Documente publicate de Ozana Varga

Ozana Varga

Ozana Varga

5 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Sistem Electronic de Decontare

Introducere Transferurile interbancare de fonduri pot fi decontate individual pe bază brută. În scopul reducerii necesarului de fonduri şi al simplificării mesajelor de schimb de plăţi, băncile, în mod tradiţional, s-au sprijinit pe aranjamente de compensare şi decontare pe bază netă. În prezent sistemul... citește mai departe

54 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul și importanța impozitelor indirecte în formarea bugetului de stat

Introducere Începând cu anul 1994, în România, este parcursă o perioadă de tranziţie ce se caracterizează prin profunde modificări, atât în sfera vieţii politice, cât şî în cea a vieţii economice şi sociale, ca urmare a alinierii ţării noastre la normele şi practicile europene şi internaţionale. Pârghia... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica,in care asociatii inteleg sa puna in comun... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Structura Organizatorică a Firmei

Structura organizatorică a firmei Capitolul I Structura organizatorică – expresie a organizării firmei ”Organizaţia îmbracă un caracter organic ţi unic în sine, propriu fiecărei întreprideri sau instituţii, iar pentru a fi eficace şi sănătoasă structura acesteia trebuie să fie urmarea unei strategii.” P.Drűcker... citește mai departe

52 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Etica managerială în firmele românești

Capitolul I Etica şi morala în managementul afacerilor 1.1. Noţiuni privind etica managerialǎ Noţiunea de „etică” şi „afaceri” au fost asociate diferit de-a lungul timpului. Termenul de „etică” provine din greaca veche ”ethos – obişnuinţă, moravuri, caracter” şi poate fi utilizat într-o dublă accepţie: -... citește mai departe

56 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview