Documente publicate de Claudia J.

Claudia J.

Claudia J.

91 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Curtea de Conturi

INTRODUCERE Lucrarea Curtea de Conturi și rolul său în domeniul finanțelor publice este structurată pe 3 capitole urmate de concluzii și o bibliografie vastă în domeniu. Primul capitol intitulat Noțiuni generale cu privire la controlul financiare supre în statul de drept cuprinde aspectele generale specifice... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA

CAPITOLUL I SISTEME DE PRODUCŢIE 1.1. Scurtă prezentare a evoluţiei sistemelor de producţie Dezvoltarea producţiei de bunuri materiale a făcut obiectul multor dezbateri teoretice, care în principiu, reduc aceasta la procesul de producţie şi valorificare a informaţiilor. Alţi teoreticieni (Alvin Tofler, Daniel... citește mai departe

78 pagini 9 puncte Extras Preview

Analiza de Bonitate a Agenților Economici

CAPITOLUL I ANALIZA DE BONITATE A AGENŢILOR ECONOMICI 1.1. Introducere Indiferent de natura acestor activităţilor desfăşurate de agenţii economic, sau de forma pe care o îmbracă creditarea, finanţarea agenţilor economici de către o instituţie bancară presupune realizarea în prealabil de analize privind... citește mai departe

94 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza comerțului exterior și a rolului său prin prisma concurenței

INTRODUCERE Varietatea şi complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creează un amplu câmp de analiză şi dezbatere pentru specialiştii şi practicienii domeniului, cu atât mai mult cu cât acest subiect priveşte în mod practic activităţile desfăşurate de toţi agenţii economici.... citește mai departe

86 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Traiectorii de succes în strategia firmei IOR SA prin aplicarea managementului schimbării

INTRODUCERE Schimbarea este termenul care în momentul de faţă penetrează toate sferele activităţilor economico-sociale făcând obiectul de bază al discursurilor politice, dar din fericire a venit în acelaşi timp şi raţiunea de a spera în mai bine a celor mulţi. Pentru aceasta voi prezenta câteva din cele mai... citește mai departe

79 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale

CAPITOLUL I PROBLEMATICA CERCETĂRII. GENERALITĂŢI 1.1. Calităţile motrice - obiective principale ale educaţiei fizice Viaţa contemporană în care omul devine tot mai solicitat pretinde o dezvoltare fizică foarte bună un echilibru perfect, o compensare a activităţii intelectuale cu mişcarea, elemente indispensabile... citește mai departe

84 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Randamentul folosirii factorilor de producție

CAPITOLUL 1 FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ Analiza factorilor de producţie este organic legată de noţiunea de resurse economice. În mod curent, resursele pot fi privite ca stocuri existente la un moment dat şi ca fluxuri, respectiv ca proces de atragere şi utilizare economică a orresurselor într-o... citește mai departe

92 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Diagnosticul și Echilibrul Financiar

CAPITOLUL I ANALIZA DIAGNOSTIC A ECHILIBRULUI FINANCIAR PATRIMONIAL ŞI FUNCŢIONAR Realizarea consecventă a obiectivului major al unei întreprinderi – maximizarea valorii sale patrimoniale (creşterea patrimoniului net, a averii acţionarilor) poate avea loc numai în condiţiile unei activităţi profitabile şi de... citește mai departe

70 pagini 8 puncte Extras Preview

Cateringul

Argument Evoluţia spectaculoasă pe care a înregistrat-o turismul în ultimele decenii, precum şi multiplele efecte pozitive pe care acesta le are în plan economic, sociocultural şi politic au făcut ca acesta să reprezinte pentru multe dintre ţările care dispun de un important potenţial turistic, un sector cheie al... citește mai departe

102 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca obiect evaluarea şi înregistrarea cheltuielilor şi veniturilor în funcţie de natura lor, iar contabilitatea de gestiune, în raport de destinaţia (funcţia) cheltuielilor.... citește mai departe

109 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul consumului în mecanismul creșterii și dezvoltării economiei la ciocolata Heidi

INTRODUCERE Consum, consumator şi comportament al consumatorului, iată câţiva termeni utilizaţi extrem de frecvent atât de către specialiştii din variante domenii de activitate, cât şi de către publicul larg. Fiecare dintre noi îi întâlnim zilnic şi nu-i putem evita, întrucât, chiar dacă ne aflăm în postura de... citește mai departe

82 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea în cadrul organizației

CAPITOLUL I “Cuvântul conţine un ce sfânt care ne interzice să facem din el un joc al hazardului.” (Baudelaire) COMUNICARE ŞI CONDUCERE 1.1. CARACTERISTICI ALE COMUNICĂRII MANAGERIALE Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului, ea reprezintă o componentă majoră, fundamentală a acestuia.... citește mai departe

105 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul comportamentul consumatorului

INTRODUCERE Conceptul modern de marketing porneşte de la premisa că orice activitate economică trebuie îndreptată în direcţia satisfacerii cerinţelor - efective şi potenţiale - ale consumatorilor, cu maximum de eficienţă. Orientarea către nevoile de consum, către cerinţele pieţei, necesită, în primul rând... citește mai departe

69 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de Caz Privind Activitatea de Marketing la SC Saff Trading SRL

INTRODUCERE Comerţul de gros este influenţat direct sau indirect de o serie de tendinţe din economia mondială, cum ar fi: globalizarea cererii şi a ofertei; dinamizarea şi diferenţierea comportamentului consumatorului ca urmare a lărgirii orizontului (prin călătorii, comunicaţii) şi a individualizării cerinţelor,... citește mai departe

91 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Concedierea pentru motive ce țin și ce nu țin de persoana salariatului

CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND NOŢIUNEA ŞI CAZURILE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Noţiunea încetării contractului individual de muncă Contractul individual de muncă este considerat, în general, legislaţia muncii din România, ca fiind sursa unică a raportului juridic de muncă în... citește mai departe

83 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza cheltuielilor bugetului de stat

INTRODUCERE Dezbaterile economice cu privire la mărimea şi rolul cuvenit statului este universală, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea, măsurarea nivelului, evoluţiei şi eficienţei cheltuielilor publice reprezintă o problemă empirică destul de delicată, deoarece necesită date care, la nivel internaţional,... citește mai departe

111 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza poziției financiare și a echilibrului financiar al întreprinderii la SC Macofil SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA FIRMEI S.C. MACOFIL S.A. Societatea s-a înfiinţat în anul 1991 prin preluarea patrimoniului întreprinderii de materiale de construcţii Târgu-Jiu. Aceasta la rândul său s-a constituit în anul 1980 pe structura a doua secţii de producţie: secţia prefabricate din beton; secţia produse... citește mai departe

66 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Circulației și Ofertei Turistice în Cadrul SC Aurora SRL

INTRODUCERE În mediul concurenţial de astăzi, dezvoltarea turismului trebuie să ajute la crearea unui mediu favorabil acestui sector; turismul este o „întreprindere pluridisciplinară” care are nevoie de o strategie îndrăzneaţă, proprie sectorului, stabilită cu concursul responsabililor la nivel operaţional, care să... citește mai departe

67 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plan de Afaceri SC Vectra Impex SRL

INTRODUCERE Ideea realizării unui studiu privind managementul firmei, corect a posibilităţilor de raţionalizare a acestuia a fost inspirată de realitatea existentă, şi a nume de faptul că, în întreprinderile moderne, funcţiunea comercială (aprovizionare – vânzări) este o funcţiune esenţială. În acest context,... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnica operațiuniilor bancare

CAPITOLUL I. CARACTERISTICILE SISTEMELOR DE PLĂŢI 1.1 Sistemul de plăţi, funcţii şi elemente componente Conform Committee for Payment System Secretariat, din cadrul Băncii Reglementelor Internaţionale, sistemul de plaţi nu reprezintă altceva decât un set de aranjamente pentru descărcarea obligaţiilor asumate de... citește mai departe

53 pagini 8 puncte Extras Preview

Legislația privind comunicarea prin presă și demoratizarea ca societate

INTRODUCERE În luna iunie 2005, US MediaSind a devenit membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi al Federaţiei Europene a Jurnaliştilor. Ca urmare a afilierii la FIJ, Uniunea Sindicală MediaSind a devenit evaluator de ţară şi are sarcina de a întocmi rapoarte de ţară pentru domeniul... citește mai departe

80 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Falsul privind identitatea în vechiul cod

CAPITOLUL DREPT PROCESUAL PENAL 1.1. Noţiuni generale privind dreptul procesual penal Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor, precum şi raporturile dintre acestea, în vederea constatării tuturor faptelor ce constituie... citește mai departe

72 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Filiația față de tatăl din afara căsătoriei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FILIAŢIEI 1.1. Definiţia şi felurile filiaţiei Filiaţia poate fi privită în ansamblu, ca o legatură de sânge care uneşte o multitudine de naşteri, sau fragmentat, cu referire la fiecare naştere, ca element separat ce intră în compunerea acestei legături. Prin... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Nulitatea contractului de căsătorie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA CĂSĂTORIEI 1.1. Noţiunea de căsătorie şi caracterele juridice ale acesteia Familia, ca nucleu social bazat pe căsătorie, a avut de-a lungul vremii sensuri diferite. Se pare că etimologia cuvântului familie este cuvântul latinesc famulus, care semnifica rob... citește mai departe

77 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Normativizarea juridică ca normă socială

CAPTOLUL I APARIŢIA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Întemeietorii sociologiei Sociologia ca ştiinţă a apărut relativ târziu: în deceniile 3-4 ale secolului XIX. Cu mult înainte de această dată, însă, numeroşi gânditori au fost preocupaţi de studierea proceselor şi a instituţiilor sociale, a elementelor constitutive... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview