Toate documentele din domeniul Sociologie

 • Migratie

  Abordarea sociologică Sub această etichetă sunt prezentate două construcții teoretice: a. Cea cunoscută sub denumirea de teoria pull-push și b. Teoria rețelelor sociale. Specificul acestora constă în faptul că depășesc abordarea strict economică, introducând și alți factori (sociali) care dau seamă de formele, direcțiile și intensitatea migrațiilor. Abordarea sociologică poate aduce un plus în nuanțarea concluziilor trase pe baze economice sau uneori poate schimba sensibil imaginea despre...

 • Abilitati de moderare

  Pentru ca un interviu focusat să aibă succes, nu este nevoie doar de niște întrebări bine puse la punct care să fie adresate persoanelor potrivite, ci și de un moderator talentat, pregătit și care deține abilități de interacțiune cu grupul. Alegerea moderatorului potrivit Cine trebuie să modereze întrunirea focus grupului? Moderatorul, care va fi principalul investigator, cercetătorul-șef, persoana ce s-a ocupat data trecută de focus grupuri sau un membru al echipei ce vrea să acumuleze...

 • Familia traditionala japoneza - Modele traditionale si actuale de familie

  I. Scurt istoric al familiei japoneze. În perioada yayoi (circa 300îHr. - 300d.Hr.), odată cu dezvoltarea agriculturii s-au închegat acele elemente definitorii demne de reținut în înțelegerea particularităților familiei japoneze. Din nevoia de cooperare și conjugare a eforturilor oamenilor acelei perioade, în vederea cultivării cât mai eficiente a pământului și pentru o împărțire echitabilă a recoltelor obținute, a luat naștere o nouă formă de organizare a familiei. Aceasta a devenit o...

 • Emile Durkheim

  Ce este un fapt social? Émile Durkheim (1858-1917) sociolog francez, considerat unul dintre fondatorii sociologiei moderne, pe care a impus-o ca disciplină academică și singurul care consideră că sociologia se bazează pe relațiile sociale. E. Durkheim a mai scris și:”Despre sinucidere” (Institutul European, Iași, 1993); „Formele elementare ale vieții religioase” (Polirom, Iași, 1995). Auguste Comte definește sociologia ca fiind știința socială care studiază regulile sociale și procesele...

 • Imaginea profesionala - Cultura exteriorului - Tinuta de protocol

  1. Imaginea profesională Printre factorii care influențează opiniile în mediile profesionale se număra imaginea, autoritatea percepută, reușitele dm trecut și felul în care oamenii dintr-o firmă se comportă și se îmbracă. FAPT: 30 de secunde. Acesta este intervalul de timp necesar pen-tru a ne forma o părere despre o persoană întâlnită pentru prima oară. FAPT: Aspectul exterior este cea mai puternică formă de comuni-care non-verbala. 5 5 % din impactul primei impresii se bazează pc...

 • Plan individualizat de asistenta si ingrijire a unei persoane varstnice

  1.Identificarea beneficiarului S.A are 79 de ani și locuiește într-un sat din județul Iași . Doamna a rămas văduvă în urmă cu cinci ani, soțul fiindui singurul sprijin, deoarece cele două fete ale doamnei din prima căsătorie au rămas în județul Botoșani, locul de provenoiență al doamnei, unde a fost căsătorită și și-a crescut copiii.Doamna S.A locuiește în casa construită împreună cu cel de al doilea soț cu care a trăit treizeci de ani . Casa are două camere, impropii locuirii, murdară și...

 • Cauzele si efectele fenomenului consumului de droguri in randul adolescentilor

  1.Tema de cercetare Am stabilit ca temă de cercetare “Consumul de droguri” în rândul adolescenților cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani . 2.Justificarea alegerii Am ales” Fenomenul consumului de droguri” deoarece acesta a devenit o problemă din ce în ce mai cunoscută pentru societatea românească, de asemenea s-a constatat o creștere alarmantă a acestuia în rândul adolescenților. Deși este un subiect dezbătut si mediatizat , părinții , adulții în general consideră că în rândul...

