Toate documentele din domeniul Statistica

 • Analiza statistica a variabilitatii valorilor individuale

  Lucrarea prezintă într-o formă concisă principalii indicatori ai tendinței centrale, ai împrăștierii și ai formelor de repartizare a frecvențelor. În cele ce urmează am efectuat analiza repartiției pe grupe de medii obținute de elevii unei școlii gimnaziale la Evaluarea Națională 2016, utilizând un sistem de indicatori care au relevanță și prin interpretarea cărora se pot trage concluzii certe în funcție de care se poate prognoza evoluția viitoare. 1. Introducere O analiză statistică a...

 • Elaborarea unei strategii manageriale in cadrul companiei SC Top Fatade SRL

  Introducere Intr-o economie in curs de dezvoltare, cum este economia Romaniei, sectorul intreprinderilor mici si mijlocii este considerat a fi o sursa a inovarii, flexibilitatii si dezvoltarii economice. Accelerarea globarizarii face ca relatiile competitive intre indivizi, afaceri, regiuni si natiuni sa fie tot mai complexe si corelate indifferent de dimensiunea si de stadiul de dezvoldare a afacerii sunt de parere ca planificarea strategica a devenit obligatorie pentru intreprinzatori in...

 • Evolutia Indicelui S&P500

  I. Introducere S&P500 reprezintă denumirea abreviată a indicelui Standard & Poor's 500 care este indicele celor mai mari companii americane (în funcție de valoare) listate la NYSE și NASDAQ. Indicele cuprinde cele 500 de companii principale și aproximativ o acoperire de 80% a capitalizării disponibile a pieței cu Apple, Microsoft și Exxon în calitate de primele trei cele mai mari companii. La fel ca toți indicii principali, indicele S&P 500 utilizează Standardul global de...

 • Proiect Pachete Program de Statistica II

  1. INTRODUCERE În vederea realizării proiectului, am ales baza de date „GrinnellHouses” , iar sursa acestei baze de date este vincentarelbundock. Scopul acestei analize este de a oferi o imagine de ansamblu asupra vânzării caselor din Grinnell, Iowa în perioada 2005-2015. Aceste observații au fost adunate de la un eșantion de 929 de persoane și prezintă 15 variabile. Punctul de pornire, în studierea acestui fenomen, a fost alegerea variabilelor cu care voi lucra pe parcursul analizei și...

 • Metodologia cercetarii, cercetarea cantitativa

  CE NE PROPUNEM? ASPECTE DE AVUT ÎN VEDERE LA ALEGEREA UNEI TEME DE STUDIU - Dacă tema prezintă interes pentru student/masterand/doctorand; - Competența studentului în domeniul din care face parte tema; - Dacă tema este fezabilă/viabilă: se verifică dacă există date statistice disponibile cu referire la temă sau dacă datele trebuie culese prin aplicarea de chestionare, interviuri etc; - Noutatea/originalitatea: dacă tema a mai fost studiată și care este stadiul, respectiv care sunt...

 • Estimarea prin simulare a unor indicatori economici si tehnici folosind metoda Monte Carlo

  Apariția metodei de simulare Monte Carlo este plasată în jurul anului 1944. Această metodă a cunoscut multe interpretări, a primit definiții variate, prin urmare putem afirma că această metodă a parcurs un lung și controversat proces de formare și dezvoltare. Ceea ce recomandă utilizarea acestei metode în rezolvarea unei game variate de probleme este faptul că, pentru a obține cel mai bun rezultat, este necesar un efort de calcul mic în comparație cu dificultatea problemei. Simularea...

 • Bazele statisticii

  PARTEA 1: STATISTICA DESCRIPTIVĂ US1 - NOȚIUNI INTRODUCTIVE Cuprins 1.1. Populație statistică 1.2. Eșantion 1.3. Unitate statistică 1.4. Variabilă statistică 1.5. Obiectivele statisticii descriptive Rezumat Acest capitol prezintă cele mai importante concepte folosite în analiza statistică: populație, eșantion, variabile statistice, unități statistice. Pentru variabilele statistice sunt prezentate criteriile de clasificare și tipurile acestora. Metodele de analiză statistică a...

 • Indicii statistici - tipologie, caracteristici, rol la nivel de firma

  Concepte referitoare la indicii statistici Indicii și indicatorii statistici reprezintă o modalitate sistematică de comparare în timp a evoluției sau dinamicii variabilelor economice. Printre variabilele economice care sunt analizate cel mai des cu ajutorul indicilor și indicatorilor statistici se pot enumera: prețurile și cantitățile de produse, productivitatea muncii, rata inflației ș.a. Prin metoda indicilor și indicatorilor statistici se pot sintetiza informațiile referitoare la seriile...

 • Consilierea categoriilor defavorizate

  1. Definirea abandonului școlar (perspectiva teoretică) Fenomenul abandonului școlar este unul dintre subiectele de top de pe agenda politică educativă din România și din Uniunea Europeană. În țara noastră abandonul școlar a luat amploare în ultimii ani, în special în mediul rural. De-alungul ultimilor 10 ani, rata abandonului școlar în România a înregistrat anumite fluctuații - în anul 2004 se situa 22,9% după care, în 2008 a scăzut la 15,9%, urmând apoi să crească la 16,6% în 2009. La...

 • Analiza statistica

  Judetul Galati - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase Nr. Crt. Denumire firma Variabila calitativa Variabila cantitativa Tipul societatii Cifra de afaceri Nr. anagajati 1 AGROGAL SA SA 33.696.198 104 2 AGRIMAT MATCA SA SA 27.275.324 103 3 PRESTATORUL SRL SRL 12.894.939 43 4 BRATES-PRUT FRUMUSITA SA SA 11.101.744 34 5 TRANSION AGRO SRL SRL 8.824.252 29 6 AGROMEC COROD SA SA 8.817.799...

 • Statistica

  1. NOȚIUNI STATISTICE FUNDAMENTALE 4 1.1. Definiția și rolul statisticii 4 1.2. Utilitatea statisticii în practică 5 1.3. Măsurarea în statistică 5 Exercițiul 1 7 1.4. Concepte statistice fundamentale 7 1.4.1. Noțiunea de variabilă statistică 7 1.4.2. Variabile dependente și variabile independente 7 Exercițiul 2 ..8 1.4.3. Variabile continue și variabile discrete ..8 1.4.4. Populație și eșantion ..8 Exercițiul 3 ..8 1.4.5. Statistica descriptivă și statistica inferențială ..8...

 • Modelul multifactorial de regresie liniara - Analiza natalitatii pe tari

  1. Prezentarea problemei 1.1. Descrierea fenomenului analizat și a factorilor explicativi considerați Fenomenul analizat este natalitatea. Natalitatea este un indice rezultat din raportarea nou-născuților vii la mia de locuitori într-o anumită perioadă de timp, care indică frecvența nașterilor în acea perioadă de timp (www.dexonline.ro). Natalitatea este elementul dinamic, activ al bilanțului natural și cunoaște o mai mare variabilitate în spațiu și timp, întrucât poate fi mai ușor de...

 • Analiza seriilor de timp

  1. Introducere Fenomenul înregistrat reprezintă numărul de locuințe rezidențiale din Belgia, cu excepția locuințelor pentru comunitate, lunar, de la 1 Ianuarie 2003 până pe 12 decembrie 2013 pe baza autorizaților de construcție. Autorizația de construire se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul și cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, în vederea începerii lucrărilor de construcții. 2. Prezentarea seriei de date Datele au fost preluate de pe...

 • Analiza statistica a mortalitatii infantile la univelul UE

  1. Introducere Tema proiectului este reprezentată de fenomenul moratlitatea infantile din țările Uniunii Europene, în anul 2015. Pentru realizarea proiectului au fost preluate date de pe Eurostat, din anul 2015. Datele sunt preluate și prelucrate în programul SPSS. Pentru a putea analiza acest fenomen am înregistrat cinci variabile cantitative și două variabile calitative. Variabilele cantitative sunt reprezentate de următorii indicatori: rata mortalității infantile, riscul sărăciei, PIB,...

 • Statistica pentru afaceri - Painea

  A. Introducere Am ales acest produs, deoarece oamenii sunt mult mai atenți la ceea ce consumă, iar pâinea este un aliment „problemă” in viziunea anumitor persoane. De ce e bine sa mănânci pâine? Chiar dacă există păreri conform cărora nu este indicat sa manânci pâine, consumul acestui aliment te poate ajuta, fiindcă pâinea conține carbohidrați, fibre, dar și proteine. Datorită faptului că acești carbohidrați reprezintă principala sursă pentru metabolism și, mai ales, pentru sistemul...

Pagina 1 din 80