Toate documentele din domeniul Statistica

 • Analiza influentei numarului pomilor fructiferi asupra productiei de fructe pe judetele din romania in anul 2015

  1.Introducere In acest proiect vom analiza prin metoda regresiei liniare simple, influenta pe care variablia independenta, numarul pomilor fructiferi, o are asupra variabilei dependente, productia de fructe. Studiile efectuate pe perioadele anterioare arat existenta unei legaturi directe si puternice, de aceea dorim sa analizam in ce masura acest lucru se verifica la nivelul tarii noastre, in anul 2015. In vederea realizarii prezentului proiect am utilizat aplicatia Excel din Microsoft...

 • Statistica sociala in drept

  Încă din cele mai vechi timpuri s-au formulat idei şi concepţii despre populaţie, vizând aspecte precum: care este numărul optim al populaţiei şi cum ar putea fi asigurat şi menţinut, care este relaţia dintre populaţie şi dezvoltare etc. Despre o teorie propriu-zisă, consistentă şi coerentă despre populaţie, putem vorbi însă abia în timpuri moderne. Obiectul de studiu al statisticii sociale îl reprezintă populațiile. Deși acestea sunt studiate de diferite discipline, statistica socială...

 • Sondaje

  A. Introducere: Pentru realizarea proiectului am ales din baza de date construita 5 variabile: - 2 variabile cantitative-numerice - 3 variabile calitative: 2 nominale si 1 ordinala Cele doua variabile nominale au fost extrase din “Modulul F”: 5. De cate ori pe saptamana faceti sport? a. nu am o ritmicitate stabilă, practic sport ocazional b. o data c. de doua ori d. mai mult de 2 ori e. altă situaţie ............................ 6. Unde preferati sa faceti sport? a. La sala b. In...

 • Influenta indicelui dezvoltarii umane si a PIB-ului pe cap de locuitor asupra sperantei de viata

  Introducere: Se cunoaște faptul că durata medie de viață este mai ridicată în țările mai dezvolate, acest lucru fiind influenţat de mai multi factori. Eu am ales sa studiez doi dintre factorii care ar putea să influenţeze speranţa de viaţă a unei ţări şi anume indicele dezvoltării umane (IDU) şi PIB-ul/locuitor. Ipotezele de la care pleacă acest studiu ţin cont de faptul că speranţa de viaţă este influenţată de IDU şi PIB/locuitor Ideea de bază este de a determina un model de evoluţie al...

 • Utilizarea statisticii ca element de manipulare si control social

  Statistica. Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip colectiv din punct de vedere cantitativ în scopul descrierii acestora și al descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. Aşadar, statistica reprezintă ştiinţa colectării datelor, a prezentării lor într-o formă sistematică, a analizării acestora şi a interpretării informaţiilor numerice obţinute. Etimologia cuvântului “statistică” este de origine latină, de la...

 • Analiza statistica a resurselor umane in intreprinderile din telecomunicatii

  INTRODUCERE Resursele umane apar ca o variabilă importantă, care determină succesul sau insuccesul activităţii în orice domeniu de activitate social-economică. În acest sens, este deosebit de important ca resursele umane să fie poziţionate în sistemul de valori adecvat rolului şi potenţialului lor. Printre cele mai importante domenii ale managementului resurselor umane, se prezintă previziunea necesarului în aceste resurse, care are o contribuţie deosebită pentru dezvoltarea valorilor...

 • Statistica

  Aplicatia 1 Profitul net pe primele noua luni ale unui an calendaristic la un supermarket se prezinta prin datele: Luna Profit net ( mii lei) Ianuarie 120 Februarie 116 Martie 122 Aprilie 144 Mai 145 Iunie 164 Iulie 175 August 176 Septembrie 178 Se cere: Sa se caracterizeze evolutia profitului net folosind indicatorii: absoluti; relativi; medii. Sa se reprezinte grafic seria valorilor absolute. Sa se determine trendul de evolutie pe baza metodelor mecanice. Sa se...

 • Serii de timp

  Aplicația 1 își propune să analizeze piața muncii din România, mai exact să urmărească evoluția ratei șomajului în cazul tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 24 ani, indiferent de nivelul de nivelul de educație deținut. Este baza pentru o lucrare de licență în care situația României să fie comparată cu cea a altor țări, cu accent pe influența ciclurilor economice asupra ratei șomajului pentru fiecare categorie de sex. Deși inițial vom compara rata șomajului pe categorii de sex, ulterior...

 • Statistica economica - Studiul de caz A

  Gruparea magazinelor conform dimensiunii, efectivului salariaților și incasărilor Nr. crt. Dimensiune magazin SMCA/PMCA Efectivul salariaţilor - persoane - Încasări (mii lei) 0 - z- - x - - y - 1 PMCA 13 7,81 2 SMCA 6 2,92 3 PMCA 10 5,35 4 PMCA 13 8,02 5 PMCA 11 5,83 6 SMCA 8 3,91 7 PMCA 13 8,34 8 PMCA 15 8,05 9 PMCA 11 6,23 10 SMCA 9 4,59 11 PMCA 11 5,25 12 SMCA 8 4,20 13 PMCA 15 8,05 14 SMCA 8 4,08 15 PMCA 13 7,03 16 PMCA 15 7,94 17 SMCA 9 4,26 18 SMCA 5 2,51 19...

 • Analiza datelor

  I.INTRODUCERE In cadrul acestui proiect vom face o analiza statistica multivariata pentru date reale din educatie. Analiza statistica multivariata a datelor este definita de un ansamblu de metode care vizeaza studiul corelatiilor sau a asocierilor dintre mai multe variabile statistice si/sau gruparea unitatilor statistice in grupe sau clastere omogene in functie de gradul de asemanare dintre acestea dupa variabilele inregistrate. Obiective - Analiza datelor folosind analiza discriminant...

 • Avutia natiunii

  Avutia, nationala este unul din indicatorii principali folositi pen tru caracterizarea potentialului economic al unei tari. Marimea si structura avutiei nationale determina nivelul de viata materia si cultural al populatiei si in acelasi timp constituie conditia materiala a desfasurarii proceselor economice. Aceste elemente justifica atentia care se acorda atit problemelor teoretice privind definirea si stabilirea sferei de cuprindere cit si celor practice-metodologice, de masurare...

 • Practica in statistica

  Obiectivul proiectului Analiza statistica, folosind metode descriptive si inferentiale, a unei serii de date inregistrate la un moment dat si analiza statistica descriptiva a unei serii de timp. Proiectul de practica a fost realizat pe baza datelor reale din: statistica oficiala BAZA DE DATE TEMPO ONLINE 1. Introducere Intr-o prima conceptie, statistica echivala cu descrierea statului, expunerea situatiei geografice, economice si politice. Acest gen de statistica a fost cultivat mai intai...

 • Atitudini, opinii si comportamente ale barbatilor din localitatea Falticeni referitoare la achizitionarea pantalonilor office de la magazinul Man Style

  Cercetarea statistica a fost realizata referitor la produsele vandute in cadrul intreprinderiiMan Style , cu sediul in localitatea Falticeni. Intreprinderea care isi desfasoara activitatea la magazinul Man Style (inca din 2008) se adreseaza prin produsele vandute persoanelor de sex masculin, de varste cuprinse intre 15 si 70 ani. Astfel, produsele de baza sunt pantaloni office barbatesti. 1.Informatiile ce trebuie aflate de la populatia statistica investigata A)Legate de comportament:...

 • Analiza statistica

  1. Introducere Intr-o prima conceptie, statistica echivala cu descrierea statului, expunerea situatiei geografice, economice si politice. Acest gen de statistica a fost cultivat mai intai de italieni. Inca din sec. XIII - XIV in Republica Venetia se elaborau diferite rapoarte care contineau informatii privitoare la partenerii sai comerciali si au fost utilizate in politica comerciala oficiala. Curentul "descrierea statului" a atins apogeul in sec. XVII- XVII cand, in Germania, s-a...

 • Analiza multi dimensinala

  In vederea realizării acestui proiect a fost consultat site-ul cu adresa următoare : http://databank.worldbank.org/ de unde s-au extras un număr de 60 de țări de pe continentele Europa și Asia de S și S-E. referitor la activitatea de incheiere si derulare a contractelor intre firme. Costul acestor operații economice, financiare și drept economic determină incadrarea unei țări într-o anumita categorie, numită aici cluster. Studiul statistic s-a realizat cu ajutorul programului SPSS-IBM-18.0 în...

Pagina 4 din 78