Documente publicate de Paul Dascalu

Paul Dascalu

Paul Dascalu

28 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Lucrări laborator electrotehnică

AT - autotransformator reglabil A1,A2 -ampermetre 5A W - wattmetru 120V, 5A V1,V2 - voltmetre 150V L, LR - bobina fara miez de fier montata ca în figura 1c R1 - reostat 24 , 5A (nu se face legatura la cursor) R2 - reostat 200, 2A cu sulurile în paralel C - condensator trifazic montat ca în figura 1d 2.... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Rețele Locale de Calculatoare

The Bad –facultate grea –dotări de multe ori necorespunzătoare –orar încărcat –lipsă de coeziune la nivelul studenţilor (nu există evenimente organizate) –materii învechite –lipsă de comunicare - The Good –facultate grea –facultate de renume –deţine cei mai buni studenţi din domeniu –materii interesante... citește mai departe

320 pagini Gratis Extras Preview

Research Basics

Research can be defined as disciplined, systematic, replicable inquiry. At one time or another, most graduate students in Communication will either conduct quantitative research or evaluate quantitative research done by others that uses these methodologies: laboratory-experimental, content analysis, and sample... citește mai departe

113 pagini Gratis Extras Preview

Descompunerea Valorilor Singulare

Descompunerea valorilor singulare. este o metodă eficientă şi sigură de calcul a rangului unei matrice este o metodă de rezolvare a problemei generale a celor mai mici pătrate Rangul unei matrice este numărul maxim de coloane liniar independente ale matricei : rang(A)=dim(Im A) rang(A)=rang(AT) Rangul unei... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras

Reducerea la Forma Hessenberg

Reducerea la forma Hessenberg. Aducerea unei matrice ARnxn date la forma Schur reală prin transformări (ortogonale) de asemănare este un proces infinit. Pentru orice ARnxn există o matrice ortogonală URnxn, calculabilă printr-un număr finit de operaţii astfel încât matricea H=UHAU este superior Hessenberg... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras

Valori Proprii și Vectori Proprii

Valori proprii şi vectori proprii. Fie un vector complex n-dimensional x Mulţimea tuturor vectorilor complecşi n -dimensionali va fi notată Cn. Evident, orice vector xCn poate fi scris, în mod unic, sub forma x=u+iv, u,vRn, Valori proprii şi vectori proprii. Introducem următoarele notaţii: Cmxn. mulţimea... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras

Integrarea ecuațiilor diferențiale cu condiții inițiale

Integrarea ecuaţiilor diferenţiale cu condiţii iniţiale Metode cu paşi separaţi. Se dau: intervalul închis I=[x0, x0+a]  R, funcţia continuă f:IxRR,(x,y)f(x,y) ecuaţia diferenţială P:y’ = f(x,y), Problema diferenţială de ordinul 1 constă în determinarea funcţiei derivabile y:IR, xy(x) cu proprietatea că... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras

Metoda seriei generatoare

Metoda seriei generatoare. Utilizează cea de-a treia formulă de interpolare Newton-Gregory, considerând punctele echidistante x0, x-1, …, x-k f(x)=f(x0+uh)=pk(u)+E(u) cu eroarea interpolării Prin integrarea formulei de mai sus se obţine: Metoda seriei generatoare. în care expresia restului este Pentru... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras

Integrare și derivare numerică

Integrare şi derivare numerică. Ne propunem să calculăm aproximativ valorile în condiţiile în care funcţia este continuă pe intervalul [a, b] şi derivabilă în x0 primitiva F nu este cunoscută funcţia f este cunoscută numai prin valorile f(xi) pe care le ia într-un număr restrîns de puncte xi, i=0:N Integrare... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras

Propagarea Erorilor în Rezolvarea Sistemelor de Ecuații Liniare

Propagarea erorilor în rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare In rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare, anumite matrici (rău condiţionate) pot crea dificultăţi, în sensul că mici variaţii ale datelor pot produce mari variaţii în soluţii. Astfel dacă în sistemul de ecuaţii Propagarea erorilor în rezolvarea... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Metode Numerice Matlab - Colocviu

Problem 1. Care a rmatie e falsa? Multiplicatorii Lagrange au urmatoarea proprietate: au gradul egal cu gradul polinomului de interpolare au radacini toate radacinile reale sunt polinoame ortogonale sunt invarianti la transformari liniare de coordonate Problem 2. O matrice este pozitiv de nita daca: exista... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Aproximare Uniformă

Pentru orice funcţie continuă pe un interval inchis []()b,aCf∈ se defineşte norma aproximării uniforme prin: []()xfmaxfb,ax∈=. Cel mai bun polinom de aprxoximare uniformă de ordin n (aproximant uniform sau polinom minimax) al unei funcţii: f∈C([a,b]) este acel polinom care se îndepărtează cel mai puţin, în sensul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Interpolare cu Funcții Spline

Curbele pot fi reprezentate în plan prin: _________________ ________________ • ecuaţii explicite: De exemplu y=√(r2-x2) şi y=-√(r2-x2) reprezintă un cerc cu centrul în origine, de rază r • ecuaţii implicite: x2+y2=r2 • ecuaţii parametrice: x(t)=r cos t şi y(t)=r sin t Reprezentarea prin ecuaţii explicite, de... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Interpolare

Fie o funcţie reală f : [a,b]→R, cunoscută numai într-un număr limitat de puncte numite noduri, (ansamblul acestora constituind suportul interpolării): x1,x2,…,xn prin valorile f(x1),f(x2),…,f(xn). Vom aproxima comportarea funcţiei în afara acestor puncte printr-un polinom generalizat de interpolare, de forma:... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Rezolvare a Sistemelor Liniare Bazate pe Factorizare Ortogonală

Sistemul supradeterminat de ecuaţii liniare Ax=b, A∈Rmxn, b ∈Rm, m>n nu admite în general soluţie. Soluţia în sensul celor mai mici pătrate (sau pseudosoluţia) se defineşte ca vectorul x* din Rn care asigură minimizarea normei euclidiene a vectorului reziduu: () r()2RxRx2**xAbminxrminxAbx Pseudosoluţia este... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Propagarea Erorilor în Rezolvarea Sistemelor de Ecuații Liniare

O normă vectorială se defineşte ca o aplicaţie: care satisface următoarele axiome: satisface proprietăţile unei norme vectoriale. Ea este cunoscută sub numele de norma Hölder (sau p-normă). Particularizând valorile lui p se obţin relaţii de calcul ale unor norme vectoriale uzuale. Astfel pentru x ∈ Cn : avem:... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Metode Numerice - Curs 2

Sistemul admite soluţia unică x∈Rn dacă matricea este inversabilă, caz în care soluţia se exprimă sub forma: x=A-1.b Metodele de rezolvare : - metode exacte - care furnizează soluţia exactă a sistemului dacă se neglijează erorile de rotunjire. - metode aproximative sau iterative - care construiesc un şir ,... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Metode Numerice - Curs 1

Crearea, analiza şi implementarea de algoritmi pentru rezolvarea problemelor din matematica continuă -Analiza complexităţii, analiza şi propagarea erorilor, condiţionarea problemelor şi stabilitatea numerică a algoritmilor problemelor numerice -Prezentarea metodelor numerice clasice şi a celor moderne de... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Structuri de Date - Curs 5

Daca intr-o aplicatie se lucreaza cu liste ale caror elemente sunt de un singur tip, acesta se defineste ca TEL in TLISTA.H. Pot exista insa situatii in care in aceeasi aplicatie se lucreaza cu mai multe liste, cu elemente de tipuri diferite (de exemplu lista de materii si liste de studenti). In aceste situatii... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras

Structuri de Date - Curs 4

/*-- tlista.h --- LISTA SIMPLU INLANTUITA cu elemente de tip intreg ---*/ #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <string.h> #include "random.h" #ifndef _LISTA_SIMPLU_INLANTUITA_ #define _LISTA_SIMPLU_INLANTUITA_ typedef int TEL, *AEL; /* Element si Adr_Element */ typedef struct cellista { TEL... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras

Structuri de Date - Curs 3

Intr-un vector elementele ocupa zone de memorie adiacente se aloca, static sau dinamic, spatiu pentru numarul maxim de elemente este posibila adresarea indexata inserarea / eliminarea unui element in / din interiorul colectiei implica deplasarea succesorilor la dreapta / stanga Intr-o lista (simplu sau dublu... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras

Metode de Sortare

In cazul unui vector sortat elementul cu indice i este succesorul celor cu indici de la 0 la i-1 si predecesorul celor cu indici de la i+1 la n-1. Sortarea prin selectie Sa consideram un vector in care elementele cu indici de la 0 la i-1 sunt deja sortate. Pentru a continua procesul de sortare, dintre elementele... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Structuri de Date

O colectie este un grup de elemente de acelasi tip in care pot exista duplicate. O multime este o colectie ce nu contine duplicate. Principalele operatii asupra colectiilor / multimilor: creare aflarea valorilor atributelor elementelor cautarea unui element actualizarea atributelor elementelor adaugare /... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras

Managementul Resurselor Umane

ANALIZA, EVALUAREA SI PROIECTAREA POSTURILOR 1. Definirea si componentele postului 2. Definirea analizei si proiectarii posturilor 3. Obiectivele analizei si proiectarii posturilor 4. Etapele analizei si proiectarii posturilor 5. Metode de analiza, evaluare si proiectare a posturilor 6. Exemple de fise ale... citește mai departe

114 pagini Gratis Extras

Analiza economico - financiară

1. LUCRARE APLICATIVA NR. 1 Analiza economico-financiara a societatii comerciale CONFEX S.A. începe cu analiza contului de profit si pierdere, unde sunt evidentiate veniturile si cheltuielile, putând fi astfel comparate. Pe baza contului de profit si pierdere s-a întocmit tabelul 1 în care sunt surprinse... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview