Documente publicate de Silvian Prodan

Silvian Prodan

Silvian Prodan

8 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Riscurile Activelor Eligibile la Nivelul Eurosistemului

Capitolul 1. Obiectivele Eurosistemului Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) a fost creat în conformitate cu Tratatul de la Maastricht și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene Este format din Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naţionale (BCN) ale... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Note de curs - bazele contabilității

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de celelalte ştiinţe. Obiectivul declarat al contabilităţii, ca teorie ştiinţifică şi tehnică de înregistrare, este reflectarea clară, fiabilă şi completă a situaţiei... citește mai departe

215 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Istoria Gândirii Economice

CAPITOLUL I GÂNDIREA ECONOMICĂ ÎN PERIOADA PREMODERNĂ Introducere. Materialul istoriografic adunat de-a lungul ultimelor cinci milenii, ne aduce în prim plan preocuparea constantă a omului în descifrarea tainelor vieţii economice. Dacă ţinem seama de succesiunea epocilor istorice, de nivelul teoretic şi de... citește mai departe

135 pagini Gratis Extras Preview

Limba Engleză

Cuvânt Înainte În condiţiile civilizaţiei actuale, când comunicarea largă între oameni şi popoare a devenit o realitate obişnuită, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională este o necesitate. Dacă în Evul Mediu limba latină a fost pentru europeni limba comună a culturii şi ştiinţei, astăzi, în epoca... citește mai departe

147 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală

Introducere Până nu demult, întreprinderilor mici şi mijlocii (denumite în continuare IMM) aproape că nu li se acorda importanţă nici la nivel naţional (doar prin unele măsuri legislative care să le permită supravieţuirea), nici la nivel internaţional. Dar, în ultima perioadă, s-a constatat că acest grup de... citește mai departe

54 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Investiții cu participarea capitalului străin

Cap.1. Investiţiile internaţionale – delimitări conceptuale. Investiţiile internaţionale reprezintă modalităţi concrete prin care un agent economic realizează investiţii în spaţiul extranaţional, adică ori de câte ori: cumpără obligaţiuni de pe pieţe străine; construieşte pe „loc gol” o societate nouă sau deschide... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Macroeconomie

CAPITOLUL 1 PIAŢA CAPITALULUI 1.1. Piaţa capitalului. Oferta de capital. Cererea de capital Piaţa capitalului reprezintă relaţiile băneşti care se formează în procesul atragerii şi plasării fondurilor băneşti, relaţii rezultate din confruntarea cererii şi ofertei de capital, formându-se resursele financiare ale... citește mai departe

101 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Construcție europeană

CUVÂNT ÎNAINTE Ideea de Comunitatea Europeană datează de aproape două milenii, concretizarea ei fiind rezultatul unor acumulări treptate. Visul lui Napoleon Bonaparte a fost acela “de a face din toate popoarele Europei un singur popor”, ideea europeană fiind punctul de convergenţă a întregii sale politici. O serie... citește mai departe

85 pagini Gratis Cuprins Extras Preview