Toate documentele din domeniul Sociologie - pagina 2 din 144

Stresul

Termenul de ,,stres” are mai multe sensuri: În fizică înseamnă constrângerea excesivă suportată de materialul de construcție. În biologie, el desemnează agresiunea care se exercită asupra organismului (agenți stresanți) și reacția organismului la agresiuni. Reacția este specifică, adică ea nu depinde de agentul... citește mai departe

20 pagini 3 puncte Extras Bibliografie

Grupurile

Definiție Un grup reprezintă un ansamblu de persoane care au caracteristici, scopuri și interacțiuni comune, participă la aceleași stări și procese sociale și au conștiința apartenenței de grup. Prin dimensiunea sa interactivă, grupul se prezintă ca un mediu și mijloc de învățare a unor roluri sociale, formează... citește mai departe

18 pagini 3 puncte Extras Bibliografie

Surse ale monoparentalitatii

Introducere Monoparentalitatea reprezintă un tip restrâns de familie, diferită de familia tradițională, deoarece este compusă doar dintr-un singur părinte și copiii săi. Fenomen răspândit atât la nivel global cât și la nivel național, monoparentalitatea este din ce în ce mai des întâlnită. În societatea modernă,... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Educația - teorie și metodă

Capitolul I. EDUCAȚIA CA FENOMEN SOCIAL ȘI PEDAGOGIC 1. Educația și funcțiile ei 2. Educația și socializarea. Educația și instruirea 3. Concepțiile generale ale educației Noțiunile cheie: educație, socializare, educație autoritară, pedagogie umanistă. 1. Educația și funcțiile ei Educația pentru toate timpurile... citește mai departe

150 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cartierul Tractoru Brașov

Granițele cartierului: - - - - - - - Platforma industrială Nord, câmp, Bd. Griviței, Str. Aurel Vlaicu, Bd. 13 Decembrie, Calea ferată, Platforma industrială Nord. Perioada în care a fost făcută observația: 17.10.2016 - 17.12.2016 Tractoru este unul dintre cele mai vechi cartiere ale... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Monoparentalitatea ca opțiune

Familia, prin definiție, este un grup social ce are la bază căsătoria și este alcătuita din doi soți de sexe opuse și copii ce au rezidența comună. Într-o familie nu este necesară îndeplinirea rolurilor de soț, soție și copii deocarece din diverse motive există și familii fără copii sau monoparentale. Societatea... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Autoacceptarea

Obiective/activități practice: - Prezentarea tematicii și structurii orelor de laborator (verificare temă, prezentare concepte noi, explorarea noilor concepte, aplicații practice, exerciții individuale/pe grupe, joc de rol, dezbatere); - Definirea conceptului de autoacceptare prin recunoașterea valorii personale... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Studiul de caz

Caracteristici generale. Definiția studiului de caz Deosebit de important este a fi reținut faptul că deși studiul de caz se constituie într-o metodă calitativă, ea nu este totuși o modalitate efectivă de culegere a datelor așa cum este interviul sau observația. Caracteristicile esențiale ale studiului de caz... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Studiile transversale și longitudinale

Deoarece studiile sociologice atât de natură cantitativă cât și de natură calitativă pot să aibă loc transversal sau longitudinal apreciem ca oportună prezentarea lor din perspectiva principalelor caracteristici. Distincția pe care o promovăm între aceste tipuri de studii are la bază dimensiunea temporală,... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Metoda biografică

Metoda biografică este utilizată din plin în disciplinele socioumane și de aceea dorim să facem o prezentare a ei inclusiv din perspectiva etnobiografiei. I. Etnobiografia Cuvântul desemnează folosirea de către etnolog a metodei biografice, dar și prezentarea finală a cercetării întreprinse. Mai detaliat,... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Cercetarea sociometrică

Termenul de sociometrie a luat naștere prin combinarea a două cuvinte de origine latină: socius care înseamnă societate și metrum care înseamnă măsură. La prima vedere sociometria ar presupune măsurarea fenomenelor sociale, însă sensul actual pe care îl are acest termen este unul diferit. Chiar definiția... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Analiza documentelor sociale - Analiza de conținut

I. Analiza documentelor sociale Analiza documentelor sociale este utilizată mai ales în cazurile în care sociologul nu are acces direct, neîngrădit, la realitățile sociale pe care le dorește sa le studieze (I.Mihăilescu, Sociologie generală, 2000, p.53). Utilizarea unor astfel de documente în cercetarea... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici de investigație și intervenție asistențială

I. POVESTIREA VIEȚII SAU AUTOREFLECȚIA BIOGRAFICĂ În cele ce urmează este relatată povestea vieții d-nei P. P, în vârstă de 74 de ani, persoană de vârstă a III-a care a întâmpinat diverse dificultăți. “M-am nascut in data de 16 iunie 1944, in comuna X, judetul Y. Am fost sase frati la parinti, trei fete si trei... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Sărăcia ca problemă socială

I. Natura problemei După cel de-al doilea război mondial, în țările occidentale s-a impus un concept, anume “statul bunăstării”. Statul bunăstării desemnează statul capitalist (în special occidental) de după cel de-al II-lea Război Mondial, care s-a constituit într-o modalitate specifică de guvernare pe baza... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Evoluția sistemului de protecție a copilului în România

În România, ultimele decenii ale regimului comunist au fost caracterizate prin tendințe contradictorii în domeniul protecției copilului. La nivel declarativ și în documentele Partidului Comunist Român, copilul se afla în centrul preocupărilor societății. Pe de o parte, erau furnizate servicii universale gratuite... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview