Toate documentele din domeniul Statistica

 • Analiza implicarii parintilor in educatia copiilor

  Scop : identificarea proporțiilor implicării părinților în educația copiilor prin participarea la ședințe, verificarea temelor, ascultarea lecțiilor și cunoașterea colegilor. Obiective : - identificarea proporției părinților ce verifică temele copiilor pe fiecare nivel de educație. - identificarea proporțiilor implicării părinților în educația copiilor prin verificarea temelor pe fiecare nivel de educatie . - estimarea diferețtei dintre proproporția părinților ce merg la ședintele cu...

 • Statistica multivariata

  Evoluțiile populației și ale fenomenelor demografice în țara noastră au devenit extrem de complexe, pe fondul unui declin demografic intrat în al 27‐lea an, conturând accentuarea fermă a procesului de depopulare a țării. Natalitatea stă la baza fenomenului de creștere a populației, excedentul numeric de nou‐născuți asupra deceselor conducând la sporul natural al populației. Cele mai importante caracteristici care au suferit modificări notabile și au consolidat stabilitatea natalității la un...

 • Studiul privind evolutia potentialului turistic in Romania dupa 1990

  Introducere Lucrarea propune o analiză statistică a potențialului turistic din România după anul 1990 până în prezent, deoarece turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfășurată în alte sectoare, fiind cel mai dinamic sector economic. Dezbătută din mai multe perspective, această temă dovedește a avea o importanță majoră. Fenomenul turistic este greu de delimitat deoarece, ca orice activitate umană, cade sub incidența studiului interdisciplinar,...

 • Analiza statista privind relatia dintre profesori si elevi

  INTRODUCERE Relaţia profesor-elev a constituit un obiect de reflecţie pentru teoreticienii tuturor timpurilor. Ea reprezintă o ,,sinteză a relaţiilor interpersonale” pe fundalul cărora se nasc şi se dezvoltă atât virtuţile şi viciile. Faptele bune se ivesc şi depind de destinatar, sunt generate de acesta; ,,Ceea ce fac încerc să fac pe placul semenului meu. Dacă el ar gândi cel puţin la fel înţelegerea ar deveni plenară, ar putea să apară toleranţa reciprocă. În contextul favorabil...

 • Pachete program de statistica

  1. INTRODUCERE 1.1 Definirea problemei În acest proiect voi analiza baza de date dietstudy.sav (studiu de dietă) din SPSS.. Voi analiza greutatea finală a persoanelor care țin dietă în funcție de prima greutate intermediară , a doua greutate intermediară , a treia greutate intemediară, în funcție de vârstă și genul persoanleor care participă la acest studio de caz. Pe parcursul acestui proiect voi descrie toate variabilele. Apoi voi verifica dacă acestea sunt asociat, dacă între...

 • Analiza statistica a ratei somajului si a ratei exportului in Romania

  1. INTRODUCERE Pe parcursul acestui proiect voi analiza fenomenul ‚Analiza ratei şomajului şi a ratei exportului, în România în anul 2016’’ Am ales să studiez acest fenomen deoarece acesta ne oferă informaţii folositoare despre situaţia financiară a persoanelor care locuiesc pe teritoriul României, dacă aceşti cetăţeni nu au un loc de muncă atunci va scade nivelul de trai, va creşte nivelul furturilor. Rata şomajului reprezintă un factor al nivelului economic al ţării, ajută la stabilirea...

 • Statistica variabilelor calitative

  1. Introducere Școala este instituția de învățământ public unde sunt predate elementele de bază ale principalelor discipline. Școala urmărește atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode și discipline, școala informează și formează elevii , având grijă să evalueze modul în care au fost atinse obiectivele. Școala are un rol foarte important în educarea copilului. Școala este a doua casă a unui elev, ei trebuie să conștientizeze acest lucru, mai ales că școala este un factor al...

 • Statistica multivariata

  Introducere În cadrul acestui proiect vom prezenta distribuția orașelor României după câțiva indicatori socio-economici, în anul 2016. În prima parte a acestui proiect vom realiza analiza componentelor principale (ACP) cu ajutorul indicatorilor economici și orașele din România. Vom testa ipotezele de independență dintre variabile, vom alege numărul de axe factoriale și vor fi interpretate. De asemenea vom realiza analiza corelațiilor dintre variabile, vom identifica grupele de unități...

 • Chestionar privind preferintele consumului de ciocolata al iesenilor

  Bună ziua!Suntem studenți la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași și realizăm un studiu de opinie cu privire la preferințele locuitorilor municipiului Iași privind consumul de ciocolată. Vă rugăm sî ne acordați câteva minute completând acest chestionar. Vă mulțumim. Întrebări filtru F1. Localitatea dumneavoastră de domiciliu este Iași? □ Da □ Nu (Chestionarul s-a incheiat, vă mulțumim!) F2. Obișnuiți să consumați...

 • Intredependenta dintre evolutia numaruli somerilor si rata somajului

  1) Motivul pentru care am ales aceasta tema este acela ca noi ca viitori economisti suntem interesati de situatia financiara a Romaniei, de numarul somerilor dar si de rata somajului deoarece cu astfel de date urmeaza sa lucram. Variabila rezultativa este reprezentata de numarul de someri (x) iar variabila factoriala este reprezentata de rata somajului (y). Somajul este astazi unul dintre dezechilibrele care afecteaza, în proportii diferite, toate ţarile lumii. Existenta somajului este dovada...

 • Life expectancy influenced by HDI and GDP

  Literature review In this section, we will in the first step do a brief review of theoretical literature before presenting in a second step the results of some empirical studies. I & II articles assured that Life Expectancy is a valid indicator of representing Population health statue. Jean Marie Robine, Karen Ritchie, 1991, “Health life expectancy: evaluation of global indicator of change in population health” BMJ vol.302: 457-460 This text outlines ‘Healthy life expectancy’ is a...

 • Statistica

  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu dorește să facă un plan de dezvoltare a facilităților de cazare. Pentru a trece la acțiune consiliul de administrație hotărește că este necesar să se răspundă la următoarea întrebare: Câți studenți vor trebui cazați în următorii zece ani? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să cunoaștem răspunsul la cel puțin următoarele două întrebări: Câți absolvenți de liceu vor fi ? Câți vor să vină la universitate? (și altele poate). Pentru a răspunde la...

 • Analiza rentabilitatii indicelui bursier TX60 al pietei de capital din Canada

  1.Introducere Indicele S & P / TSX 60 este un indice de piață cu un stoc de 60 de companii mari listate la Bursa din Toronto, Canada. Indicele S & P / TSX 60 reprezintă , de asemenea, componenta canadiana a Standard & Poor's flagship S&P Global 1200 Index. Indicele S&P/TSX 60 se adreseaza nevoilor managerilor de investiții care au nevoie de un indice de portofoliu de capitalizare mare pe piața de capital din Canada. Lichiditate adecvată este o condiție esențială pentru...

 • Tipuri de indicatori statistici

  1. Introducere Economiștii se folosesc de expresii numerice capabile să sintetizeze ceea ce este esențial în mulțimea de date cu care operează , să releve trăsături cantitative și calitative ale fenomenului sau procesului considerat. Astfel de expresii în statistică se numesc “indicatori” . După clasificarea funcțiilor cognitive ale diferitor categorii de indicatori statistici , prezentul capitol detaliază aspecte legate de : - Mărimile relative - Mărimile medii . 2. Indicatorii...

 • Statistica

  Indicatorii relativi se obțin prin aplicarea unui model de comparație sub formă de raport. În statistica social-economică, prin mărime relativă înțelegem rezultatul raportării a doi indicatori statistici absoluți. Indicatorul din numărătorul raportului se numește indicator raportat, iar cel din numitor, indicator bază de raportare Ponderea persoanelor de sex masculin sau cu studii superioare în totalul anga jaților unei firme, numărul de studenți la 1000 de locuitori sau gradul de reali zare...

Pagina 3 din 78