Toate documentele din domeniul Statistica

 • Life expectancy influenced by HDI and GDP

  Literature review In this section, we will in the first step do a brief review of theoretical literature before presenting in a second step the results of some empirical studies. I & II articles assured that Life Expectancy is a valid indicator of representing Population health statue. Jean Marie Robine, Karen Ritchie, 1991, “Health life expectancy: evaluation of global indicator of change in population health” BMJ vol.302: 457-460 This text outlines ‘Healthy life expectancy’ is a...

 • Statistica

  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu dorește să facă un plan de dezvoltare a facilităților de cazare. Pentru a trece la acțiune consiliul de administrație hotărește că este necesar să se răspundă la următoarea întrebare: Câți studenți vor trebui cazați în următorii zece ani? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să cunoaștem răspunsul la cel puțin următoarele două întrebări: Câți absolvenți de liceu vor fi ? Câți vor să vină la universitate? (și altele poate). Pentru a răspunde la...

 • Analiza rentabilitatii indicelui bursier TX60 al pietei de capital din Canada

  1.Introducere Indicele S & P / TSX 60 este un indice de piață cu un stoc de 60 de companii mari listate la Bursa din Toronto, Canada. Indicele S & P / TSX 60 reprezintă , de asemenea, componenta canadiana a Standard & Poor's flagship S&P Global 1200 Index. Indicele S&P/TSX 60 se adreseaza nevoilor managerilor de investiții care au nevoie de un indice de portofoliu de capitalizare mare pe piața de capital din Canada. Lichiditate adecvată este o condiție esențială pentru...

 • Tipuri de indicatori statistici

  1. Introducere Economiștii se folosesc de expresii numerice capabile să sintetizeze ceea ce este esențial în mulțimea de date cu care operează , să releve trăsături cantitative și calitative ale fenomenului sau procesului considerat. Astfel de expresii în statistică se numesc “indicatori” . După clasificarea funcțiilor cognitive ale diferitor categorii de indicatori statistici , prezentul capitol detaliază aspecte legate de : - Mărimile relative - Mărimile medii . 2. Indicatorii...

 • Statistica

  Indicatorii relativi se obțin prin aplicarea unui model de comparație sub formă de raport. În statistica social-economică, prin mărime relativă înțelegem rezultatul raportării a doi indicatori statistici absoluți. Indicatorul din numărătorul raportului se numește indicator raportat, iar cel din numitor, indicator bază de raportare Ponderea persoanelor de sex masculin sau cu studii superioare în totalul anga jaților unei firme, numărul de studenți la 1000 de locuitori sau gradul de reali zare...

 • Analiza influentei numarului pomilor fructiferi asupra productiei de fructe pe judetele din romania in anul 2015

  1.Introducere In acest proiect vom analiza prin metoda regresiei liniare simple, influenta pe care variablia independenta, numarul pomilor fructiferi, o are asupra variabilei dependente, productia de fructe. Studiile efectuate pe perioadele anterioare arat existenta unei legaturi directe si puternice, de aceea dorim sa analizam in ce masura acest lucru se verifica la nivelul tarii noastre, in anul 2015. In vederea realizarii prezentului proiect am utilizat aplicatia Excel din Microsoft...

 • Statistica sociala in drept

  Încă din cele mai vechi timpuri s-au formulat idei şi concepţii despre populaţie, vizând aspecte precum: care este numărul optim al populaţiei şi cum ar putea fi asigurat şi menţinut, care este relaţia dintre populaţie şi dezvoltare etc. Despre o teorie propriu-zisă, consistentă şi coerentă despre populaţie, putem vorbi însă abia în timpuri moderne. Obiectul de studiu al statisticii sociale îl reprezintă populațiile. Deși acestea sunt studiate de diferite discipline, statistica socială...

 • Sondaje

  A. Introducere: Pentru realizarea proiectului am ales din baza de date construita 5 variabile: - 2 variabile cantitative-numerice - 3 variabile calitative: 2 nominale si 1 ordinala Cele doua variabile nominale au fost extrase din “Modulul F”: 5. De cate ori pe saptamana faceti sport? a. nu am o ritmicitate stabilă, practic sport ocazional b. o data c. de doua ori d. mai mult de 2 ori e. altă situaţie ............................ 6. Unde preferati sa faceti sport? a. La sala b. In...

 • Influenta indicelui dezvoltarii umane si a PIB-ului pe cap de locuitor asupra sperantei de viata

  Introducere: Se cunoaște faptul că durata medie de viață este mai ridicată în țările mai dezvolate, acest lucru fiind influenţat de mai multi factori. Eu am ales sa studiez doi dintre factorii care ar putea să influenţeze speranţa de viaţă a unei ţări şi anume indicele dezvoltării umane (IDU) şi PIB-ul/locuitor. Ipotezele de la care pleacă acest studiu ţin cont de faptul că speranţa de viaţă este influenţată de IDU şi PIB/locuitor Ideea de bază este de a determina un model de evoluţie al...

 • Utilizarea statisticii ca element de manipulare si control social

  Statistica. Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip colectiv din punct de vedere cantitativ în scopul descrierii acestora și al descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. Aşadar, statistica reprezintă ştiinţa colectării datelor, a prezentării lor într-o formă sistematică, a analizării acestora şi a interpretării informaţiilor numerice obţinute. Etimologia cuvântului “statistică” este de origine latină, de la...

 • Analiza statistica a resurselor umane in intreprinderile din telecomunicatii

  INTRODUCERE Resursele umane apar ca o variabilă importantă, care determină succesul sau insuccesul activităţii în orice domeniu de activitate social-economică. În acest sens, este deosebit de important ca resursele umane să fie poziţionate în sistemul de valori adecvat rolului şi potenţialului lor. Printre cele mai importante domenii ale managementului resurselor umane, se prezintă previziunea necesarului în aceste resurse, care are o contribuţie deosebită pentru dezvoltarea valorilor...

 • Statistica

  Aplicatia 1 Profitul net pe primele noua luni ale unui an calendaristic la un supermarket se prezinta prin datele: Luna Profit net ( mii lei) Ianuarie 120 Februarie 116 Martie 122 Aprilie 144 Mai 145 Iunie 164 Iulie 175 August 176 Septembrie 178 Se cere: Sa se caracterizeze evolutia profitului net folosind indicatorii: absoluti; relativi; medii. Sa se reprezinte grafic seria valorilor absolute. Sa se determine trendul de evolutie pe baza metodelor mecanice. Sa se...

 • Serii de timp

  Aplicația 1 își propune să analizeze piața muncii din România, mai exact să urmărească evoluția ratei șomajului în cazul tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 24 ani, indiferent de nivelul de nivelul de educație deținut. Este baza pentru o lucrare de licență în care situația României să fie comparată cu cea a altor țări, cu accent pe influența ciclurilor economice asupra ratei șomajului pentru fiecare categorie de sex. Deși inițial vom compara rata șomajului pe categorii de sex, ulterior...

 • Statistica economica - Studiul de caz A

  Gruparea magazinelor conform dimensiunii, efectivului salariaților și incasărilor Nr. crt. Dimensiune magazin SMCA/PMCA Efectivul salariaţilor - persoane - Încasări (mii lei) 0 - z- - x - - y - 1 PMCA 13 7,81 2 SMCA 6 2,92 3 PMCA 10 5,35 4 PMCA 13 8,02 5 PMCA 11 5,83 6 SMCA 8 3,91 7 PMCA 13 8,34 8 PMCA 15 8,05 9 PMCA 11 6,23 10 SMCA 9 4,59 11 PMCA 11 5,25 12 SMCA 8 4,20 13 PMCA 15 8,05 14 SMCA 8 4,08 15 PMCA 13 7,03 16 PMCA 15 7,94 17 SMCA 9 4,26 18 SMCA 5 2,51 19...

 • Analiza datelor

  I.INTRODUCERE In cadrul acestui proiect vom face o analiza statistica multivariata pentru date reale din educatie. Analiza statistica multivariata a datelor este definita de un ansamblu de metode care vizeaza studiul corelatiilor sau a asocierilor dintre mai multe variabile statistice si/sau gruparea unitatilor statistice in grupe sau clastere omogene in functie de gradul de asemanare dintre acestea dupa variabilele inregistrate. Obiective - Analiza datelor folosind analiza discriminant...

Pagina 4 din 79