Toate documentele din domeniul Stiintele Comunicarii

 • Responsabilitatile Comunicarii Publice

  Cu toate că îndatoririle practicienilor de relații publice nu s-au schimbat mult în ultimele decenii, cerințele adresate practicianului și felul în care practicienii își duc îndatoririle până la capăt s-au schimbat și continuă să se schimbe. Există o nevoie mai mare de cunoștințe divese și temeinice, mai ales pentru că acel domeniu are acum o dimensiune globală. Acum există o responsabilitate mai mare pentru acțiunile de relații publice, iar efectele negative sunt mai mari, dacă managementul...

 • Arhetipul

  The protege of Sigmund Freud, Carl Jung, was the one to coin and define the term archetype. Although he based this idea off of the Freudian concept of symbols, Jung took it a step further and put together this idea of the collective unconscious. The thought that ’’traditional expressions of collective dreams’’, developed over thousands of years, of symbols upon which the society as a whole has come to depend on. I will be using a psychological and structural approach to explain some of the...

 • Impartialitatea Falsa - Un Fenomen in Mass-Media din Republica Moldova

  Introducere „Mijloacele de comunicare nu trebuie să se pună în slujba unor fantezii individuale, căci principala lor menire este să lumineze naţiunea.”, spunea Fetullah Gulen Obiectivitatea, echidistanţa, imparţialitatea, acestea sunt doar unele din puţinele calităţi pe care ar trebui să le posede un jurnalist profesionist, iar noţiunea de imparţial ar trebui să se afle în fruntea tutror acestor calităţi. Prin imparţialitate înţelegem a fi nepărtinitor şi a reflecta obiectiv realitatea...

 • Ancheta Sociala Jurnalistica

  Tema vizată o reprezintă situaşia persoanelor nevăzătoare din oraşul nostru. “Funcţia ochilor nu este de a vedea, ci de a plânge; şi pentru a vedea cu adevărat, trebuie să-i închidem: e condiţia extazului.” Nu suntem cu toţii de acord cu această afirmaţie, văzul este cea mai importantă funcţie a ochiului, însă, Emil Cioran aşa credea şi la fel şi nevăzătorii, care şi-au pierdut acest simţ pe parcursul vieţii. Pentru fiecare dintre noi, văzul este foarte important şi pentru faptul că îl avem,...

 • Portretul unui Jurnalist - Ion Cristoiu

  În România, datoritã influentelor si perioadelor istorice prin care a trecut tara noastrã, mass-media s-a aflat într-o continuã formare si transformare. Mijloacele de informare au fost limitate întotdeauna, astfel încât putini oameni si-au permis sã aibã în casele lor un televizor sau un aparat radio. Cu timpul, acest lucru s-a schimbat iar fenomenul mass-media a început sã ia amploare. În fiecare casã exista câte un televizor sau un aparat radio, oamenii citeau ziare pe mãsurã ce ele au...

 • Relatii Publice - Universitatea Bucuresti

  Capitolul I: Prezentarea organizației 1. O scurtă prezentare a Universității din București Universitatea din Bucureşti (fondată în 1864) este o instituţie de invăţământ superior de stat din Bucureşti, România. Universitatea din Bucureşti este un important şi influent actor în cadrul comunităţii, în sfera educaţiei superioare şi a cercetării. Face parte dintr-o colectivitate intelectuală globală care activează în sensul protejării şi perpetuării valorilor academice, precum şi al promovării...

 • Deontologia Jurnalistului si Protejarea Surselor de Informatie

  DEONTOLOGIA JURNALISTULUI Deontologia nu se practică decât în regimurile democratice. Ea nu există cu adevărat decât acolo unde există libertatea de expresie, o anumita prosperiatate a mijloacelor de comunicare si jurnalisti competent, mandrii de a-si practica profesia. Fără prosperitate nu sunt consumatori, deci nici publicitate, mijloacele de publicitate devin sărace, corupte sau susţinute şi controlate de către stat. Libertatea de exprimare a opiniilor, prin orice mijloace de comunicare...

 • Gestionarea unui Cinematograf

  Introducere Economia este o ştiinţa strins legată de tehnologiile informaţionale pentru ca ambele fac parte dintr-o sferă de activitate recent aparută in care rolul acestora este indispensabil şi foarte important.Majoritatea activităţilor economice desfăşurate de întreprinzători au necesitatea de a fi supravegheate de un sistem integru de informare care permite posibilitatea de a deţine informaţie accesibilă şi utilă despre întreprindere in orice moment.Spre exemplu o bază de date care...

 • Dezvoltarea si Specializarea Serviciilor de Invatamant in Romania

  Introducere Despre educaţie s-a vorbit mult ca mijloc de dezvoltare şi realizare personală. În societăţile democratice este de la sine înţeles că acest mijloc trebuie să fie la dispoziţia toturor, fără deosebire de clasă socială, aptitudini, religie, rasă, sex, apartenenţă etnică, precum şi de vârstă, în anumite ţări. De asemenea, când vorbim despre educaţie ne gândim adeseori la alfabetizare şi avem tendinţa să asimilăm programele de educaţie cu programele de optimizare a resurselor...

 • Solutionarea unui Conflict Colectiv de Munca

  INTRODUCERE Aşa cum arată experienţa organizaţiilor de succes capitalul uman constituie principala resursă care contribuie la dezvoltarea activitaţii lor si ocuparea unor poziţii privilegiate pe piaţă, dacă este valorificat optim. Având în vedere multiplele probleme umane care stau adesea în calea îndeplinirii strategiilor propuse, studierea comportamentului organizaţional poate fi de real ajutor managerilor prin: • abordarea sistematica a comportamentului angajaţilor; • oferirea unui...

 • Metode si Tehnici Avansate in Psihodiagnoza

  LUCRARE 1 • FIŞA POSTULUI DIRECTOR RESURSE UMANE Cod C.O.R.:123207 DESCRIEREA POSTULUI Departament: Resurse umane Denumirea postului: Manager resurse umane Relaţii ierarhice: - este subordonat Directorului General - are în subordine: Specialist salarizare Specialist recrutare Referent resurse umane Relaţii funcţionale: Stabileşte prin proceduri şi indicaţii metodologice cum trebuie executate operaţiunile legate de politicile de resurse umane ale firmei, asigură şi urmăreşte...

 • Dreptul la Propria Imagine vs Libertatea de Exprimare

  1. Introducere – Cadrul legal pentru protecţia drepturilor omului Omul, fiinţa socială prin esenţă, se raportează în mod necesar la semeni, la societate în ansamblu, acesta fiind cadrul care-i asigura existenta şi dezvoltarea prin aceea că ,,fiecare are un statut al sau în care se însumează totalitatea drepturilor pe care societatea le acorda sau le pretinde de la fiecare” . Prin urmare, date fiind implicatiile si consecintele deosebite ale acesteia pentru insasi existenta umana, necesitatea...

 • Comunicarea in Spatiul Informatic si Provocarile Sale pentru Domeniul Juridic

  1. Introducere Niciodata în istoria omenirii nu s-a vorbit atât de mult despre comunicare, ea acaparând în secolul vitezei toate domeniile de activitate:în întreprinderi, în marketing, în mediile politice, în presa, învăţământ, în sfera religioasa, în psihoterapii de grup etc. Mai nou, comunicarea în toate aceste domenii nu poate fi analizată fără a avea în vedere componenta sa de realizare prin intermediul reţelelor (deja şi aici lucrurile se diversifică) web. România nu se poate integra...

 • Difuzarea Informatiei si a Inovatiei

  1.1 Introducere Sensul original al noţiunii de informaţie este acela de noutate, anunţ, care vizează, în principal, aspectul comunicativ şi, în acelaşi timp, calitativ. Claude Shannon a generalizat noţiunea statistică de entropie şi a formulat aspectul cantitativ al informaţiei, ca măsura a certitudinii, a siguranţei, a distincţiei. Astăzi, când ne aflăm la începutul unui nou mileniu, societatea umană este caracterizată de trei elemente aflate în plin proces de dezvoltare: informaţia,...

 • Proiect Cultural - Festivalul Lada de Zestre a Sacelenilor - Reinvierea Traditiilor de pe Meleagurile Sacelene

  Proiect cultural „Festivalul «Lada de zestre a săcelenilor» (reînvierea tradiţiilor de pe meleagurile săcelene)” 1. TITLUL PROIECTULUI - Festivalul „Lada de zestre a săcelenilor (reînvierea tradiţiilor de pe meleagurile săcelene)”. Având în vedere inexistenţa unui spaţiu destinat desfăşurării activităţilor cultural-artistice în Săcele, Primăria Săcele şi-a propus prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1, realizarea unui „Centru Multicultural şi Educaţional” în Corpul A al...

Pagina 5 din 27