc.) Tehnica desemneaza ansamblul de reguli si procedee pentru o actiune...

 • Sociologia in societate - intrebuintari in jurnalismul autohton

  Cultura sociologică implică o cunoaștere de tip științific. Fenomenele și conceptele studiate sunt operaționalizate, măsurate și testate. Accepțiunile cunoașterii comune și definițiile științifice ale conceptelor sunt uneori antagonice atât ca sens, ca explicație, precum și ca mod de utilizare. Unul dintre exemple este conceptul „socializare”: un proces de internalizare a unor norme sociale sau un simplu proces de interacțiune? Pentru cei care doresc să utilizeze definiția științifică, sensul...

Pagina 1 din 155