Toate documentele din domeniul Stiinte Politice

 • Alfred Mahan Geopolitica

  Școala geopolitică anglo-saxonă Școala anglo-saxonă și-a elaborat conceptul referitor la obiectul geopoliticii aproape independent de filonul german și cel francez. Spre deosebire de școala de geopolitică germană și franceză axate în această primă perioadă în mare parte pe teoretizări, fondatorii școlii anglo-saxone s-au bazat în analizele lor pe o raportare concretă la istorie, cu un caracter pragmatic, accentuând problemele militare strategice și tactice. Domeniul teoriei, al ideilor...

 • Terorismul mondial

  INTRODUCERE Terorismul reprezintă un subiect delicat pentru întreaga omenire. Aceste acțiuni pot avea efecte devastatoare pe plan mondial. Fenomenul discutat nu este un nou. Dacă ne gândim la terorism ca la folosirea forței, a crimei, în scopul atingerii unor obiective politice, atunci putem spune cu siguranță că acesta datează din antichitate. Unii merg mai departe și afirmă că terorismul a apărut deodată cu primii oameni. Teroriștii au existat mereu, fiind, inițial, acele persoane care nu...

 • Criza din Ucraina - Analiza elementelor razboiului hibrid

  Abstract În lucrarea de față voi analiza modalitatea prin care Rusia a purtat o formă de război care, astăzi este cunoscută sub denumirea de “război hibrid” în Ucraina și Crimeea. La nivelul lucrării voi aborda partea teoretică și voi conceptualiza noțiunea de război hibrid. În partea a doua a prezentării, voi analiza modalitatea de desfășurare a conflictului din Ucraina și voi detalia formele și elementele de manifestare a războiului hibrd. Introducere Istoria ne-a învățat și ne-a arătat...

 • Utilizarea operatiilor informationale in criza din Ucraina

  ALLISON, R. (2012). Russian ‘deniable’ intervention in Ukraine: how and why Russia broke the rule. BALCELLS, L. (2010). Despre războiul proxy. Chifu, I., & Nantoi, O. (2016). Război informațional. Tipizarea modelului agresiunii. CRUCERU, V. (2014). Despre conceptul de război hibrid în gândirea militară americană. ICHIMESCU, M. C. (2016). OPERAȚIILE INFORMAȚIONALE. IONIȚĂ, C. L. (2015). DIMENSIUNEA HIBRIDĂ A CONFLICTULUI RUSO -UCRAINEAN. REISINGER, A. G. (2014). Russia’s Hybrid...

 • Turcia - rolul geostrategic in bazinul Marii Negre

  Rolul Turciei în bazinul Marii Negre s-a schimbat de mai multe ori pe parcursul istoriei țării. În secolele 15-17, Marea Neagră a fost privită ca intersecția celor mai importante linii de transport care susțin comerțul între guvernele și popoarele vecine. Drept urmare, în Turcia în acest timp, Marea Neagră a ajuns să fie privită ca o regiune de frontieră adiacentă. Din punctul de vedere al politicienilor turci, acest lucru a inhibat dezvoltarea coastei Mării Negre, al cărei rol pentru...

 • Caracteristica sistemului international contemporan

  Introducere Sistemul international a fost ajutat sa se formeze atat de necesitatea de teritorializare a religiei, cat si de vointa de putere manifestata de elitele oficiale in noile razboaie din secolul al XVI-lea. Noul sistem era structurat pe doua principii de baza, ambele favorizand, atunci cand puteau fi respectate in intregime, statul teritorial suveran. Primul principiu era excluziunea. Toate entitatile care au coerenta teritoriala si nu au suveranitate exclusiva in interiorul...

 • Rolul si locul interesului national in Sistemul International de Stat

  Introducere Actualele procese ce au loc în cadrul sistemului contemporan de relații internaționale, dar mai cu seamă procesele de integrare, au un impactsemnificativ,sistematic și continuu asupra intereselor naționale. Fiecare stat este preocupat de precizarea interesului naționalpe baza evaluăriiriscurilor reale sau potențiale. Dificultățile interne ale statelor de natură politică, economică șisocială impun o coerență și perspicacitate în politica externă a acestora. Impactul este continuu...

 • Constructia Europeana intre fibra nationala si proiectul pan-european

  Introducere Ca instanță definitorie al spațiului european, conceptul de pan-europa a reprezentat întotdeauna o ipoteză de gândire, materializarea prin cuvinte a unei speranțe de renaștere a Bătrânei Europe și a începutului unei ere noi. Atrași de limpezimi, de manifestările timpului, de mirajele existenței, într-o manieră sisifică, numeroși gânditori politici precum Richard von Coudenhove-Kalergi, Victor Hugo, Stefan Zweig, Friedrich Schlegel, Emanuel Kant și mulți alții, sub auspiciile...

 • Societatea civila globala si problema democratizarii in contextul politicii mondiale - Interdependente si implicatii pentru Republica Moldova

  ADNOTARE Tema tezei de licență: Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale: interdependențe și implicații pentru Republica Moldova, Chișinău, 2020. Structura tezei:introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 99 surse, 60 pagini text. Cuvintele-cheie ale tezei: societate civilă, democrație, stat, politica mondială, globalizare, partid, organizații neguvernamentale. Domeniul de activitate: Relații internaționale....

 • Corneliu Coposu - un destin politic

  1. Familia și copilăria La data de 20 mai 1914, în comuna Bobota din județul Sălaj se naște Corneliu Valentin Coposu. Iată cum descrie acesta în memoriile sale atmosfera casei în care a văzut lumina zilei: ,,În momentul în care m-am născut eu, la 20 mai 1914, casa în care am apărut era imbibată de esențe politice naționale. Îmi aduc aminte din prima copilărie că pe pereții numeroaselor camere pe care le aveam -7 camere - erau tablouri ale lui Avram Iancu, Horea, Cloșca și Crișan, dar și...

 • Relatia dintre Romania si Rusia

  Relația dintre România și Rusia are o istorie lungă. Dacă luăm în calcul relațiile comerciale de mărfuri care s-au extins invariabil în plan cultural și politic, obârșia acestor relații trebuie căutată în Evul Mediu, în arealul cuprins între Principatele Române ( cu precădere Moldova și Țara Românească) și o Rusie în plină extindere. Dacă privim spre trecut, vom observa că, datorită conexiunii terestre convenabile, țările române au avut legături comerciale strânse cu Europa Centrală, de...

 • Politica Externa Romaneasca dupa caderea regimului comunist

  Politica externă se referă la „strategia sau abordarea aleasă de guvernele naționale pentru a obține anumite rezultate în relația cu entități externe- include decizia de a nu face nimic, afirmă M. Hudson în 2008, iar W. Carlsnaes, în 2002, susține că politicile externe se referă la acele acțiuni care, exprimate sub forma unor obiective explicite, angajamente și/sau directive, urmărite de reprezentanți guvernamentali care acționează în numele comunităților lor suverane, sunt îndreptate spre...

 • Recenzie la lucrarea lui Max Weber - Politica, o vocatie si o profesie

  I. Introducere Scopul recenziei date constă în studiul aprofundat al politologiei prin intermediul lucrării ”Politica, o vocație și o profesie” scrisă de marele sociolog german Max Weber. 1. Max Weber și lucrarea sa ”Politica, o vocație și o profesie”. Date generale Max Weber (1864- 1920), economist, istoric și sociolog politic german, care a încercat să demonstreze că sociologia este știința cunoașterii societății prin interpretarea și înțelegerea semnificațiilor atribuite de ”ceilalți”...

 • Implicarea actorilor regionali in rezolvarea conflictelor inghetate din Zona Extinsa a Marii Negre

  Abstract După destrămarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe teritoriile statelor ce și-au obținut independența (precum Ucraina și Georgia) au fost dezvoltate conflicte ce, inițial, au avut caracter militar, dar mai apoi au intrat în categoria conflictelor nesoluționate, fiind denumite „conflicte înghețate”. Cu scopul rezolvării acestor crize, organisme internaționale (în speță: Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa) s-au implicat la nivelul...

 • Biserica si natiunea romana

  Poporul român s-a născut creștin este un slogan frecvent declarat, însă, considerând că națiunea este o creație modernă, nu putem afirma că în perioada antică națiunea română a existat sau că aceasta atunci, împletindu-se cu creștinismul, s-a format. Însă, mergând pe premisa modernității, totodată, nu putem anula implicarea Bisericii și a ideologiei acesteia în formarea națiunii. Pentru perioada modernă, schimbarea cea mai frapantă a ideologiei bisericești dar și implicarea cea mai active în...

Pagina 1 din 187