Documente publicate de Ccc L.

Ccc L.

Ccc L.

89 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Soluții practice de îmbunătățire a managementului agenției de turism ANDA TOUR SRL din Bucuresti

INTRODUCERE Turismul reprezinta o componenta esentiala a economiei tarii, o ramura cu un foarte mare potential de dezvoltare. Este constituit in principal din prestatii de servicii. Turismul poate fi definit ca un ansamblu de bunuri si servicii oferite spre consum persoanelor care calatoresc in afara mediului lor... citește mai departe

32 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Gestiunea financiară a afacerilor

CAPITOLUL 1. ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Bilanțul contabil, instrument de analiză al echilibrului financiar Într-o economie competitivă, activitatea unei întreprinderi, indiferent de obiectivul său de activitate, urmărește atingerea a cel puțin două țeluri principale: realizarea de profit și... citește mai departe

68 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea și fiscalitatea amortizării imobilizărilor corporale

CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al contabilității Apariția și evoluția contabilității, ca știință, domeniu al practicii, sistem de informare sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor, este strâns legată de dezvoltarea omenirii în general și de progresul economico-social în special.... citește mai departe

65 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea Entității

CAPITOLUL I CONCEPTELE DEFINITORII PRIVIND METODOLOGIA EVALUĂRII AFACERILOR 1.1. Conceptul de proprietate, de lucru şi de bun. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare recunoaşte următoarele patru tipuri de proprietate: proprietatea imobiliară, proprietatea mobiliară (bunuri mobile), întreprinderi... citește mai departe

149 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practică contabilitate - constituire SC

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL 1.1.PREZENTAREA FIRMEI: Societatea SC DEBITARE SRL a luat fiinta la 15.02.2002. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J24/73/2002. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA, avind Codul Unic de Inregistrare... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri, cele mai multe dintre organizaţiile de succes începând în acest mod, chiar dacă ulterior şi-au diversificat opţiunile. De altfel, pentru organizaţiile neguvemamentale, acest... citește mai departe

139 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie reprezintă, după caz, bunurile materiale, lucrări, şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia în care au starea de marfă sau... citește mai departe

91 pagini Gratis Extras Preview

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul relaţiilor cu personalul şi structura drepturilor şi datoriilor sale. 1.3 Cadrul legal privind salariile, reţinerile din salarii şi contribuţiile societãţii. 1.4... citește mai departe

94 pagini Gratis Extras Preview

Expertiză contabilă 2011

EXPERTIZA CONTABILA Cuvântul „expertiză” vine de la latinescul „expertus”, adică priceput – lucrarea unei persoane experimentate, specializate. Expertiza este o noţiune care cuprinde în sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte fapta sau faptele asupra cărora s-a efectuat... citește mai departe

105 pagini Gratis Extras

Contabilitate și Control de Gestiune

I. OBIECTIVELE SI FUNCTIILE CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CONTROLULUI DE GESTIUNE Contabilitatea fiind principala sursa de informatii de la nivelul intreprinderii ofera utilizatorilor externi si interni o gama variata de informatii care sunt valorificate in procesul decizional. Amplificarea obiectivelor,... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Geografia fizică a României

- sistemul fizico-geografic românesc sau Domeniul Carpato-danubiano-pontic; - sistemul menţionat este parte a Sistemului geografic românesc, împreună cu cel socio-uman; Suprafaţa: 238.391 km²; Frontiere: 3.149,9 km (1.085,5 terestră, 1.817 km râuri, 247,4 maritimă); Populaţia: 21.698.181 locuitori (2002);... citește mai departe

105 pagini Gratis Extras

Metodologia de Evaluare a Resurselor Turistice

ROLUL ŞI LOCUL GEOGRAFIEI TURISMULUI ÎN CERCETAREA ŞI EVALUAREA RESURSELOR DE MEDIU DIN PUNCT DE VEDERE AL POTENŢIALULUI LOR TURISTIC. 1. Categorii de resurse turistice Potenţialul turistic al unui areal geografic este certificat de existenţa unor resurse turistice potenţiale (care pot deveni atracţii turistice),... citește mai departe

94 pagini Gratis Extras Preview

Biogeografia României

1. O problemă de principiu: biogeografie sau vegetaţie şi faună ? Vegetaţia şi fauna unei ţări se pot trata fie separat, fie împreună. Un exemplu de tratare combinată se găseşte în Biogeografia României (coordonator R. Călinescu, 1969), iar o tratare separată, în Geografia României vol. I (1983). Prima lucrare... citește mai departe

109 pagini Gratis Extras Preview

Management Strategic

Doval E., Analiza strategica a mediului concurential, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2009 1. MANAGEMENT STRATEGIC. STRATEGIA ŞI COMPONENTELE STRATEGIEI 1.1. Managementul strategic Managementul strategic este arta, ştiinţa şi practica formulării, implementării şi evaluării deciziilor interfuncţionale care... citește mai departe

64 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza privind importanța procesului educațional în dezvoltarea economică

“CEL MAI DE PREŢ DIN TOT CAPITALUL ESTE CEL INVESTIT ÎN FIINŢA UMANĂ” Alfred Marshall “Principles of Economics” INTODUCERE Una din marele probleme cu care se confruntă economiştii, începând de la 1700 şi până în prezent, se referă la modul în care are loc creşterea economică. Acest proces este explicat în cele... citește mai departe

63 pagini 9 puncte Extras Preview

Viața cotidiană - europenizarea vieții romanești

În lumea specialiştilor există o dispută în legătură cu definiţia a două concepte: cultură şi civilizaţie. Unii fac o departajare categorică între cultură şi civilizaţie, alţii susţin că, în realitate, ele se împletesc. Ovidiu Drimba, autorul unei monumentale lucrări intitulată Istoria culturii şi civilizaţiei... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici Comparative ale Site-urilor

INTRODUCERE Contabilitatea este stiinta si arta stăpânirii afacerilor, care se ocupă cu „măsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice”, Ea „trebuie să asigure înregistrarea... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Decizional în Managementul Afacerilor

Ca demers deliberat (conştient), transformarea resurselor disponibile la un moment dat în valori necesare omului şi societăţii nu trebuie să atenteze şi să pună în pericol echilibrul general, între om şi natură, între om şi societate, între existenţă şi conştiinţa acestuia, între generaţii. Pe de altă parte,... citește mai departe

137 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune vizibilitati pentru creşterea performantelor. Într-o lume în care toţi se străduiesc să vândă serviciul companiei pentru care lucrează, directorii să obţină noi contracte şi aşa... citește mai departe

32 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza financiară - SC Universal Montaj Domus SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 1.1 Cadru legal SC Universal Montaj Domus SRL are sediul social în oraşul Ploiesti, Jud. Prahova, str. Laboratorului, nr.1. Este persoană juridică română înfiinţată în baza Lg. nr.31 / 1991. Este înmatriculată la Registrul Comerţului Prahova în 28.01.1994 sub numărul... citește mai departe

81 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea decontărilor cu numerar

ARGUMENT Se spune că e inutil să opreşti scurgerea timpului şi ca cel mai bine este să înveţi să mergi în aceeaşi direcţie cu el. Succesul deplin nu este asigurat atunci când priveşti dinspre tine spre ceea ce e în jurul tău, ci atunci când priveşti dinspre mediul în care exişti şi acţionezi către eul tău.... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE 1.1. OBIECTUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care le efectuează o întreprindere pentru obţinerea şi distribuţia (desfacerea) producţiei sale,... citește mai departe

106 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview

Măsuri de prevenirea și combaterea șomajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Şomajul -fenomen social Fiind un fenomen care afectează în diferite proporţii , toate ţările , prin nivelul , structura , durata şi consecinţele sale , şomajul s-a impus atenţiei guvernelor şi forţelor sociale, devenind o preocupare generală . Pe termen scurt , obiectivul major al... citește mai departe

79 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Valoare Reziduală

Valoarea amortizabilă” este costul activului (sau valoarea reevaluată) minus valoarea sa reziduală. “Valoarea reziduală” este valoarea netă pe care întreprinderea estimează că o va obţine pentru un activ la finele duratei de viaţă utilă a acestuia după deducerea prealabilă a costurilor de cedare estimate. Valoare... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Sinteză sisteme informatice contabile comparate

SINTEZA CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ: 1.Locul şi rolul sistemului informatic financiar- contabil în activitatea organismelor economice. Relaţia sistem informatic financiar contabil-sistem informatic economic integrat; sistemul informatic financiar- contabil: -este definitde aplicaţia software cu rol în gestionarea... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview