Toate documentele din domeniul Transporturi

 • Tehnica Circulatiei

  Tehnica Circulatiei CAP.I GENERALITATI PRIVIND TRANSPORTURILE 1.1 Definitii Intr-o exprimare succinta ,transporturile au ca scop principal satisfacerea nevoilor umane privind deplasarea,deservirea economiilor nationale si internationale asigurand circulatia marfurilor,schimbul economic. Daca se analizeaza importanta transporturilor in definirea preturilor de productie,respectiv in stabilirea P.I.B.-ului fiecarei economii,putem defini transporturile ca un sistem economic complex de...

 • Management si Marketing in Transporturi

  CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL AUTORITATII DE STAT PENTRU TRANSPORTURI 1.1. MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII – AUTORITATE NATIONALA DE STAT SI ORGAN DE SPCIALITATE Organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a fost reglementata prin H.G. nr. 76/2009. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii reprezinta autoritatea de stat in domeniul transporturilor si infrastructurii, pe care o exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii...

 • Mijloace de Transport

  CAP. I CARACTERISTICILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT Mijloacele de transport pot fi definite ca totalitatea mijloacelor si instalatiilor întrebuintate în vederea înlãturãrii distantelor. În compunerea si organizarea transporturilor intrã elemente de ordin tehnic: . drumul; . mijlocul de transport; . forta de muncã a mijlocului de transport. Transporturile se pot clasifica astfel: a) Din punctul de vedere al obiectului transportului: 1. transport de cãlãtori si 2. transport de mãrfuri....

 • Caracterizarea Generala a Navei si a Marfii Transportate

  CAP.1 Caracterizarea generală a navei şi a mărfii transportate Definiţie: Petrolierul este nava destinată transportului de ţiţei şi a produselor petroliere. In funcţie de proprietăţile produselor petroliere transportate, se disting; - petrolierele obişnuite, care transportă produse petroliere cu tempe¬ratura de aprindere mai mică de 60°C (pentru navigaţia maritimă), respectiv 55°C(pentru navigaţia pe apele interioare) şi presiunea vaporilor, după Reid, mai mică decît cea atmosferică; -...

 • Transportul Gazelor

  INTRODUCERE Prin denumirea generala de “gaze naturale” se defineste in general gazul metan deoarece metanul reprezinta un procent ridicat de cca. 70 – 99 % din totalul gazelor naturale care se regasesc in zonele potential exploatabile. Celelalte hidrocarburi care se gasesc alaturi de metan , si care sunt numite si gaze asociate sunt in majoritate formate din etan , propan si butan. Alte componente care se afla in amestec cu metanul sunt azotul , bioxidul de carbon , hidrogenul sulfurat ,...

 • Transportul

  I. Importanta si rolul transportului auto. Transportul poate fi definit ca activitatea prin care se realizează deplasarea mărfurilor pe diferite distanţe între diverse puncte. Principalele modalităţi de transport sunt: rutier, naval (pe apă), feroviar, aerian şi prin conductă. Transportul rutier este o modalitate de transport flexibilă în ceea ce priveşte ruta şi perioada de operare. Mărfurile pot fi livrate direct la sediul clienţilor sau într-un loc desemnat de aceştia. Mijloacele de...

 • Transportul de Marfuri

  1. Noţiuni generale despre transportul de mărfuri. Progresul societatii umane e indespensabila de istoria dezvoltarii transportului . Daca prin cuvintul “transport” subintelegem procesul de permutare , deplasare, apoi putem incuviinta ca fara deplasarea uneltelor de munca , a obiectului muncii si chiar a omului este imposibila dobindirea hranei , imbracamintei, a locuintei sau a altei activitati. In timpurile preistorice necesitatilede transport se satisfaceau prin caratul pe sine ,...

 • Automobile Ecologice

  1. Automobilele ecologice 1.1. Automobile ecologice – scurta prezentare Omul a incercat dintotdeauna sa valorifice resursele naturale pentru a-si imbunatati calitatea vietii. Daca in trecut efectele activitatilor lui asupra mediului erau neglijabile, cu timpul ele au devenit din ce in ce mai agresive, distrugand echilibrul acestuia. In ultimul secol, s-au iregistrat accentuari ale cantitatilor de poluanti ce afecteaza factorii de mediu. Acestia se manifesta in toate ramurile mediului: aer,...

 • Impactul Transporturilor Rutiere de Marfa asupra Mediului Inconjurator

  1. Rezumat Prezenta lucrare este o analiză a degradării atmosferei provocată de industria transporturilor rutiere, urmărind delimitarea valorilor normale de cele anormale în capitolul aer (noxe, poluanţi) şi evaluarea impactului de mediu apărut în ultimii ani datorită acestui poluator major. Scopul acestei lucrări este de a identifica problemele de poluare atmosferică legate strict de industria transporturilor şi de a încerca să găsească soluţii viabile pentru limitarea degajării în...

 • Impactul Transporturilor asupra Mediului

  Transportul reprezintă în jur de o treime din totalul consumului final de energie în ţările membre UE şi mai mult de o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, acesta este responsabil de o mare parte a poluării aerului în mediu urban, precum şi de poluarea fonică. Volumul de transport este în creştere: anual 1,9% pentru pasageri şi 2,7% pentru transportul de mărfuri. Această creştere depăşeşte îmbunătăţirile realizate în eficienţa energetică a diverselor mijloace de...

 • Tehnologia Organizarii Transportului de Pasageri

  Introducere Transportul auto are o însemnătate deosebită pentru economia şi populaţia Republicii Moldova, care alături de alte tipuri de transporturi asigură dezvoltarea normală a proceselor de producere, circulaţia mărfurilor industriale, agricole şi celor de construcţie Transportul auto este o continuitate a procesului de producere, atît în mediu de producere cît şi în procesul de circulaţie a produselor El este o ramură a produselor materiale, care poate fi numită industria...

 • Influenta Dinamica a Franarii in Conducerea Autovehiculului

  1. Dinamica frânării Frânările energice şi uneori chiar moderate pot provoca deplasări instabile generate de blocajul roţilor de pe una din părţile longitudinală sau transversală a vehiculului. De pildă, la mersul în linie dreaptă, o frânare energică la care se blocheză numai roţile din spate conduce la un echilibru instabil: axa din spate nu mai poate fi împiedicată să se deplaseze lateral (dispare aderenţa transversală ) şi vehiculul se poate învârti în jurul roţilor directoare sub...

 • Combaterea Poluarii Aerului Produsa de Autovehicule

  1. INTRODUCERE Transporturile rutiere realizate cu autovehicule echipate cu motoare cu ardere internă au o contribuţie însemnată asupra poluării mediului înconjurător afectând practic toate ecosistemele. Industria de transport reprezintă peste 6% din produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene (UE), peste 6% din forţa de muncă, 40% din investiţiile statelor membre şi 30% din consumul de energie din UE. Acest sector a înregistrat o creştere constantă în ultimele două decenii, de 2,3%...

 • Studiu Tehnico-Economic privind Dezvoltarea Portului Galati

  INTRODUCERE Avântul economic înregistrat de societatea umană în ultima perioadă, a implicat o creştere fără precedent a comerţului internaţional. La realizarea circulaţiei volumului imens de mărfuri, transportului fluvial i-a revenit un rol foarte important, acesta reprezentând modalitatea cea mai ieftină şi sigură de transport , după cel maritim. Transportul fluvial este o activitate economică de factură naţională şi internaţională şi de aceea trebuie să fie conceput şi organizat în mod...

 • Analiza Sistemului Logistic la Compania Sergiana

  Cap.1. Prezentarea generală a S.C. Sergiana Prodimpex S.R.L. 1.1. Date de identificare - Denumirea: S.C. Sergiana Prodimpex S.R.L. ; - Cod Unic de Identificare: RO 6981790; - Nr. Registrului Comerțului: J8/3570/1994; - Forma juridică de constituire: societate cu răspundere limitată; - Obiect de activitate: COD CAEN 1511- Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii (exclusiv carnea de pasăre) grupa 15 – Industria alimentară şi a băuturilor. - Adresa: str. Sub Masa Mare nr.618B 1.2....

Pagina 19 din 91