Documente publicate de Eduard Dumitrescu

Eduard Dumitrescu

Eduard Dumitrescu

4 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Lege nr. 343 din 17.07.2006

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 7, punctele 7 si 8 ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:... citește mai departe

104 pagini Gratis Extras Preview

Codul de Procedură Fiscală al României

TITLUL I Dispozitii generale CAPITOLUL I Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare a Codului de procedura fiscala (1) Prezentul cod reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate... citește mai departe

67 pagini 8 puncte Extras Preview

Structurile Situațiilor Financiare

Situatiile financiare sunt bilantul si contul de profit si pierdere. În continuare vom prezenta elementele care compun cele doua situatii financiare. Vom începe cu bilantul contabil si cu structurile proprii acestuia, adica: activul, capitalul propriu si datoriile. A. Continutul activului Continutul activului... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a patrimoniului luat în ansamblul sau, contabilitatea a apelat la un procedeu specific metodei sale de lucru, conceput special pentru acest scop, si anume contul. Astfel,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview