Toate documentele din domeniul Sociologie

 • Sociologia educatiei in familie

  „O valoare este o credință durabilă că un mod de existență este din punct de vedere personal și social preferabil opusului său”, scrie M. Rokeach, distingând între valori terminale corespunzătoare finalităților vieții (fericirea, înțelepciunea, pacea) și valori instrumentale care se referă la mijloacele (moduri de a fi sau de a acționa) utilizate pentru a atinge un scop. Ele se constituie în valori educative atunci când orientează sau sprijină acțiunea educativă. (Mihăilescu, I., 2003, pp....

 • Dezvoltarea umana - etapele dezvoltarii (prenatala)

  INTRODUCERE Definiția etapei prenatale Etapa prenatală reprezintă perioada care se află între concepție și naștere. La două săptamâni dupa concepție, ovulul fertilizat se transformă în embrion iar la trei luni dupa concepție organismul în etapa de dezvoltare capată de făt. Fătul primește resursele necesare pentru dezvoltare din partea organului numit placentă. (C.G. Morris, A. Maisto, 2011, pg 372) Conform lucrării realizate de către Luminița Iacob etapa prenatală este etapă care se...

 • Metode si tehnici de interventie in asistenta sociala

  1) STUDIU DE CAZ Domnul Popescu are 69 de ani, este colonel în rezervă, locuiește singur într-un apartament care este proprietate personală cu două camere, este văduv, de trei ani, nu are copii și nu păstrează legătura cu familia extinsă. Are o pensie de 5200 RON, este o persoană extrem de sociabilă, prietenoasă, se înțelege foarte bine cu vecinii și are un grup de prieteni cu care se întâlnește aproape zilnic. Nu are probleme de sănătate majore și se află în evidența medicului de familie în...

 • Comportament prosocial versus comportament antisocial

  CAPITOLUL I Definirea comportamentelor pro si antisociale Oamenii traiesc intotdeauna intr-o societate care are valori si reguli referitoare la relatiile interpersonale. Acestea sunt cateva dintre valorile fundamentale referitoare la persoana: viata; integritatea corporala si sanatatea; libertatea si demnitatea; proprietatea. De exemplu, onoarea este un aspect al demnitatii care este un bun moral individual (o valoare morala individuala). Comportamentele unui individ au asupra altor...

 • Chestionar itemi diferiti

  I. ITEMII OBIECTIVI Variante de itemi obiectivi: A. Itemi cu alegere duală (binari) - Itemi de forma Adevărat - Fals (Da - Nu): Scrieți A pentru adevărat sau F pentru fals în dreptul urmatoarelor afirmații: 1. Procesul perceptiv cuprinde 4 faze printre care și detecția. 2. Identificarea presupune detașarea stimulului de fond și remarcarea acelor însușiri care îl deosebesc de ceilalți asemănători. 3.Legea selectivității perceptive pune în evidență caracteristica omului de a fi o ființă...

 • Penuria in Romania in perioada anilor 2008-2018

  Abstract În această lucrare urmează să prezint aspectele referitoare la penuria din România atât prin prisma datelor statistice preluate din surse de specialitate, cât și prin prisma lucrărilor ce au caracter academic scrise pe această tematică. Conceptualizare În România, problematica sărăciei sau a penuriei pare a fi expusă constant prin intermediul media, dar și a constantelor situații în care ne confruntăm cu persoane care nu au un nivel de trai decent. Astfel, majoritatea indivizilor...

 • Regimul juridic al terenurilor - Dreptul de proprietate

  1. Istoricul reformei funciare în Republica Moldova - S a lansat prin modificarea art. 82 din Codul Funciar vechi; - Procedura, etapele Reformei agrare au fost reglementate de Hotărârea Parlamentului “ Cu privire la Concepția reformei agrare și a dezvoltării social economice a satului” Nr.510a XII din 19.02.91 publicată în Monitor nr.5.3, 1991 - Începe la 1.01.1992, odată cu intrare în vigoare a Codului Funciar. Necesitatea reformei: - Stat agrar, jumătate din populație era...

 • Etica in afaceri (companie, angajat sau angajator)

  Etica în afaceri este una din ramurile specializate ale eticii aplicate, care se preocupă cu principiile morale și cu problemele morale sau etice care apar în cadrul mediului de afaceri. Ea reflectă filosofia aferentă mediului de afaceri, o ramură a filosofiei care se preocupă cu aspectele filosofice, politice și etice ale economiei și mediului de afaceri. Ce este codul de etică? Codul de etică este o politică a unei companii care stabilește misiunea, valorile și principiile companiei....

 • Fenomenul discriminarii in Republica Moldova

  I. Introducere Noțiunea de discriminare. Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Obiectivele cercetării. Scopul cercetării este: promovarea valorilor și a practicilor privind lupta împotriva discriminării în Republica Moldova și constă în cercetarea fenomenului discriminării și în elaborarea recomandărilor practice în vederea diminuării efectelor acestuia. Pentru atingerea acestui scop,...

 • Statul in relatiile internationale

  Primele formațiuni statale au fost cele Sumeriene, apărute în jurul anului 3500 î.Hr. De-a lungul timpului oamenirea a cunoscut diferite forme de guvernământ. De exemplu republica (specifică Greciei antice) este una dintre formele de guvernământ adoptată în prezent de aproximativ 80% din statele lumii, în timp ce imperiile care au dominat lumea un timp foarte îndelungat au dispărut fără urmă în perioada contemporană. La ora actuală pe glob sunt 195 de state suverane, majoritatea recunoscute...

 • Comunicarea cu consumatorii de droguri

  Introducere Prezenta lucrare reprezintă o cercetare teoretică, ce are drept scop evidențierea modelelor explicative a formelor de comunicare în domeniul consumului de droguri.Pornind de la motivația personală de a afla răs- punsuri la întrebări precum:Care sunt cauzele apariției fenomenului?Ce rol joacă comunicarea în inițierea consumului de droguri?Ce se poate face pentru stoparea fenomenului?Care sunt formele de comunicare cu consumatorii de droguri?au declanșat mecanismele necesare...

 • Analiza asupra existentei inegalitatilor de gen pe piata muncii din Romania (postcomunista)

  Prin definiție, conceptul de inegalitate socială face referire la existența unor deosebiri între pozițiile ocupate de un individ sau de către un grup social pe o scară ierarhică, și care este înglobată de o caracteristică socială. Inegalitatea de gen reprezintă o particularitate a acestui concept, e tratează aceste distincții ca fiind dependente de structura economică și organizarea societății ori de cultura unui grup caracteristic dintr-o societate. Cu toate acestea, în abordarea subiectului...

 • Relatia cosumator-consum in Disney World (Disneyland Paris)

  Introducere Contextul demersului de cercetare îl oferă simplul proces de achiziționare și consumare a unui serviciu sau produs particular ales de un individ. Viața socială a secolului XX a poziționat consumul drept un standard al vieții fiecărui individ. Studiul unui comportament de consum specializat pe o anumită arie, în cazul de față Disney World, ar necesita obervația mai ales în funcție de substraturile actului de consum în sine. Studierea comportamentului unui consumator nu se rezumă...

 • Resurse umane in contextul globalizarii - Munca de acasa

  Pentru eseul aferent cursului de resurse umane în contextul globalizării, am ales să prezint ca temă principală job-urile remote. Motivația alegerii temei ține de faptul că este de actualitate, este o temă generală dar care are o importanță deosebită, deoarece în aceste zile mulți oameni lucrează de acasă pentru că joburile de birou s-au transformat în job-uri remote. În teorie, munca remote, este un concept care presupune că oamenii își pot realiza sarcinile profesionale de acasă în aceleași...

 • Program de interventie educationala (invatare-dezvoltare) dedicat Resurse umane

  1. DENUMIRE PROGRAM: Program de internship pentru studenții de resurse umane 2. DURATA: 3 luni 3. CONTEXTUL PROGRAMULUI DE FORMARE: Pe tot parcursul vieții omul caută să se modeleze și să își crească potențialul profesional, caută tehnici și mijloace de modelare care să ocupe un loc prioritare în ansamblul preocupărilor lui. Sistemele de educație și formare din Europa le conferă cetățenilor europeni oportunități de învățare pe parcursul întregii vieți, astfel încât dezvoltarea profesională...

Pagina 1 din 159