Toate documentele din domeniul Sociologie - pagina 3 din 144

Evoluția sistemului de protecție a copilului în România

În România, ultimele decenii ale regimului comunist au fost caracterizate prin tendințe contradictorii în domeniul protecției copilului. La nivel declarativ și în documentele Partidului Comunist Român, copilul se afla în centrul preocupărilor societății. Pe de o parte, erau furnizate servicii universale gratuite... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Violența contra femeilor

I. Definirea problemei sociale Problema socială reprezintă o situație indezirabilă care este considerată de un segment important al securității ca fiind suficient de serioasă pentru că necesită acțiune colectivă în vederea obținerii unei ameliorări semnificative și a unei dezirabilități crescute. Organizația... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Analiza satului contemporan românesc

Comuna Niculițel este situată în Nordul Dobrogei, mai exact în partea de Nord-Vest a judetului Tulcea si este așezată într-o zonă depresionară a Podișului Niculițel, larg deschisă spre nord, la poalele dealurilor Niculițelului, cândva complet împădurite. Localitatea pare așezată într-o fortăreață naturală, cu o... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Noua revoluție feministă - Feminismul valului II

Feminismul este o doctrină ideologică ce și-a pus amprenta asupra evoluției societății omenești încă de la primele manifestări, și care a evoluat de-a lungul tipului în concordanță cu dezvoltarea societății în general și cu nevoia de afirmare a femeii, în special. Feminismul a cunoscut trei etape de dezvoltare,... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Populația, resursele umane și piața muncii în comuna Borca, Județul Neamț

COMUNA BORCA-JUDETUL NEAMT Populatia si resursele umane La 20 octombrie 2011 populatia stabila a Romaniei era de 20.121.641 persoane, din care 10.333.064 femei (51,4%). Fata de situatia existenta la recensamantul anterior, populatia stabila a scazut cu 1.559,3 mii persoane (din care, 779,2 mii femei), in... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Preview

Sociologia educației în familie

„O valoare este o credință durabilă că un mod de existență este din punct de vedere personal și social preferabil opusului său”, scrie M. Rokeach, distingând între valori terminale corespunzătoare finalităților vieții (fericirea, înțelepciunea, pacea) și valori instrumentale care se referă la mijloacele (moduri de a... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea umană - etapele dezvoltării (prenatala)

INTRODUCERE Definiția etapei prenatale Etapa prenatală reprezintă perioada care se află între concepție și naștere. La două săptamâni dupa concepție, ovulul fertilizat se transformă în embrion iar la trei luni dupa concepție organismul în etapa de dezvoltare capată de făt. Fătul primește resursele necesare pentru... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode și tehnici de intervenție în asistență socială

1) STUDIU DE CAZ Domnul Popescu are 69 de ani, este colonel în rezervă, locuiește singur într-un apartament care este proprietate personală cu două camere, este văduv, de trei ani, nu are copii și nu păstrează legătura cu familia extinsă. Are o pensie de 5200 RON, este o persoană extrem de sociabilă, prietenoasă,... citește mai departe

23 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Comportament prosocial versus comportament antisocial

CAPITOLUL I Definirea comportamentelor pro si antisociale Oamenii traiesc intotdeauna intr-o societate care are valori si reguli referitoare la relatiile interpersonale. Acestea sunt cateva dintre valorile fundamentale referitoare la persoana: viata; integritatea corporala si sanatatea; libertatea si demnitatea;... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Chestionar itemi diferiți

I. ITEMII OBIECTIVI Variante de itemi obiectivi: A. Itemi cu alegere duală (binari) - Itemi de forma Adevărat - Fals (Da - Nu): Scrieți A pentru adevărat sau F pentru fals în dreptul urmatoarelor afirmații: 1. Procesul perceptiv cuprinde 4 faze printre care și detecția. 2. Identificarea presupune detașarea... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Penuria în România în perioada anilor 2008-2018

Abstract În această lucrare urmează să prezint aspectele referitoare la penuria din România atât prin prisma datelor statistice preluate din surse de specialitate, cât și prin prisma lucrărilor ce au caracter academic scrise pe această tematică. Conceptualizare În România, problematica sărăciei sau a penuriei... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Regimul juridic al terenurilor - Dreptul de proprietate

1. Istoricul reformei funciare în Republica Moldova - S a lansat prin modificarea art. 82 din Codul Funciar vechi; - Procedura, etapele Reformei agrare au fost reglementate de Hotărârea Parlamentului “ Cu privire la Concepția reformei agrare și a dezvoltării social economice a satului” Nr.510a XII din... citește mai departe

25 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etică în afaceri (companie, angajat sau angajator)

Etica în afaceri este una din ramurile specializate ale eticii aplicate, care se preocupă cu principiile morale și cu problemele morale sau etice care apar în cadrul mediului de afaceri. Ea reflectă filosofia aferentă mediului de afaceri, o ramură a filosofiei care se preocupă cu aspectele filosofice, politice și... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Fenomenul discriminării în Republica Moldova

I. Introducere Noțiunea de discriminare. Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Obiectivele cercetării. Scopul cercetării este: promovarea valorilor și a practicilor privind lupta împotriva discriminării în... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Statul în relațiile internaționale

Primele formațiuni statale au fost cele Sumeriene, apărute în jurul anului 3500 î.Hr. De-a lungul timpului oamenirea a cunoscut diferite forme de guvernământ. De exemplu republica (specifică Greciei antice) este una dintre formele de guvernământ adoptată în prezent de aproximativ 80% din statele lumii, în timp ce... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview