Toate documentele din domeniul Statistica

 • Program Pachete de Statistica

  1. Introducere În vederea realizării acestui proiect, am ales baza de date „Employee data.sav”, cu scopul de a face analiza asupra salariului curent al unor angajatidintr-o firma. În urma analizei, se va observa influenta pe care o au factorii de influență asupra salariului curent. Factorii de influență sunt variabilele salbegin (beginning salary) și jobtime (months since hire). 2. Descrierea bazei de date și a variabilelor analizate Baza de date Employee data.sav conține informații...

 • Metode moderne de previziune si simulare in marketing

  Societatea democratică modernă nu poate funcţiona eficient şi riguros fără o bază solidă de date statistice relevante, fiabile, la care să se poată avea acces facil şi comod.Reprezentînd un „bun public”, în societatea contemporană, informaţia statistică oficială are menirea de a servi întreaga societate, în condiţii de maximă transparenţă, imparţialitate şi egalitate pentru toate grupurile ţintă de cunoaştere. O condiţie esenţială a edificării, funcţionării şi dezvoltării unei societăţi...

 • Analiza univariata si bivariata

  a) REZUMAT CERCETARE Întrucât România cunoaște o perioadă intensă de transformare socială și economică, alături de numărul redus de studii pe această temă, considerăm oportună abordarea acestui subiect. Din punct de vedere al științei marketingului, studierea surselor de venit ale studenților aduce la suprafață anumite răspunsuri cu privire la opțiunile de administrare a veniturilor, ce își doresc aceștia, de ce și în ce măsură sunt sau nu mulțumiți de statutul lor actual. Odată cu...

 • Analiza numarului innoptarilor in hoteluri din Iasi, lunar, in perioada ianuarie 2010 - august 2014

  1. Introducere 1.1. Prezentarea fenomenului înregistrat Turismul este un domeniu amplu dezbătut la nivel mondial, naţional, şi chiar regional, însă multe cercetări în acest domeniu au un caracter teoretic general. Cele mai multe cercetări şi publicaţii fac referire, în principal, la regionarea turistică a teritoriului ţării, iar cele care fac referire la regiuni mai mici din cadrul ţării, sunt relativ puţine. Activitatea turistică se numără printre fenomenele ce s-au impus în epoca...

 • Cercetare asupra populatiei inactive cu varsta de 15 ani si peste, pe categorii de varsta si nivel de instruire

  1. Introducere Fenomenul ales pentru a efectua prezentul studiu prezintă totalitatea populației inactive cu vârsta de 15 ani și peste, pe categorii de vârstă și nivel de instruire . Scopul acestui studiu este acela de a observa asocierile dintre variabilele incluse în analiză și legăturile dintre acestea, în ce măsură influențează sexul populația inactivă a României, în ceea ce privește vârsta și nivelul de instruire. Populația inactivă de 15 ani și peste cuprinde persoanele inactive în...

 • Utilizarea sondajului in caracterizarea fenomenelor economico – sociale

  TEMA PROIECTULUI Un agent economic dispune de o rețea de unitații economice cu profilul alimentație publică în care sunt angajații 500 de vânzători. Pentru cei 500 de vânzători, considerați ca o colectivitate generală, s-a întocmit o bază de sondaj (vezi baza de sondaj din Anexa nr. 1). Înscrierea în baza de sondaj a vânzătorilor s-a făcut în ordine alfabetică, ceea ce constituie un criteriualeatoriu și li s-a dat un cod (Nr. Crt.). Considerând cei 500 de vânzători ca o colectivitate...

 • Coaching

  1. Ce este coaching-ul? În traducere liberă, termenul de coaching înseamnă ”antrenament” și este un termen împrumutat din sport. În principiu, coaching-ul se bazează pe un parteneriat între un coach și clientul său, clinet care dorește să atingă un anumit obiectiv personal sau professional, în sensul evoluției sau creșterii performanței sale. Prin diverse metode, coach-ul își ajută clientul să atingă obiectivul propus. Apărut în urmă cu mai mult de 25 de ani și puternic influentat de...

 • Tendinte in Evolutia Datoriei Publice Externe a Romaniei in Perioada 2005-2013

  INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe ţări ale lumii, care s-a repetat,o constituie întocmirea şi încheierea acestora cu deficite. Cauzele şi nivelul deficitului cunosc diferenţieri importante, datorită gradului diferit de dezvoltare economică, astfel întâlnim: ţări dezvoltate, ţări aflate în tranziţie sau ţări aflate în curs de dezvoltare. Nu mi-am propus să analizez aceste cauze şi nici aspectele legate de nivelul deficitului bugetar, vreau doar să accentuez...

 • Analiza Componentelor Principale

  Analiza componentelor principale (PCA – Principal Component Analysis) face parte din categoria tehnicilor multivariate care permit reducerea dimensiunii datelor. În termeni matematici, analiza pe componente principale (ACP) asigură transformarea unui set de date corelate din spaţiul cu p dimensiuni, într-un set de date necorelate în spaţiul cu q dimensiuni (q≤p). Variabilele necorelate, numite componente principale, constituie combinaţii liniare ale mărimilor originale corelate (variabile...

 • Practica in Statistica

  Obiectivul proiectului Analiza statistică, folosind metode descriptive şi inferenţiale, a unei serii de date înregistrate la un moment dat şi analiza statistică descriptivă a unei serii de timp. Proiectul de practică a fost realizat pe baza datelor reale din: statistica oficială BAZA DE DATE TEMPO ONLINE 1. Introducere Statistica este, conform definiţiei date de matematicianul român Grigore Constantin Moisil (1906-1973), „mijlocul cel mai puternic de cercetare a faptelor sociale”, iar...

 • Numarul de Actiuni Tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti

  Data X Y 12.03.2010 1.64 625 13.03.2010 1.66 360 16.03.2010 1.70 793 17.03.2010 1.77 697 18.03.2010 1.77 482 19.03.2010 1.79 712 22.03.2010 1.75 545 23.03.2010 1.80 597 24.03.2010 1.79 758 25.03.2010 1.77 50 26.03.2010 1.78 207 29.03.2010 1.79 47 30.03.2010 1.82 264 31.03.2010 1.83 329 1.04.2010 1.88 564 2.04.2010 1.94 388 6.04.2010 1.94 1060 7.04.2010 1.89 799 8.04.2010 1.88 480 9.04.2010 1.91 254 12.04.2010 1.93 344 13.04.2010 1.93 218 14.04.2010 1.95 249 15.04.2010...

 • Cercetare Statistica cu Privire la Gradul de Motivare al Angajatilor din Cadrul SC Mobexpert Bucovina SRL

  Abstract În perioada pe care o traversăm acum firmele românești au definiții diferite în ceea ce privește motivarea salariaților. Pe de o parte, avem societățile de succes care au continuat aproape nestingherite investițiile în resurse umane, politicile de recompensare și recunoaștere și care nu au ajustat bugetele de trening. De cealaltă parte stă o categorie mare de societăți mari și mici care au redus considerabil sau chiar au întrerupt programele de retenție a angajaților, închipuindu-și...

 • Studiu Statistic Privind Principalii Factori Cauzatori de Accidente Rutiere in Perioada Ianuarie 2007 - Aprilie 2012

  I. CONSIDERAŢII GENERALE Accidentele Rutiere sunt probleme globale care afectează toate sectoarele societăţii, dar până acum ele nu au beneficiat de suficientă atenţie nici la nivel naţional şi nici la nivel internaţional (datorită lipsei de informaţii referitoare la mărimea consecinţelor directe şi indirecte, abordării fataliste a lor, şi lipsei unor responsabilităţi politice şi a unor abordări interdisciplinare). . Prognoza OMS pentru 2020 indică trecerea accidentelor de circulaţie de pe...

 • Insusirea Metodologiei de Estimare a Distributiei Spatiale Pentru o Variabila Geologica de Tip Numeric

  INTRODUCERE Obiectivul referatului este insusirea metodologiei de estimare a distributiei spatiale pentru o variabila geologica de tip numeric. Datele utilizate pentru estimarea distributiei spatiale a variabilei numerice sunt: • Coordonatele spatiale ale punctelor de observatie(Xi,Yi-Tabel 1); • Valorile variabilei numerice(Vi-Tabel 1); • Harta topografica a zonei investigate(Fig. 1); Tabel 1.Datele necesare pentru analiza variabilitatii spatiale Nr. crt. X Y v Nr. crt. X Y v 1...

 • Analiza Financiara a Veniturilor Studentilor si Sursa Acestora

  1. Definirea temei de cercetare Proiectul porneşte de la premisa că studenţii sunt constructorii societăţii bazate pe cunoaştere şi punctul central al strategiilor care urmăresc să facă învăţământul superior mai eficace şi mai responsabil. Având în vederea aceste aspecte, este justificată nevoia de a avea cât mai multe informaţii despre viaţa studenţilor pentru a evalua politicile curente din învăţământul superior, dar şi pentru a propune noi politici în vederea creşterii calităţii...

Pagina 6 din 78