 • Modele metodologice, strategii, metode si instrumente in terapia si recuperarea persoanelor cu comportament adictiv

  Personalitatea adictivă poate fi definită ca o stare psihologică care face referire la dependențe. Aceasta poate include orice de la droguri și abuz de alcool la jocuri de noroc, internet, jocuri video, exercitii fizice, muncă, chiar relații. O persoană este considerată la risc de a dezvolta astfel de dependențe când prezintă semne de comportament impulsiv combinat cu o senzație de eșec în societate și stres maxim. O astfel de persoană poate trece de la o dependență la alta sau chiar susține...

 • Modele de proiecte privind interventia specifica- reducerea riscului de recidiva

  Evaluarea personalității minorului este legată de întocmirea planului de intervenție, la bază căruia stau factorii de risc și apărare. Scopul planificării este acela de a stabilit, în ce măsură trebuie de satisfăcut nevoile, micșorat riscul, stabilit sarcina minorului și perioada de realizare. O evaluare echilibrată trebuie să acopere atât punctele slabe ale minorului, cât și resursele acestuia. De ce este important să identificăm aceste aspecte pozitive? Pentru că acestea reprezintă...

 • Metode si tehnici de interventie in managementul de caz

  Hotarul dintre cele două componentede bază ale managementului de caz -evaluarea și intervenția - este greu de a fi stabilit, deoarece cunoașterea cazului nu se oprește la faza de evaluare; pe de altă parte, evaluarea trebuie astfel condusă încât să nu agraveze starea beneficiarului printr-un stil de investigație polițienesc, ci, dimpotrivă, să o amelioreze prin aspectele ei de ordin terapeutic, prin care beneficiarul dobândește încredere în asistentul social. Deci, o evaluare realizată...

 • Etapele managementului de caz

  Urmărind asigurarea continuității asistenței în interiorul sistemului, managementul de caz este un proces de identificare a cazului, de evaluare a nevoilor, de planificare, coordonare și furnizare directă a serviciilor, de monitorizare și evaluare continuă a nevoilor în cea mai eficientă și promptă modalitate. Managementul de caz constituie principalul ax suportiv in interiorul rețelei de asistență. Principalele funcții ale managementului (Nemtu,N.,2003:369-371) - Planificarea, prin...

 • Asistarea psihosociala in probatiune si colaborarea cu mediul privativ de libertate

  Asistarea psihosocială în cadrul sistemului de probațiune este abordată ca un proces complex, unitar și continuu, care presupune existența unor etape asistențiale distincte și totodată, interdepente. În esență, abordarea noastră face referire la realizarea unui circuit asistențial de natură psiho-sociologică, în care intră beneficiarii structurilor teritoriale de probațiune, în funcție de etapa procesual penală în care aceștia se află și care conturează etapele managementului de caz în...

 • Argumentareaa necesitatii si impactul interventiei individualizate

  În contextul său istoric, managementul de caz a apărut din necesitatea de a oferi o coordonare de calitate a serviciilor, dar și de a furniza servicii sociale intr-o manieră eficientă și rentabilă. Obiectivul principal este acela de a optimiza funcționarea beneficiarului prin oferirea de servicii de calitate. Managementul de caz își are originea în modelul de asistență socială a populațiilorsărace din instituții sociale. El a fost utilizat în orașe prin ani’60 ai secolului XX și folosit și...

 • Migratia internationala a cetatenilor romani dupa 1989

  I. Introducere Conform Dicționarului Explicațiv al Limbii Române termenul de migrație reprezintă „deplasare în masă a unor triburi sau a unor populații de pe un teritoriu pe altul, determinată de factori economici, sociali, politici sau naturali”. Migrația internațională este un fenomen complex, al cărui studiu se realizează uneori cu difilcultate. Termenul de emigrant reprezintă o persoană ce a plecat din țara de origine pentru a se stabili definitiv sau temporar în alta, forțat de...

 • Analiza comparativa priviind familia rusa traditionala si moderna

  Introducere Fiecare familie, stat în parte deține obiceiuri, tradiții specifice, care au evoluat sau s-au modificat cu timpul, în funcție de schimbările produse în societate. În această lucrare am abordat câteva criterii priviind familia rusă din perspectivă etnologică, care studiază familia tradițională și din perspectivă sociologică, care cercetează familia actuală, precum: căsătoria, selecția maritală, vârsta la căsătorie, validarea căsătoriei, locuința, alimentația, vestimentația,...

Pagina 2 din 158