Toate documentele din domeniul Turism

 • Strategii de dezvoltare a statiunii Olanesti

  INTRODUCERE Turismul de tratament și cură balneo-medicală este o formă specială a turismulu de odihnă care s-a dezvoltat în ultimile decenii odată cu sporirea stresului și a bolilor profesionale provocate de ritmul vieții modern din marile aglomerații urbane. Turismul balnear reprezintă deplasarea unor personae de diferită vârstă, sex sau profesiei în stațiunii balneo-climaterice, ori în localități cu factori naturali de cură pentru îngrijirea sănătății, odihnă, întreținere, înfrumusețare...

 • Valorificarea zonei rurale prin diversificarea agrementului

  INTRODUCERE Etimologic, cuvântul „turism" provine din termenul englez „tour" (călătorie), sau „to tour", „to make a tour" (a călători, a face o călătorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acțiunea de voiaj în Europa - în general și în Franța - în special. La rândul său, acest termen englez derivă din cuvântul francez „tour" (călătorie, plimbare, mișcare), fiind preluat de majoritatea limbilor europene cu sensul de călătorie de agrement....

 • Valorificarea potentialului turistic al Judetului Valcea - zona Dragasani

  INTRODUCERE Turismul reprezintă o ramură importantă a economiei naționale, acționând astfel ca un element dinamizator al întregului sistem economic. Odată cu dezvoltarea turismului are loc dezvoltarea întregii economii, având efecte benefice asupra forței de muncă, populației și economiei în general. În ceea ce privește forța de muncă, turismul favorizează înființarea de noi locuri de muncă și instruirea forței de muncă. În plan social, turismul se manifestă ca un mijloc activ de educare, de...

 • Strategii de diversificare a circulatiei turistice in zona Horezu

  INTRODUCERE Turismul este o ramură foarte importantă a economiei oricărei țări. Acesta contribuie la dezvoltarea economică a țării în cauză, deoarece este generator de venituri, de locuri de munca. Turismul este un domeniu vast de studiu,astfel în lucrarea de față am optat pentru studierea circulației turistice, circulația turistică fiind cea care caracterizează cel mai bine activitatea turistică. Ca zonă de studiu am ales zona Horezu, Horezu fiind o zona turistică diverificată unde se...

 • Strategii de dezoltare a zonei Horezu

  INTRODUCERE În această lucrare vreau să evidențiez oferta turistică actuală a orașului Horezu, care se compune din mai multe elemente și anume un cadru natural remarcabil și diversele activități tradiționale, cu valențe etnoculturale. Datorită acestor elemente, Horezu este un adevărat centru turistic al României, care face ca țara noastră să fie recunoscută atât pe plan național cât și internațional. Situat într-un peisaj natural deosebit - înconjurat de Munții Căpățânii, Măgura...

 • Strategii de atenuare a sezonalitatii turistice in zona Horezu

  INTRODUCERE Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind una dintre trăsăturile caracteristice ale secolului nostru și în special a celei de-a doua jumătăți a acestuia, când se poate vorbi cu adevărat de o „explozie turistică”. Ca mijloc de utilizare în mod plăcut și în condiții de confort a timpului liber, turismul a devenit în zilele noastre o activitate social culturală și economică de mare...

 • Promovarea prin brand a destinatiei turistice - Romania

  INTRODUCERE Situată în rândul țărilor al căror potential turistic este divers și bogat, România nu a reușit să-l valorifice la adevărata sa valoare. Perioada după 1990 se caracterizează printr-un volum al circulației turistice interne și internaționale relativ scăzut, un volum al încasărilor, în principal al celor valutare, aproape nesemnificativ, comparativ cu celelalte țări receptoare din zonă. Dezvoltarea turismului în perioada actuală și atribuirea rolului de sector economic prioritar în...

 • Locul si rolul turismului in economia romaniei

  INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o ramură importantă a economiilor naționale și mondiale. Multe țări privesc turismul ca o sursă valoroasă de comerț cu contribuții importante în balanțele de plăți, dar și cu un pontențial ridicat de generare a unui însemnat număr de locuri de muncă, alături de acestea, efectele prezenței și dezvoltării turismului sunt pe multiple alte planuri, ca de exemplu:protejarea mediului ,creșterea nivelului de instruire și cultură. Turismul reprezintă...

 • Directii de valorificare a potentialului turistic in zona Costesti

  INTRODUCERE Turismul, dincolo de definiție, coordonate, rolul lui economico-social, îl percep ca pe o bucurie oferită de mediul ambiant, ca pe o comuniune între om și natură. Turismul reprezintă una dintre marile plăceri ale vieții, făcând să trecem mai ușor peste stările de oboseală, problemele de sănătate, peste capcanele întâlnite de-a lungul vieții. În încercarea mea de a construi această lucrare, mi s-a oferit posibilitatea să vorbesc, studiez și să cercetez îndeaproape zona turistică...

 • Dezvoltarea turismului rural in judetul Valcea

  INTRODUCERE Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în afara zonei în care cineva trăiește sau muncește (de la 30 - 120-km depărtare), de la călătorii de o zi până la vacanțe în străinătate (dar nu mai mult de câteva luni consecutive). Turismul se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică secolelor XX...

 • Agroturismul, forma de relansare a satului valcean

  INTRODUCERE Turismul reprezintă un factor de seamă în procesul dezvoltării economice. Pornind de la aceste considerente, precum și de la faptul că România dispune de un bogat și variat cadru natural, de numeroase resurse turistice primare și secundare, turismului îi revine un rol important în dezvoltarea economico-socială a țării, un accent deosebit impunându-se pentru extinderea turismului internațional românesc. Turismul rural românesc este una dintre ofertele care prin lansarea „satului...

 • Agentia de turism - Componenta a distributiei turistice

  INTRODUCERE Turismul face parte din sectorul serviciilor și își pune amprenta hotărâtoer asupra economiei mondiale prin efectele considerabile pe care le adduce :participă la PIB cu circa 11% la nivel mondial ,concentrează 8,2 % din populația ocupată a lumii ,deține circa 73 %din investițiile mondiale și mobilizează aproximativ 12% din cheltuielile de consum ale populației . De altfel ,cifre precum 1080 de milioane de turiști la scară planetară ,încasări de aproximativ 1056 milioane USD...

 • Zona turistica Petrosani

  Capitolul I Localizarea și istoria orașului Petroșani Situat între munți, monumente naturale deosebit de interesante și păduri seculare, Petroșaniul este punctul de plecare spre o vacanță de vis. Orașul Petroșani este cel mai important centrul urban de pe Valea Jiului. Localitatea se găseste la o altitudine de 600 m, la o distanță de 370 km de București și este deseori ales ca punct de plecare în expedițiile montane din Munții Șureanu, care marginesc granița de nord a depresiunii, locul de...

 • Analiza comparativa a politicii turistice a Romaniei si a Bulgariei

  Analiza comparativă admite compararea unor date proprii cu date cumulative în domeniul turismului, ce provin de la mai multe țări,în acest caz România și Bulgaria. Se creează un context valoros, benefic pentru stabilirea obiectivelor, obtinerea unor informatii vizând acest domeniu și descoperirea celui mai bun mod de dezvoltare comparativ cu competitorii. Această analiză se bazaează pe apropierea si compararea faptelor si scoaterea în evidență a elementelor ce se aseamănă sau ce diferă,...

 • Etica si responsabilitate sociala la 5 to Go Coffee

  Elemente de caracterizare ale societății Ce este 5 To Go? este o cafenea care a luat naștere din dorința fondatorilor Radu Savopol și Lucian Bădilă de a oferi băuturi pe bază de cafea, la o calitate și la un preț corect, urmărind totodată dezvoltarea zonei de consum stradal din România, prin implementarea unui concept aproape exclusiv de produse “to go”, de asemenea este un „coffee to go” cu un concept unic în domeniul HoReCa, unde majoritatea produselor costă 5 lei și unde accentual este...

Pagina 1 din 407