Documente publicate de Dalia Farcaș

Dalia Farcaș

Dalia Farcaș

38 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Dreptul concurenței - curs 3

CURS 3 De marfuri sau servicii reglementata de norma dreptului concurentei. Se disting 2 tipuri de RJ de autoritate: specific acestui tip de raport este faptul ca agentii economici sunt obligati prin norme imperative sa aiba o anumita conduita pe piata a.i sa nu restranga, sa nu impiedice si sa nu denatureze... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Drept internațional privat

CURSUL 1 Dreptul international privat (DIP), ca disciplina de studiu, prezinta o particularitate- studiaza raporturile juridice de drept privat cu element de extraneitate. ELEMENTUL DE EXTRANEITATE - este acea parte a rap jur aflata in strainatate sau sub incidenta unei legi straine. Elem de extraneitate nu e... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Etică Psihologică

Activitate de seminar: Un referat sau eseu pe o tema de etica sau un termen de etica. Lucrarea va fi restrînsa, va fi prezentata în 6 minute într-o sesiune de comunicari care va fi organizata la sfîrsitul semestrului sau la sfîrsitul anului. GENERALITATI INTRODUCTIVE Etimologic, termenul etica provine din... citește mai departe

26 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Dreptul Transporturilor

Notiuni introductive Dreptul transporturilor reprezinta ansamblul de regelementari privitoare la activitatea profesionala executata de carausi ( transportatori ) cu vehicule corespunzatoare pt a deplasa pe baza contractului si în condiatii egale persoane si bunuri. Obiectul de studiu îl constituie transporturile.... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul proprietății intelectuale

OBIECTUL DREPTULUI DE AUTOR Notiunea dr. de autor - Obiectul dreptului de autor îl constituie operele literare artistice si stiintifice, indiferent de forma de exprimare, de valoarea lor sau destinatie./Vocatia la protectie depindea de: 1)Opera trebuia sa constituie rezultatul unei activitati creatoare a autorilor -... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Protecția internațională a drepturilor omului - cursul 1

SCURT ISTORIC Ideea ca individul, ca fiinta umana, are drepturi imanente, deci intrinseci acestei calitati, desi are origini indepartate, mai ales in conceptia crestina asupra omului, in filozofia politica si juridica s-a impus mult mai tarziu, atunci cand conditiile social-politice, prevalente la un moment dat pe... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Moștenirea legală

Prin mostenire legala, se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta (persoane fizice, juridice sau statul). Rezulta ca regulile care guverneaza mostenirea se pot aplica numai in cazul mortii unei persoane fizice, nu si in cazul incetarii existentei... citește mai departe

35 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Garanțiile reale în dreptul civil

Lucrarea analizeaza dintr-un punct de vedere original, garantiile obligatiilor în dreptul civil si în dreptul comercial. Mijloacele juridice generale de garantare a obligatiilor sunt recunoscute tuturor creditorilor în temeiul dreptului de gaj general pe care-l au asupra patrimoniului debitorului. Mijloacele... citește mai departe

93 pagini Gratis Extras Preview

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de proprietate . Acest drept a fost recunoscut înca din antichitate . În dreptul roman, testamentul avea o mare importanta , principiile sale fiind preluate în dreptul... citește mai departe

86 pagini 13 puncte Extras Preview

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca în România, ca stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori... citește mai departe

153 pagini 15 puncte Extras Preview

Drept Comunitar

Bibliografie: a)Obligatorie: - Drept comunitar European. Partea generala. All Beck, Bucuresti, 2003 - Institutiile Uniunii Europene. Editura Universul juridic, Bucuresti 2002 b)Literatura facultativa – Manualul Uniunii Europene, editura Universul juridic, editia a III a, Bucuresti 2006 - Revista romana de drept... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Familiei

I.1. Conceptul [i caracteristicile familiei a) Privire istoric` asupra familiei n societate Fenomen social, familia este o form` de rela]ii sociale dintre oameni lega]i ntre ei prin c`s`torie sau rudenie. Din familie fac parte so]ii, p`rin]ii [i copiii, precum [i alte persoane ntre care exist` rela]ii de rudenie;... citește mai departe

98 pagini Gratis Extras Preview

Raport Juridic Civil

Cap II. Sectiunea I. Rap.jur.civ. – Consideratii Generale. 1.Raportul juridic civil – relatia sociala, patrimoniala sau nepatrimoniala, reglementata de norma de drept civil. 2.Caracterele rap jur civ: Raportul juridic civil prezinta trei caractere si anume:a) este un raport social;b) este un raport volitional;c)... citește mai departe

64 pagini Gratis Extras Preview

Despre Succesiuni în General

1.Notiune. Art. 644 C. civ. Enumera succesiunea printre diferitele moduri prin care se dobândeste (transmite) proprietatea. Avându-se în vedere acest text de lege, s-ar parea ca succesiunea este un mod de dobândire (transmitere) a proprietatii. Aceasta concluzie nu poate fi însa retinuta în final deoarece, în... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Acțiunea în revendicare

ACTIUNEA IN REVENDICARE ESTE ACEA ACTIUNE PRIN CARE RECLAMANTUL CARE PRETINDE CA ESTE PROPRIETARUL UNUI BUN INDIVIDUAL DETERMINAT CU PRIVIRE LA CARE A PIERDUT POSESIA, SOLICITA OBLIGAREA PARATULUI, CARE STAPANESTE BUNUL RESPECTIV, SA II RECUNOASCA DREPTUL DE PROPRIETATE SI SA II RESTITUIE BUNUL. - este o actiune... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil - Curs 9

APARAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN ACTIUNEA IN REVENDICARE Notiuni generale : Dreptul de proprietate fiind cel mai important drept civil patrimonial, s-a bucurat intotdeauna de o protectie juridical de natura sa-I asigure exercitiul netulburat. In doctrina, mijloacele de aparare a dreptului de proprietate... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil - Curs 8

ACCESIUNEA Accesiunea imobiliara naturala : a)Aluviunea : este regelementata de art.495 C.C. Potrivit acestui text, aluviunile sunt cresterile de pamant care se fac succesiv si pe nesimtite pe malurile apelor curgatoare. Aluviunile se cuvin proprietarului riveran. Potrivit art.496 din C.C., proprietarul riveran... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil - Curs 7

DREPTUL DE SERVITUTE Definitie, caractere : Potrivit definitiei date de art.576 din Codul Civil, servitutea este « sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand alt stapan ». Rezulta din definitie ca 6 sunt caracteristicile servitutii si anume : 1)Servitutea este un « jus in re... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil - Curs 6

DEZMEMBRARILE DREPTULUI DE PROPRIETATE Ca drept complet, proprietatea însumeaza atributele deja cunoscute, posesia, folosinta si dispozitia care apartin de cele mai multe ori, unui singur titular. Aceste drepturi reale rezultate din exercitiul separat al atributelor dreptului de proprietate poarta denumirea de... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil - Curs 4

Obiectul dreptului de proprietate privata 1)Persoanele fizice pot avea in proprietate orice bun mobil sau imobil aflat in circuitul civil. Per-soanele fizice pot dispune liber de bunurile din patrimoniul lor, le pot instraina, cladirile pot fi inchiriate iar terenurile arendate. 2)Pesoanele juridice. In prezent in... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil - Curs 3

OBIECTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE Dreptul de proprietate nu poate exista in principiu decat asupra unor bunuri corporale. Cu toate acestea proprietatea poate fi exercitata bunaoara si asupra unui document constatator al unei creante, cum sunt titlurile de credit. O alta cerinta generala cu privire la obiectul... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil - Curs 2

Drepturile reale si de creanta In componenta patrimoniului intra asa cum am vazut drepturi reale si drepturi de creanta. Dreptul real este acel drept subiectiv in virtutea caruia titularul sau poat sa-si exercite atributele asupra unui lucru determinat fara a fi necesara interventia alteir persoane, in mod direct... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil - Curs 1

PATRIMONIUL Raportul juridic civil este prin definitie o relatie sociala reglementata de norma juridica civila. Asa cum s-a studiat in anul I, el are un character dublu volitional, in sensul ca doua vointe prefigureaza relatia sociala si anume, vointa legii exprimata prin norma juridica si vointa subiectelor... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Drept internațional public - curs 9

Statutul persoanei fizice în dreptul international In doctrina de specialitate, una dintre problemele controversate se refera la faptul daca persoana fizica este sau nu subiect de drept intemational. Unii autori in argumentarea tezei ca persoana fizica este subiect de drept international pornesc de la ideea câ... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Drept internațional public - curs 8

Calitatea de subiect de drept international a altor entitati decat statele Doctrina contemporana consemneaza numeroase dezbateri cu privire la calitatea de subiect de drept international a altor entitati decat statele, organizatiile interguvernamentale si popoarele care lupta pentru independenta. Deoarece problema... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview