Documente publicate de Daniel Tănasă

Daniel Tănasă

Daniel Tănasă

3 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili

1.Cine poate exercita profesia de expert ctb şi de contabil autorizat?Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de O.G.nr.65/1994 şi O.G. nr.89/1998, cu respectarea princ. independenţei profesiei. 2.În ce constă diferenţa... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Raport de Expertiză Contabilă Judiciară

Subsemnatul DP, expert contabil, domiciliat în localitatea Arad, str....., judeţul Arad, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 1992, înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI şi CONTABILILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAAR) în partea I , poziţia 10 . Am fost numit prin Ordonanţă emisă de Inspectoratul de... citește mai departe

4 pagini 8 puncte Extras Preview

Elaborarea bilanțului contabil și analiza acivității prin prisma unor indicatori economico-financiari

1. Introducere 1.1. Obligativitatea intocmirii bilantului contabil Bilantul contabil este un raport financiar-contabil de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul unitatii patrimoniale, la un moment dat, raport care sta la baza fundamentarii decizilor luate de proprietarii firmei, manageri, banci in cursul... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview