Documente publicate de Edgar Emanuil Rădoi

Edgar Emanuil Rădoi

Edgar Emanuil Rădoi

35 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Import - Export

INTRODUCTION Ces dernières décennies ont été marquées par la libéralisation et la globalisation des flux commerciaux et financiers. Les pays entretiennent entre eux des relations d’échange de marchandises, de services ou de capitaux. La réalité économique actuelle est caractérisée par la mondialisation et les... citește mai departe

79 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Dezvoltare Durabilă

INTRODUCERE Actualitatea temei. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi, de aceea, se studiază cauzele, modul de apariţie şi manifestări ale acestora, consecinţele lor. Crizele sunt astfel de disfuncţionalităţi. Ele au... citește mai departe

76 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Peculiarities în Translating Phraseological Units From English into Romanian

Introduction This is an actual topic; investigating it, you achieve great knowledges. It is quite difficult to understand somebody without knowing all the colors, peculiarities and particularities of his language . Translating is a process one has to be devoted to in order to decode the right message. One who works... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent, antreprenoriatul reprezintă una dintre cele mai dezbătute teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi în întreaga lume. Comunităţi, oraşe, regiuni şi naţiuni încep să considere antreprenoriatul un motor al dezvoltării economice, al creşterii numărului de locuri de muncă... citește mai departe

82 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea Veniturilor

INTRODUCERE Actualitatea temei „Contabilitatea şi analiza veniturilor şi reflectarea acestora în rezultatul activității entității " este dictată de importanţa veniturilor în activitatea economico-financiară a oricărei entităţi, deoarece obţinerea veniturilor reprezintă scopul de bază a acestora. Scopul lucrării de... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Extras Preview

Organizarea Muncii la un Hotel

INTRODUCERE Gradul de dezvoltare a sectorului hotelier într-o ţară poate spune foarte mult despre ţara respectivă, el este un adevărat barometru al calităţii vieţii, al stabilităţii politice, al dezvoltării economice de ansamblu, al civilizaţiei în general. Legătura dintre turism şi industria hotelieră este... citește mai departe

38 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Deservirea în Restaurante

INTRODUCERE Industria alimentară publica, privită în componenţa unui complex economico-social rămîne să-şi păstreze rolul şi importanţa economică în viaţa oricărui individ al societăţii. Activitaţile de alimentaţie publică se asociază frecvent activităţilor de turism. Serviciile de alimentaţie publică ca prestaţie... citește mai departe

38 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Comercializarea Produsului Turistic

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul nu este reprezentat doar din câteva zeci sau sute de afaceri singulare într-o economie naţională. Cu atât mai mult când este vorba de componenta mondială a acestuia. El este o industrie cu importante implicaţii politice. Mai precis, el este un grup de mai multe industrii... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Transport Turism

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Diviziunea internaţională a muncii în orice formaţii social-economice reprezintă tendinţa mondială obiectivă, o bază a formării relaţiilor economice internaţionale, a economiei naţionale şi, în special, a transporturilor. În etapa actuală... citește mai departe

48 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Securitate Turism

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul reprezintă, atât prin conţinut cât şi prin rolul său, un fenomen care s-a impus pregnant în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică a actualului secol şi al secolului trecut. Este una dintre componentele majore ale vieţii... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Turism Sighișoara

INTRODUCERE Actualitatea temei. Este singura cetate medievala locuita din sud-estul Europei şi singura de acest gen din România. Întemeierea este datata în cronicile secolului al XVII-lea la 1191 si 1198, însa prima atestare documentara a oraşului este facuta in 1280. Zona oraşului este locuita, cu mici... citește mai departe

60 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Turism România Franța

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul reprezintă, atât prin conţinut cât şi prin rolul său, un fenomen care s-a impus pregnant în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică a actualului secol şi al secolului trecut. Este una dintre componentele majore ale vieţii... citește mai departe

64 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Turism - Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Turismul de afaceri reprezintă o călătorie asociată cu participarea la întâlniri la nivel de companie sau de asociaţi, conferinţe, convenţii sau expoziţii de comerţ publice sau private. El s-a dovedit a fi o subramură importantă a industriei turismului în ceea ce priveşte atât... citește mai departe

59 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Audit Bancar

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor comerciale la pericolul diferitelor categorii de riscuri financiare şi funcţionale este deosebit de mare, ceea ce nu era caracteristic pentru activitatea operaţională a... citește mai departe

47 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate Import Export

INTRODUCERE Actualitatea temei. Inscrierea Republicii Moldova în procesul de integrare europeana a condus la o crestere mult mai dinamica a schimburilor noastre cu Uniunea Europeana, aceasta reprezentând de departe principalul nostru partener extern. Depăşirea problemelor economice şi sociale, înregistrate în... citește mai departe

64 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Rezultate Financiare

Introducere În condiţiile organizării întreprinderii în baza metodei gestiunii economice şi autonomiei financiare, rezultatele financiare se determină pe fiecare întreprindere sau componentă a acesteia, prin compararea cheltuielilor cu veniturile din activitatea de bază, precum şi din alte activităţi. Orice... citește mai departe

40 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică, conţinută în rapoartele financiare ale întreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sînt proprietarii şi angajaţii întreprinderilor, investitorii şi creditorii,... citește mai departe

73 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Competenta administrației publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională a funcţionarilor ce ocupă diverse funcţii de conducere. Fostul Secretar Permanent al Guvernului Marii Britanii, Sir Robin Montfield, menţiona, cu această ocazie, că... citește mai departe

84 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul unui obiectiv închis (încăpere, casă de bani, maşină, sertar sau alt obiect de mobilier), făptuitorii, îndeosebi persoanele minore, procedează la deschiderea forţată a... citește mai departe

115 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Politici europene - cetățenie și politică socială

Actualitatea temei Actualitatea subiectului de cercetare, „Politici europene: cetăţenie şi politica socială” este condiţionat de fundalul acestor două politici europene,care influenţează în mod direct procesul de consolidare politică europeană. Acest interes este provocat îndeosebi de recentele evenimente care au... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras

Ce Este Progresul

Propuneri:- Ce este progresul, cum poate fi realizat şi măsurat, instrumentat prin indicatori cheie esenţiali şi indicatori naţionali de măsurare a progresului, de evaluare a condiţiilor şi tendinţelor de dezvoltare, care contribuie la comunicarea problemelor omplexe. 1. NOŢIUNI ŞI CONCEPTE PRIVIND CREŞTEREA,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Perspective și oportunități de implementare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în sistemul electoral al Republicii Moldova

Abstract In acest articolul se propune o analiză contextuala a sistemelor de vot electronic la distanţă, apreciind şi condiţiile tehnologice, economice, sociale, culturale si organizatorice cât şi cadrul teoretic din care face parte acesta (Informatica Socială). Astfel, articolul reliefează aspectele de natura... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Securitatea națională a Rusiei

Introducere Actualitatea temei. Federaţia Rusă este unul din principalii actori de pe arena internaţională. Teritoriul masiv şi istoricul glorios al acestui stat îl determină de a se manifesta ca o forţă în vederea asigurării securităţii sale naţionale. După destrămarea URSS, Federaţia Rusă a fost nevoită să... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Structura Instituțiilor de Asigurare a Securității Naționale ale Republicii Moldova

La 23 decembrie, 1999, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Serviciul de Informaţii şi Securitate, constituind actul de finalizare a procesului de reorganizare a fostului Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Moldova, fondat în septembrie 1991 după proclamarea independenţei ţării. La... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Asigurări industrie

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. În economia contemporană asigurarea exercită rolul de stabilizator al proceselor de reproducere socială. Creşterea permanentă a avuţiei obşteşti acumulate, pe de o parte, şi agravarea riscurilor tehnogene, economice şi sociale ce pun în... citește mai departe

37 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview