Toate documentele din domeniul Stiinta Administratiei

 • Rezultatele recensamintelor din Romania analiza comparativa anii 1992-2002-2011

  Rezultatele recensămintelor din Romania Analiză comparativă anii 1992-2002-2011 Recensământul este singura operaţiune care produce la intervale regulate numărarea oficială a populaţiei pe teritoriul unei ţări şi în cele mai mici sub-teritorii geografice ale sale, împreună cu un număr selectat de caracteristici demografice şi sociale ale populaţiei. De asemenea, produce informaţii referitoare la stocul de locuinţe. Această operaţiune are avantajul obţinerii informaţiei referitoare la două...

 • Caiet practica Primaria Municipiului Iasi

  1.Scurt istoric Municipiul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, fiind mentionat pentru prima oara intr-un privilegiu comercial emis în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Iasul a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele doua capitale ale Principatelor Unite intre 1859 si 1862 si capitala Romaniei intre 1916-1918. Important centru universitar, cu peste 60.000 studenti anual în 5 universitati de stat si 3 universitati...

 • Urbanism si amenajarea teritoriului - atributii ale administratiei publice locale

  1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. Interesul manifestat faţă de această temă a determinat alegerea ei, interes provenit din faptul că deciziile privind urbanismul şi amenajarea teritoriului ale administraţiei publice locale afectează o foarte mare parte a locuitorilor, răsfrângându-se asupra tutror domeniilor vieţii sociale. Lucrarea porneşte de la câteva consideraţii generale...

 • Recrutarea, selectia si incadrarea resurselor umane in cadrul DLEP Iasi

  1. Introducere Managementul resurselor umane este un proces care constă în exercitarea a patru funcţii: asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane. Un management riguros al resurselor umane presupune eficacitate în următoarele activități de management: • managementul fluxului de personal – recrutare, selecție, adaptare pe post, inducție și socializare, mentorat, promovare internă, managementul ieșirii din organizație; • managementul performanței – evaluarea...

 • Caiet practica

  Instituția gazdă de efectuare a stagiului de practică: Primăria comunei Lozna din județul Botoșani. Perioada de desfășurare: 13.06.2016 - 27.06.2016 Compartimentul unde s-a efectuat practica: Compartimentul Secretariat 1. Administrația publică în comuna Lozna Administrația publică locală Lozna funcționează ca toate celelalte administrații publice locale în baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta este organizată şi...

 • Impactul politicii europene de ocupare a fortei de munca, la nivelul Municipiului Bucuresti

  1. Stabilirea obiectivelor Prin această lucrare ne propunem să cercetam impactul pe care îl au Politicile Europene de Ocupare a Forței de Muncă în România, acesta reprezentând punctul de plecare în formularea obiectivelor aferente cercetării realizate. În cadrul acestei cercetări, se au în vedere următoarele obiective:  Analiza opiniei cetățenilor privind statutul României de stat membru UE  Investigarea opiniilor cetățenilor privind impactul Politicii Europene de Ocupare a Forței de...

 • Contingenta receptivitatii Guvernului la sfera publica virtuala - O revizuire literara sistematics si meta-sistematica - analiza critica

  1. Motivarea alegerii temei Am ales să vorbesc despre acest articol deoarece este un subiect de actualitate, mai mult decât atât, sfera publică virtuală are o mare influență asupra cetățenilor, dar și asupra politicii. O revizuire literară sistematică și meta-sistematică, este necesară pentru a întelege importanța factorilor de decizie politică, factorii instituționali și dezbaterile online în procesul de politică publică. 2. Scurtă prezentare a autorilor articolului Acest articol a fost...

 • Planificare strategica - Comuna Joita

  I. Definirea viziunii si misiunii colectivitatii locale, precum si a rolului, valorilor si principiilor pe care le detine comunitatea locala respectivă Misiunea Primăriei Joița este de a fi permanent in slujba nevoilor comunitatii locale pentru a le rezolva intr-o maniera legala, transparentă, echitabila, competentă si eficienta, asigurand astfel prosperitatea locuitorilor comunei, prin furnizarea de servicii la un inalt standard de calitate in context national si international. Fiind o...

 • Studiu de caz comparativ privind dimensiunea si structura cheltuielilor publice in Romania si Bulgaria in perioada 2000-2004

  CAPITOLUL I- CADRUL CONCEPTUAL AL ANALIZEI CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Notiunea de cheltuieli publice Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si evolutiei consumului de resurse, cu deosebire, in forma baneasca, pentru satisfacerea de neoi publice, fiind utilizata cu mai multe acceptiuni, atat in teorie, cat si in practica, dintre care se invoca, cel mai adesea, sensul juridic si cel economic. In sens juridic, notiunea de cheltuiala publica semnifica o plata legata...

 • Cadastrul General

  1. Necesitatea cadastrului si a publicitatii imobiliare - Pamantul, prin natura sa a constituit in decursul veacurilor obiect al muncii si in acelaşi timp mijloc de producţie, diferit de toate celelalte, fiind limitat ca întindere, de neînlocuit, stabil si indestructibil. Întrucât nu poate spori dupa dorinţa, oamenii l-au transformat, de timpuriu, intr-un bun propriu a cărui valoare a crescut continuu. - Construcţiile la rândul lor s-au extins si s-au diversificat mai intai ca locuinţe, dar...

 • Organizarea unitatilor administrativ-teritoriale in statele regionale din Uniunea Europeana

  1. Concepte 1.1. Concepte privind unitatile administrativ-teritoriale O unitate administrativ-teritoriala este o portiune dintr-o tara sau dintr-o regiune, creata de stat si delimitata in scopul administrarii, prin care acesta urmareste sa poata conduce si guverna societatea, sa gestioneze si sa trateze interesele locale si teritoriale. “Pentru a fi controlat, orice teritoriu trebuie divizat”, divizarea fiind o caracteristica a exercitiului de putere. Raporturile ce se constituie intre...

 • Beneficiile pietei unice pentru cetatenii europeni

  CAPITOLUL I. UNIUNEA EUROPEANĂ Uniunea Europeanã este o organizatie care include 25 de state de pe continentul european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehã, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria, formând un spatiu cu peste 450 de milioane de locuitori. Obiectivele Uniunii Europene sunt urmãtoarele: - crearea unei cetãtenii...

 • Tehnologiile informationale si guvernarea digitala

  Noţiunea de sistem se referă la un ansamblu de elementelor aflate în interacţiune. Sistemul constituie ansamblul de elemente, dependente între ele, care formează un tot organizat şi care funcţionează împreună în scopul realizării unui obiectiv final comun. În cadrul unui sistem (cele care evoluează sunt numite dinamice) interacţionează trei componente de bază: - intrările – orice sistem este supus acţiunii mediului în care se află, acţiune care se manifestă sub forma intrărilor; -...

 • Principalele momente in evolutia constructiei comunitare

  Organizatiilor de cooperare interguvernamentara clasica, infiintata in Europa Occidentala la sfarsitul anilor ‘50, cu scopul realizarii unei unitati mai restranse a statelor membre li se vor adauga la inceputul acelorasi ani cateva organizatii de tip nou – comunitatiile europene – prin care s-a declansat efectiv constructia Europei unite prin integrare comunitara, pe baza unei noi viziuni, de tip suprastatal. Crearea si evolutia celei mai originale dintre structurile regionale – UE – sunt...

 • Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorica si contemporana

  INTRODUCERE Actualitatea temei: După multiplele cercetări pe care le-am efectuat, am constatat că această temă este actuală şi importantă pentru practica diplomatică deoarece vizează acţiunile şi mişcările consolidate între relaţiile statelor prin înfiinţarea misiunilor diplomatice. Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi puterea intelectuală de a modela întregul sistem internaţional potrivit...

Pagina 1 din 193