Toate documentele din domeniul Stiinte Politice

 • Feminismul

  Abstract: Lucrarea de față își propune să prezinte evoluția condiției femeii din Europa până în prezent și analizează firul istoric al apariției și dezvoltării feminismului european, realizat prin cele 3 valuri. Lucrearea încearcă să arate cum femeia, care era văzută ca o servitoare sau ca o sclavă și nu avea nici măcar dreptul de dispune de propria persoană, a ajuns, în epoca actuală, sa fie considerată partenera egală de viață a bărbatului și să dispună de aceleași drepturi politice,sociale...

 • Teorii are cheltuielilor publice

  Prin cheluieli guvernele influenteaza scopul si activitatea sectorului public, dimnesiunea sectorului public si privat, ca parte din PIB, precum si comportamentul indivizilor care suporta schimbari in dimnesiunea veniturilor porprii. Principalele componente ale cheltuielilor publice sunt: cheltuielile guvernamentale( cheltuieli ale consumatorului sau de consum, si cheltuieli de investitii) si transferurile. Transferurile maresc veniturile cetatenilor si le permit sa cumere mai mult.Ele nu...

 • Tranzitia politica si economica a Poloniei

  TRANZIțIA POLITICă POLONIA (REPUBLICA POLONĂ) Tara independenta din 1918, după Primul Razboi Mondial Isi pierde independenta in 1945, fiind ocupata de Germania Nazista, apoi de Uniunea Sovietica În anul 1989, dominația comunistă a fost răsturnată și Polonia a devenit ceea ce este neoficial denumit „A treia Republică Poloneză” Primele alegeri din 1989: Acordul “Mesei Rotunde” unde se stabilieste ca alegerile pentru Adunarea Generala sa fie libere Dublu esec al comunistilor pentru a...

 • Munca fara forme legale de angajare

  1.1 Tema cercetarii : - munca fara forme legale de angajare - “munca la negru” (in judetul ) Munca fara forme legale reprezinta, prin consecintele sale sociale si economice, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung, o practica extrem de nociva. Aparitia si extinderea muncii fara forme legale au avut ca principale cauze costurile ridicate cu forta de munca si adaptarea lenta a cadrului legislativ privind reglementarea relatiilor de munca la noile cerinte ale unei economii de...

 • Problemele si perspectivele diplomatiei publice si culturale in relatiile internationale actuale

  Cultura este ceea ce deosebește indivizii de celelalte ființe vii, iar în contextul globalizării, când armele reci nu sunt acceptate în lupta pentru consolidarea influenței, cultura devine o modalitate de a promova interesul național pe arena internațională, prin intermediu unor evenimente organizate, structuri sau strategii specializate, caracteristice diplomației publice și culturale. Patrimoniul cultural tangibil și intangibil servesc comoara fiecărei țări și națiuni în parte, ceea ce...

 • Rolul formativ-educativ al activitatilor de povestire in educarea limbajului

  ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În acest sens, grija pentru educarea limbajului constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, în atenția acestora fiind latura informațională, cât și cea formativă. Mi-am ales această temă, ținând seama că procesul dificil de formare a deprinderilor de exprimare corectă începe în grădiniță. Grija pentru o exprimare...

 • Comunicare organizationala

  Sesiunea Comunicare organizațională Comunicarea interorganizațională Atunci când ne referim la comunicarea managerială la nivelul unei organizații (din sistemele de sănătate, dar nu numai), trebuie să descriem atât comunicarea intraorganizațională cât și cea interorganizațională. Între o organizație și stakeholderii săi (persoane și organizații care au interese vizavi de organizația în cauză), comunicarea este bidirecțională. Boundary spanning este procesul prin care organizațiile...

 • Rolul opiniei publice in societatile democratice

  De-a lungul timpului opinia publică a fost atât elogiată, cât și defăimată. În societățile democratice opinia publică este valorizată pozitiv, considerându-se că ea exprimă voința poporului. În mod legitim cetățenii comunică liderilor politici punctul lor de vedere în legatură cu problemele sociale ce apar. Daca democrația înseamnă guvernarea poporului și pentru popor, atunci este evident faptul că opiniile politice ale oamenilor trebuie cunoscute și respectate1. Înainte de a analiza rolul...

 • Securitatea umana in societatea cunoasterii

  Computerizarea societății Una dintre caracteristicile esențiale care definește lumea contemporană este omniprezența tehnologiei informaționale în anasamblul sferelor vieții umane. Noua revoluție, determinată de apariția microprocesorului, este bazată pe modul în care este procesată și manipulată informația, așa cum, la începutul erei industriale, rolul definitoriu i-a fost atribuit forței aburului. Din perspectivă istorică recentă, o delimitare a comunicării virtuale este construită începând...

 • Politica de oferta

  Produsele se pot împărți în două categorii: produsele fizice tangibile și produsele fizice intangibile (chestiuni abstracte - consultanță, program politic, strategie de dezvoltare, informație, idee, plasament, puncte de vedere, capacitatea de a îndeplini sarcinile). Aceste produse sunt elaborate ținându-se cont de utilitatea sau avantajul pe care îl așteaptă consumatorul de politică. Setul de funcții reprezintă suma avantajelor pe care le oferă produsul, iar cu ajutorul acestui set se...

 • Beneficiile economice ale integrarii in Uniunea Europeana

  Uniunea Europeană este o uniune politică și economică alcătuită din 28 de țări, formată în 1958 de către 6 state. Scopul Uniunii Europene este promovarea armoniei europene prin crearea unei singure piețe care să permită liberul schimb. Uniunea Europeană este una dintre cele mai puternice zone economice din lume, cu 500 milioane de oameni, doar 7.3% din populația de pe glob, dar reprezintă 23% din PIB-ul global nominal. Comerțul liber și eliminarea barierelor netarifare au contribuit la...

 • Teoria Anacyclosisului

  Doctrina politică a anacyclosis (sau anakyklosis din limba greacă) este o teorie a evoluției politice ciclică. Teoria anacyclosis se bazează pe tipologia greca de forme constituționale ale statului. Aceasta teorie a Anacyclosis prevede trei forme de bază de guvernare "benigne" (monarhie, aristocrație, și democrația) sunt în mod inerent slabe și instabile, tinzând să degenereze rapid în cele trei forme de bază de guvernare "malign" (tiranie, oligarhie, și ochlocrație)....

 • The crisis in Ukraine

  On February 27, 2014, Russian military forces with no national, unitary or individual signs, along with local pro-Russian paramilitary forces, occupied key points in Crimea and Sevastopol, the capital of the region. This was the beginning of the Ukrainian crisis, which soon became a military conflict between Ukraine and the Russian Federation. On 18 March 2014, Russia officially annexed the Crimea, taking note of the result of an illegal referendum organized by the separatist authorities in...

 • Guvernarea electronica in unitatile administrativ teritoriale din Republica Moldova si Moldova ca regiune a romaniei

  Rezumat Scopul acestei lucrări este măsurarea calității site-urilor autorităților publice din România (regiunea Nord-Est) și Republica Moldova și aplicarea unor ipoteze care să justifice această situație. Grila de observație a fost preluată din studii anterioare, și a fost aplicată pe site-urile unor primării ale municipiilor din România și unor orașe din Republica Moldova. Eșantionul de primării selectat pentru acest studiu a fost măsurat conform criteriilor din grila de observație....

 • Rolul Parlamentului in exercitarea controlului democratic civil asupra sistemului de securitate si aparare nationala

  Securitatea este definită ca un sentiment de încredere și de liniște pe care îl dă cuiva absența orcărui pericol. Noțiunea de ,,securitate” în limba română este atestată documentar în Hronicul lui Gheorghe Șincai cu înțelesul de „a fi la adăpost de orice pericol”, de „a fi în siguranță”. Noțiunea desemnează deci premisele și circumstanțele care determină atât sentimentul cât și starea de fapt generatoare de încredere, protecție în fața unui pericol sau lipsa unui pericol, precum și măsurile...

Pagina 1 din 180