Toate documentele din domeniul Statistica

 • Data mining - interpretrea rezultatelor

  Introducere Clasificarea reprezintă o sarcină de Data Mining ce are la bază învățarea unei funcții care mapează o anumită observație într-una din mai multe clase predefinite. Scopul clasificării este de a prezice cu exactitate clasa țintă pentru fiecare caz din date. O sarcină de clasificare pornește cu un set de date în care sunt cunoscute asignările clasei. În procesul de construcție de model (de formare), un algoritm de clasificare găsește relațiile dintre valorile previzionate și...

 • Studiu privind bugetul Ministerului Apararii Nationale in perioada 2011-2014

  Introducere Bugetul in Ministerul Apararii Nationale Ministerul Apararii Nationale (MApN) este organul de specialitate al Administratiei Publice Centrale care conduce si desfasoara , potrivit legii activitatile in domeniul apararii tarii avand ca scop apararea si promovarea obiectivelor securitatii nationale ale Romaniei in acest domeniu, inclusiv prin participarea la operatii, misiuni de aparare colectiva in cadrul NATO sau de asigurare a securitatii statelor membre ale UE, de raspuns la...

 • Statistica

  1. Ce este statistica şi ce reprezintă indicatorii statistici? Statistica poate fi definită ca fiind ştiinţa prin care se centralizează, prelucrează, prezintă,se analizează fenomenele cantitative.In sens restrans statistica este ştiinţa prin care inveţi să gandeşti cu ajutorul cifrelor. Statistica reprezintă arta şi ştiinţa culegerii şi inţelegerii datelor ce caracterizează fenomenele de masă. Serveşte la transmiterea mesajului. Statistica nu utilizează o secvenţă de genul:...

 • Utilizarea calculatorului

  Abstract: Acest studiu de caz este o cercetare despre utilizarea calculatorului în viaţa de zi cu zi a oamenilor şi anume dacă acesta este o necesitate sau este o dependenţă. Am ales această temă deoarece considerăm calculatorul ca fiind o necesitate pentru majoritatea indiviziilor, indiferent de categoria de vârstă din care fac parte şi datorită faptului că este utilizat în vaste domenii. Calculatorul a fost creat cu scopul de a prelucra date şi informaţii conform unei liste de instrucţiuni...

 • Chestionarul statistic

  1. Introducere Statistica este, conform definiţiei data de matematicianul român Grigore Constantin Moisil (1906-1973), „mijlocul cel mai puternic de cercetare a faptelor sociale”, iar Herbert George Wells (1866-1946), un celebru scriitor englez, spunea despre aceasta: „Într-o zi gândirea statistică va fi la fel de necesară, oricărui cetăţean folositor societaţii, ca şi scrisul şi cititul.”. Chestionarul este o succesiune logică și psihologică de întrebări scrise sau de imagini grafice cu...

 • Program Pachete de Statistica

  1. Introducere În vederea realizării acestui proiect, am ales baza de date „Employee data.sav”, cu scopul de a face analiza asupra salariului curent al unor angajatidintr-o firma. În urma analizei, se va observa influenta pe care o au factorii de influență asupra salariului curent. Factorii de influență sunt variabilele salbegin (beginning salary) și jobtime (months since hire). 2. Descrierea bazei de date și a variabilelor analizate Baza de date Employee data.sav conține informații...

 • Metode moderne de previziune si simulare in marketing

  Societatea democratică modernă nu poate funcţiona eficient şi riguros fără o bază solidă de date statistice relevante, fiabile, la care să se poată avea acces facil şi comod.Reprezentînd un „bun public”, în societatea contemporană, informaţia statistică oficială are menirea de a servi întreaga societate, în condiţii de maximă transparenţă, imparţialitate şi egalitate pentru toate grupurile ţintă de cunoaştere. O condiţie esenţială a edificării, funcţionării şi dezvoltării unei societăţi...

 • Analiza univariata si bivariata

  a) REZUMAT CERCETARE Întrucât România cunoaște o perioadă intensă de transformare socială și economică, alături de numărul redus de studii pe această temă, considerăm oportună abordarea acestui subiect. Din punct de vedere al științei marketingului, studierea surselor de venit ale studenților aduce la suprafață anumite răspunsuri cu privire la opțiunile de administrare a veniturilor, ce își doresc aceștia, de ce și în ce măsură sunt sau nu mulțumiți de statutul lor actual. Odată cu...

 • Analiza numarului innoptarilor in hoteluri din Iasi, lunar, in perioada ianuarie 2010 - august 2014

  1. Introducere 1.1. Prezentarea fenomenului înregistrat Turismul este un domeniu amplu dezbătut la nivel mondial, naţional, şi chiar regional, însă multe cercetări în acest domeniu au un caracter teoretic general. Cele mai multe cercetări şi publicaţii fac referire, în principal, la regionarea turistică a teritoriului ţării, iar cele care fac referire la regiuni mai mici din cadrul ţării, sunt relativ puţine. Activitatea turistică se numără printre fenomenele ce s-au impus în epoca...

 • Cercetare asupra populatiei inactive cu varsta de 15 ani si peste, pe categorii de varsta si nivel de instruire

  1. Introducere Fenomenul ales pentru a efectua prezentul studiu prezintă totalitatea populației inactive cu vârsta de 15 ani și peste, pe categorii de vârstă și nivel de instruire . Scopul acestui studiu este acela de a observa asocierile dintre variabilele incluse în analiză și legăturile dintre acestea, în ce măsură influențează sexul populația inactivă a României, în ceea ce privește vârsta și nivelul de instruire. Populația inactivă de 15 ani și peste cuprinde persoanele inactive în...

 • Utilizarea sondajului in caracterizarea fenomenelor economico – sociale

  TEMA PROIECTULUI Un agent economic dispune de o rețea de unitații economice cu profilul alimentație publică în care sunt angajații 500 de vânzători. Pentru cei 500 de vânzători, considerați ca o colectivitate generală, s-a întocmit o bază de sondaj (vezi baza de sondaj din Anexa nr. 1). Înscrierea în baza de sondaj a vânzătorilor s-a făcut în ordine alfabetică, ceea ce constituie un criteriualeatoriu și li s-a dat un cod (Nr. Crt.). Considerând cei 500 de vânzători ca o colectivitate...

 • Coaching

  1. Ce este coaching-ul? În traducere liberă, termenul de coaching înseamnă ”antrenament” și este un termen împrumutat din sport. În principiu, coaching-ul se bazează pe un parteneriat între un coach și clientul său, clinet care dorește să atingă un anumit obiectiv personal sau professional, în sensul evoluției sau creșterii performanței sale. Prin diverse metode, coach-ul își ajută clientul să atingă obiectivul propus. Apărut în urmă cu mai mult de 25 de ani și puternic influentat de...

 • Tendinte in Evolutia Datoriei Publice Externe a Romaniei in Perioada 2005-2013

  INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe ţări ale lumii, care s-a repetat,o constituie întocmirea şi încheierea acestora cu deficite. Cauzele şi nivelul deficitului cunosc diferenţieri importante, datorită gradului diferit de dezvoltare economică, astfel întâlnim: ţări dezvoltate, ţări aflate în tranziţie sau ţări aflate în curs de dezvoltare. Nu mi-am propus să analizez aceste cauze şi nici aspectele legate de nivelul deficitului bugetar, vreau doar să accentuez...

 • Analiza Componentelor Principale

  Analiza componentelor principale (PCA – Principal Component Analysis) face parte din categoria tehnicilor multivariate care permit reducerea dimensiunii datelor. În termeni matematici, analiza pe componente principale (ACP) asigură transformarea unui set de date corelate din spaţiul cu p dimensiuni, într-un set de date necorelate în spaţiul cu q dimensiuni (q≤p). Variabilele necorelate, numite componente principale, constituie combinaţii liniare ale mărimilor originale corelate (variabile...

 • Practica in Statistica

  Obiectivul proiectului Analiza statistică, folosind metode descriptive şi inferenţiale, a unei serii de date înregistrate la un moment dat şi analiza statistică descriptivă a unei serii de timp. Proiectul de practică a fost realizat pe baza datelor reale din: statistica oficială BAZA DE DATE TEMPO ONLINE 1. Introducere Statistica este, conform definiţiei date de matematicianul român Grigore Constantin Moisil (1906-1973), „mijlocul cel mai puternic de cercetare a faptelor sociale”, iar...

Pagina 6 din 79